prof. dr. sc. Ivana Grgurev
prof. dr. sc.
Ivana Grgurev

Ivana Grgurev diplomirala je na Pravnom fakultetu 1997. godine. Tijekom studija (1996. godine) nagrađena je Rektorovom nagradom. Magistrirala je u veljači 2002. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Poslijediplomski znanstveni studij iz trgovačkog prava i prava društava), a na istom je fakultetu doktorirala u studenom 2006. Od 1997. godine radi na Katedri za radno i socijalno pravo. Redovita je profesorica. Provela je dva semestra (2000./2001. i 2003./2004. godine) na znanstvenom istraživanju na Pravnom fakultetu u Beču. Osim toga, znanstveno se usavršavala na kraćim studijskim boravcima u Grčkoj (Institut za pomorsko pravo, Rodos), Njemačkoj (Sveučilište u Heidelbergu) i Mađarskoj (CEU, Budimpešta). Sudjelovala je i sudjeluje u nekoliko znanstveno istraživačkih projekata (projekt European Labour Law Network, projekt Restatement Labour Law in Europe (oba projekta pod vodstvom prof. dr. sc. Bernd Waas), projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te projekt UNDP-a). Stručno je i društveno aktivna u području radnog i socijalnog prava: sudjelovala je u pripremi pregovora s EU; bila je voditeljica radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama; bila je članica radne skupine koja je izradila Nacrt prijedloga Zakona o suzbijanju diskriminacije; bila je članica Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti; educirala je nevladine udruge o antidiskriminacijskom pravu u okviru seminara organiziranog na inicijativu EU: Awareness raising seminar in the areas of non discrimination ond equality targeted at civil society organisations; članica je European Labour Law Network, Hrvatske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost te Vis Moot Alumni Zagreb. Služi se engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1997

Godina magistriranja: 2002

Godina doktoriranja: 2006

Na katedri od: 1997

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 322
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
Katedra/služba:
Radno i socijalno pravo
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Dismissal protection - The position in Croatia

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Labour Law in Croatia, Second Edition

Grgurev, Ivana
Autorske knjige, 2021.

Unaprjeđenje zakonskog uređenja rada na daljinu

Grgurev, Ivana ; Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
59. susret pravnika

Zaštita dostojanstva radnika u pravnoj stečevini Europske unije, domaćem i usporednom pravu

Grgurev, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Pravna zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

Pravo Europske unije: pravnojezične dvojbe na primjeru radnoga prava

Grgurev, Ivana
Stručni radovi, 2021.

Radni odnosi u vrijeme pandemije COVID-19

Grgurev, Ivana ; Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Primjena prava u vrijeme pandemije COVID-19

Dosezi razumne prilagodbe (u domaćem, anglosaksonskom i pravu EU)

Grgurev, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Divorce and Remarriage as (Un)Just Causes of Dismissal

Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2020.

COVID-19 and Labour Law: Croatia

Grgurev, Ivana
Stručni radovi, 2020.

Continuation of wage payment - Sickness and accidents at work ; The situation in Croatia

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im internationalen Vergleich

Atypical Employment Relationships: The Position in Croatia

Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Pravo Europske unije: pravnojezične dvojbe na primjeru radnog prava

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Suradnjom do kvalitete, Nacionalni stručnjaci - aktivni partneri u prevođenju

The cost of non-discrimination

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Workers' rights at the intersection of labour law and economics

The scope of reasonable accommodation duties in the workplace: where is the EU law heading?

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
INTRAlaw international colloquium 'Fundamental Rights at Work'

Protection of Employees in the Event of Transfers of Undertakings: EU law

Grgurev, Ivana
, 2018.

Life is Elsewhere: Labour Migration from Croatia to Ireland

Grgurev, Ivana
, 2018.

Labour Market Flexibility and Non-discrimination: can they go hand-in-hand?

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Organisation of the labour market: stimulating innovation and the growth of skills

Potential of Reasonable Accommodation in the Workplace

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Novelties in Labour Law

Flexible and New Forms of Employment in Croatia and their Pension Entitlement Aspects

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2018.

