izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
izv. prof. dr. sc.
Ivana Dobrotić

Ivana Dobrotić, docentica na Katedri za socijalnu politiku pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije prelaska na Pravni fakultet, u razdoblju od 2003.do 2007. godine, bila je zaposlena kao vježbenica te stručna suradnica u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Upravi za socijalnu skrb. Diplomirala je socijalni rad pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala iz područja sociologije na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani (smjer socijalna politika i socijalni razvoj). Znanstvena je suradnica pri Centru za istraživanje skrbi, tržišta rada i nejednakosti Sveučilišta u Leedsu (CIRCLE) te članica međunarodnih znanstveno-istraživačkih mreža International Network on Leave Policies and Research i FEWS – The Future of European Welfare Systems. Izvršna je urednica Revije za socijalnu politiku te članica uredništva časopisa Review of European Studies i Ljetopis socijalnog rada. Bila je angažirana kao ekspert na različitim projektima ministarstava nadležnih za područje socijalne politike, Europske komisije, Europskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE), Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), Vijeća Europe, UNDP-a, UNICEF-a, Svjetske banke te Grada Zagreba. Njezino područje interesa uključuje komparativnu i europsku socijalnu politiku, posebice područja obiteljske politike, rodne ravnopravnosti i antidiskriminacijskih politika. Sudjelovala je na više znanstveno-istraživačkih projekata, koji su se bavili različitim pitanjima iz područja socijalne politike, i međunarodnih znanstvenih konferencija te je objavila više znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i knjigama.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

„Rastuća (ne)vidljiva većina“? Nesigurna i netipična zaposlenost i roditeljstvo

Dobrotić, Ivana
, 2021.

The Inclusiveness of Social Rights: The Case of Leave Policies

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Die Kita- und Schulschließungen in der COVID-19-Pandemie

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Childcare-policy responses in the COVID-19 pandemic: unpacking cross-country variation

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

The Rise of the Anti-Gender Movement in Croatia and the 2013 Marriage Referendum

Vučković Juroš, Tanja ; Dobrotić, Ivana ; Flego, Sunčica
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

International Review of Leave Policies and Related Research 2020

Koslowski, Alison ; Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana ; Kaufman, Gayle ; Moss, Peter
, 2020.

The exclusionary side of (women’s) social citizenship in Southeastern Europe: childcare policy development in Bosnia-Herzegovina and gender, social and territorial inequalities

Dobrotić, Ivana ; Obradović, Nikolina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Guest editorial

Doucet, Andrea ; Dobrotić, Ivana ; Haas, Linda ; McKay, Lindsay
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Gender equality and parenting-related leaves in 21 former socialist countries

Dobrotić, Ivana ; Stropnik, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

The Croatian welfare system: A lack of coherent policy paradigm followed by inconsistent policy reforms?

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Inclusiveness of Parental-Leave Benefits in Twenty-One European Countries: Measuring Social and Gender Inequalities in Leave Eligibility

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Changing faces of social and gender inequalities in childcare-related policies design in the post-Yugoslav countries

Dobrotić, Ivana
, 2019.

International Review of Leave Policies and Research 2019

Koslowski, Alison ; Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana ; Macht, Alexandra ; Moss, Peter
, 2019.

Obrazovanje

Bežovan, Gojko ; Puljiz, Vlado ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša.
Poglavlja u knjigama, 2019.

Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada Hrvatske u komparativnoj perspektivi

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Usluge podrške roditeljstvu u Hrvatskoj: Potrebe roditelja i postojeći programi

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Obiteljska politika Hrvatske

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Redistributivni „dobitnici i gubitnici“ politika usmjerenih skrbi za djecu predškolske dobi u post-jugoslavenskim zemljama

Dobrotić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti

A social right? Access to leave and its relation to parents' labour market position

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Poglavlja u knjigama, 2019.

Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, „Socijalno-demografska reprodukcija Hrvatske

Što vrtić ima s tim? Pristup ranom predškolskom odgoju i obrazovanju i reprodukcija socijalnih nejednakosti u redovnom školovanju: analiza podataka pisa i timss istraživanja

Matković, Teo ; Dobrotić, Ivana ; Baran, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. Dani obrazovnih znanost "Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje"

Croatian welfare state: a lack of coherent policy paradigm followed by inconsistent policy reforms

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Routledge Handbook of European Welfare Systems – author`s workshop

Eligibility to Parental-Leave Benefits in 21 European Countries: Social and gender inequalities in policy design

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
15. godišnja konferencija International Leave Policies and Research Network

Childbirth related leaves in the European former communist countries: Transitions in the last several decades

Stropnik, Nada ; Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
15. godišnja konferencija International Leave Policies and Research Network

Catching up on their own? Limits of expansion of early childhood education and care in devolved system marked by territorial economic disparities

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
1. Annual ESPAnet Conference Transformation of European welfare systems: challenges, problems and future prospects

Croatia country note 2018

Dobrotić, Ivana
, 2018.

Zašto su važni očevi dopusti i kvote? Komparativni pregled shema dopusta za očeve u europskim zemljama te čimbenika i učinaka njihova korištenja

Dobrotić, Ivana ; Varga, Mirna
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Ambivalent character of leave policies development in Croatia : between pronatalist and gender equality agenda

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Wer hat Zugang zu Elterngeld? Soziale Rechte und Anspruchsbedinungen in vergleichender Perspektive

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Menger, Valentina
, 2018.

Parental leave as a social right

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
5th European Congress on Family Science Family – education – migration

Mogućnosti unapređenja socijalne politike u smanjivanju siromaštva djece : perspektiva ključnih dionika

Ajduković, Marina ; Dobrotić, Ivana ; Matančević, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Coping Strategies of Economically (Partially) Inactive Households: The Case of Croatia .

Bagić, Dragan ; Dobrotić, Ivana ; Lažnjak, Jasminka, Rodik, Petra ; Vučković Juroš, Tanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Posao ili obitelj? Uloga i važnost politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada

Dobrotić, Ivana
, 2017.

Socijalne politike i rodni ugovor: što govore komparativna istraživanja i prakse?

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Ženska sindikalna škola 2017

Changes in Parental Leave Rights 2006-2017: Are European countries heading towards an employment–led social investment paradigm?

Dobrotić, I., Blum, S.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
15th ESPAnet conference ‘New Horizons of European Social Policy: Risks, Opportunities and Challenges`

Važnost razvoja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz perspektive javnih politika

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Za boljitak malih i velikih

De-commodification or re-commodification: The changing relation of parental leave and parents' attachment to the labour market

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Tagung des DVPW AK „Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung“ Kassel, Aktivierend – investiv – prädistributiv: Neue Paradigmen in der Sozialpolitik(forschung)?

Žene na tržištu rada - baza podataka o ulozi gradova i općina u mjerama usklađivanja profesionalnog i obiteljskog života u Hrvatskoj

Kekez Koštro, Anka ; Dobrotić, Ivana ; Munta, Mario ; Henjak, Andrija ; Varga, Melita
, 2016.

Poteškoće i perspektiva hrvatske obiteljske politike

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Obiteljska i demografska slika Hrvatske

Izazovi i perspektiva politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza: politike, izazovi i praksa

Croatian leave policies - past reforms and future challenges

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
13th LPR annual seminar

Croatia country note 2016

Dobrotić, Ivana
, 2016.

Karakter mjera politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada s osvrtom na situaciju u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana
, 2016.

Parental needs and provision of support services to parents raising children in difficult circumstances

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava ; Baran, Jelena
, 2016.

Who Should Finance Childcare? Multilevel Analysis of 24 Countries

Dobrotić, Ivana ; Vučković Juroš, Tanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Position of women in political decision-making

Dobrotić, Ivana
, 2016.

Razvoj i poteškoće sustava skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Crisis and Croatian welfare state: a new opportunity for welfare state retrenchment?

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava ; Baran, Jelena
Autorske knjige, 2015.

Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada i položaj roditelja na tržištu rada

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Položaj žena u hrvatskom društvu: javnopolitički okvir i rodne prakse

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Tjedan ravnopravnosti

Obiteljska politika i demografska kretanja: postoji li veza?

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Demografska slika Varaždinske županije – stanje i perspektive

Croatia country note 2015

Dobrotić, Ivana
, 2015.

Support to single parents in Croatia: an absent agenda

Dobrotić, Ivana
, 2015.

Ciljana podrška roditeljstvu: višestruke perspektive

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana ; Baran, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. Simpozij socijalnih radnika

Discursive Strategy of the Religious-Conservative Mobilisation Against the Same-Sex Marriage in Croatia

Vučković Juroš, Tanja ; Dobrotić, Ivana ; Flego, Sunčica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Fringe Politics in Southeastern Europe II - Conservative Social Movements and the Mainstreaming of Extremism in Southeast Europe

Socijalna distanca i društveno okruženje: Manjinske skupine u postkomunističkim i južnoeuropskim zemljama

Vučković, Juroš, Tanja ; Dobrotić, Ivana ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2014.

Romska svakodnevnica u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu = Everyday life of Roma in Croatia: challenges and potentials for transformation

Bagić, D. ; Burić, D. ; Dobrotić, I. ; Potočnik, D. ; Zrinščak, S.
, 2014.

Croatia country note 2014

Dobrotić, Ivana
, 2014.

Early childhood education and care in Croatia

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
11th International LP & R seminar

Trends and Challenges in Care Policies Development in Croatia and the Czech Republic

Plasová, Blanka ; Dobrotić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
XVIII ISA World Congress of Sociology "Facing an unequal world: challenges for global sociology"

Očevi i dopusti: komparativna perspektiva

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Budi tata

Framing LGBT Issues in Croatian Newspapers: Between Civil Rights and Traditional Morality

Dobrotić, Ivana ; Flego, Sunčica ; Vučković Juroš, Tanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
International Scientific Conference "Towards a European Society? Boundaries, Borders, Barriers"

Factors determining work-family policies in the Czech Republic, Croatia and Slovenia

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
AcadEU Panels at the Slovenian Political Science Association Convention

Family Policies in ‘Hybrid’ Welfare States after the Crisis : Pathways between Policy Expansion and Retrenchment

Blum, Sonja ; Formánková, Lenka ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Europski socijalni model

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama

Praksa modela otvorene koordinacije u pripremi, donošenju i provedbi socijalnih programa

Dobrotić, Ivana ; Baturina, Danijel
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama

Promjene u obuhvatu programima predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj na nacionalnoj i županijskoj razini između 1990. i 2012. godine

Matković, Teo ; Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Zašto je važno ulagati u usluge predškolskog odgoja i obrazovanja?

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Ženska platforma +2

Croatia country note

Dobrotić ; Ivana
, 2013.

Parenting in Croatia – reconciliation of work and family life

Dobrotić, Ivana
, 2013.

Eldercare trends in Croatia

Dobrotić, Ivana ; Prpić, Iva
, 2013.

Family Policies in ‘Hybrid’ Welfare States after the Crisis – Still spending on new social risks policies?

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana ; Formankova, Lenka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Drei-Länder-Tagung von DVPW, ÖGPW und SVPW "Politik der Vielfalt"

Eldercare puzzles in postcommunist countries: experiences and trends in Croatia and the Czech Republic

Dobrotić, Ivana ; Plasová, Blanka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
11th Annual ESPAnet Conference: Social Policy and economic development

Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: perspektiva predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Doživljaj roditeljstva, roditeljsko ponašanje i prakse: postoje li rodne razlike?

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Dostupnost i korištenje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja te drugih oblika skrbi

Dobrotić, I.
Poglavlja u knjigama, 2013.

Gender equality policies and practices in Croatia – The interplay of transition and late Europeanization

Dobrotić, I. ; Matković, T. ; Zrinščak, S.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
IPSA RC32 CONFERENCE 2013: Europeanization of public administration and policy: sharing values, norms and practices

Gender Equality Policies and Practices in Croatia – The Interplay of Transition and Late Europeanization

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

How (un)equal gender contract work-family policies promote in postcommunist countries? Comparison of Croatia, Czech Republic and Slovenia

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
3rd Young Scientists Forum on Central and South East Europe "(In-)Equality - Political, Economic, Social, Spatial and Gender Aspects"

Socijalna distanca: antidiskriminacijske politike i društveno okruženje

Dobrotić, Ivana ; Vučković Juroš, Tanja ; Zrinščak, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Perspektive antidiskriminacijskog prava

Slovenia and Croatia compared : remained similarities, increasing differences, future challenges...

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
9th Leave Policies and Research Network seminar

Family policies development in Croatia from the perspective of other European countries experiences: should more active role of fathers be recognized?

Dobrotić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
”Reassessing the Nordic Welfare Model –Final International Conference”

Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada – stanje i perspektive

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Usklađivanje obiteljskih i radnih uloga

International Review of Leave Policies and Related Research 2012: Croatia

Dobrotić, Ivana
, 2012.

Dejavniki politik usklajevanja plačanega dela in družinskih obveznosti v posocialističnih državah

Dobrotić, Ivana
Doktorske disertacije, 2012.

Kvalitativne metode i primjenjivost rezultata istraživanja: primjer komparativnog istraživanja javnih politika

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva

Europska socijalna politika i mladi

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Zapošljavanje mladih iz sustava socijalne skrbi

Obrasci društvenosti i percepcija izvora neformalne socijalne podrške u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Mothers or institutions? How women work and care in Slovenia and Czech Republic

Formánková, Lenka ; Dobrotić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Community, Work and Family IV International Conference: Actors, Structures and Theories

Μothers or Ιnstitutions? Ηow Women Work and Care in Slovenia and the Czech Republic

Formánková, Lenka ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Razvoj institucionaliziranog predškolskog odgoja u Hrvatskoj: promjene paradigme ili ovisnost o prijeđenom putu?

Baran, Jelena ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Procjena socijalnih potreba: primjer socijalne slike

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Postignuća i izazovi razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj

In search for determinants of work-family policies development in postcommunist countries: some methodological considerations

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Multi-level approaches to the analysis of work, care and welfare: An introductory workshop to theory, data and analyses

Leave policies and research reports: Croatia

Dobrotić, Ivana
, 2010.

Zaposlenost žena i pristup sustavu predškolske skrbi za djecu u Hrvatskoj: postoji li veza?

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Baran Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Indicators of family policy development in Croatia

Dobrotić, Ivana ; Zrinščak, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Europeanization, development of Croatian social model and social cohesion

Croatian family policy: challenges of demographic ageing and pluralisation

Dobrotić, Ivana ; Zrinščak, Siniša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint European Conference, Social action in Europe: different legacies & common challenges?

Korelati sukoba obiteljskih i radnih obveza u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

In search for determinants of work-family policies development in postcommunist countries: some theoretical considerations

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
ESPAnet/RECWOWE Summer School Utrecht: New Risks and New Governance in Europe

Determinants of work-family polices in postcommunist countries: impact of Europeanization

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Work, care and well-being: public and private arrangements

O antidiskriminacijskom zakonodavstvu

Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Međunarodni izvori podataka relevantnih za područje socijalne politike

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Domaći izvori statističkih podataka relevantnih za područje socijalne politike

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Sustav skrbi za branitelje iz Domovinskog rata

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Struktura kućanstava, obiteljski odnosi i usklađivanje obiteljskih obveza i plaćenog rada

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Kvaliteta života u Hrvatskoj: Regionalne nejednakosti

Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima od 2005. do 2008.

Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Usklađenost obiteljskog života i rada

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Sastav kućanstava i obiteljski odnosi

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Profesionalni interesi i članstva

• Međunarodna znanstveno-istraživačka mreža International Network on Leave Policies and Research (http://www.leavenetwork.org/)
• Međunarodna znanstveno-istraživačka mreža FEWS – The Future of European Welfare Systems
• Hrvatsko sociološko društvo (www.hsd.hr/web/hr/)


Izabrani projekti

  • „Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize: Kako prekinuti začarani krug siromaštva djece?“, 2014-2015
  • „Tipologija strategija preživljavanja i izvora dohodaka ekonomski (djelomično) neaktivnih kućanstava“, Sveučilište u Zagrebu, 2013-2014
  • „Usluge podrške roditeljstvu u zajednici namijenjene djeci najmlađe dobi“, UNICEF, 2011-2013
  • „Pokazatelji socijalne kohezije i razvoj hrvatskoga socijalnog modela“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2007-2013
  • „Reforme sustava socijalne sigurnosti u RH: determinante i perspektive“ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2007
  • Europsko istraživanje kvalitete života, UNDP, 2007