The concept of Employee: The Position in Croatia

Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

New Forms of Employment

Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Mirovinskopravni aspekti novih i fleksibilnih oblika rada u Hrvatskoj

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Fleksigurnost i novi oblici rada: izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava

Rad i socijalna sigurnost djece

Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Tipični i atipični radnici u Hrvatskoj

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
First Croatian-Hungarian Comparative Labour Law Seminar

Uloga sindikata u doba gospodarske krize u Hrvatskoj

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Recentno uređenje pojedinačnih radnih odnosa u Hrvatskoj - kritička promišljanja

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Radni odnosi - razvoj i izazovi

Working time in Croatia: critical analysis of legal framework

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
VII. International Dialogue of Labour Law, Univesity of St. Gallen

Razumna prilagodba u nacionalnom pravu i pravu EU

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Razumna prilagodba - preduvjet ravnopravnosti osoba s invaliditetom u obrazovanju, radu i pri zapošljavanju

Trade Unions and the Economic Crisis in Europe: Croatian Perspective

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The labour unions before the economic crisis in Europe and in the United States

Perspektive antidiskriminacijskog prava


Uredničke knjige, 2014.

Diskriminacija trudnih radnica: kako uspješno pomiriti trudnoću sa zahtjevima tržišta?

Grgurev, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Perspektive antidiskriminacijskog prava

Normativna diskriminacija trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile i radnica koje doje dijete

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Trudna na poslu - stop diskriminaciji majki na tržištu rada

Dokazivanje prima facie diskriminacije

Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana ; Grgić, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2013.

The State of Play Croatian Labour Law at EU Accession

Grgurev, Ivana
, 2013.

Rad poslije rada? Oblici radnog angažmana umirovljenika i starijih radnika

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Starenje i društvena akcija

Labour Law in Croatia

Grgurev, Ivana
Autorske knjige, 2013.

Minimum Wage as a Tool in the Fight against Poverty: Croatian Labour Law Perspective

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
VI. International Dialogue of Labour Law, Karl-Franzens-Universität Graz

Country Report on Legal Perspectives of Gender Equality in Croatia

Grgurev, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Legal Perspectives of Gender Equality in South East Europe

Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala - spolna diskriminacija?

Ceronja, Petar ; Grgurev, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Menadžerski ugovori

Grgurev, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
155. tribina Kluba pravnika Grada Zagreba

Etički standardi (kodeksi ponašanja)

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Podizanje svijesti u području jednakosti i suzbijanja diskriminacije za organizacije civilnog društva

Uloga nevladinih udruga u suzbijanju diskriminacije

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Podizanje svijesti u području jednakosti i suzbijanja diskriminacije za organizacije civilnog društva

Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala - spolna diskriminacija?

Grgurev, Ivana ; Ceronja, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Menadžerski ugovor - ugovor radnog ili obveznog prava?

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Ugovor o radu i ugovor o djelu

Zapošljavanje osoba s invaliditetom iz perspektive domaćeg prava, prava EU i prava SAD-a

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja

Diskriminacija na osnovi dobi u radnom odnosu – analiza hrvatskog zakonodavstva i pravne stečevine EU

Grgurev, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Pravna priroda i sadržaj menadžerskih ugovora

Grgurev, Ivana
Autorske knjige, 2011.

Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru - (ne)potreban institut?

Grgurev, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Akademija za Europsko pravo: godišnja konferencija o radnom pravu EU

Grgurev, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Uvod u novi Zakon o radu

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Što donosi novi Zakon o radu?

Zakonske novine u zaštiti radnih prava žena

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Rodne perspektive u pravu

Kaznena odgovornost za diskriminaciju u radnom odnosu

Derenčinović, Davor ; Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Naknada štete iz radnih odnosa - mobing

Gović, Iris ; Grgurev, Ivana
Ostalo, 2008.

Menadžerski ugovori - problemi u praksi

Grgurev, Ivana
, 2008.

Rad direktora (iz perspektive hrvatskog i germanskog radnog zakonodavstva i sudske prakse)

Grgurev, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
VII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Rad i zapošljavanje prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

Grgurev, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Pravna zaštita od uznemiravanja na radnome mjestu

Grgurev, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
2. hrvatski interdisciplinarni simpozij Mobbing

Report on the Workshop on Transposition and Implementation of Racial Directive

Grgurev, Ivana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
Seminar on the Racial Equality Directive, Promoting awareness of Community rules against racial discrimination, Zagreb 11-12 June 2007

Odgovornost za neimovinsku štetu zbog diskriminacije na radu

Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Kolektivni ugovori

Grgurev, Ivana ; Rožman, Krešimir
Poglavlja u knjigama, 2007.

Ugovor o radu

Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Diskriminacija po temeljima koji nisu izrijekom zabranjeni u Zakonu o radu

Grgurev, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Zabrana diskriminacije osoba s invaliditetom u hrvatskom radnom pravu

Grgurev, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Zabrana diskriminacije u radnom pravu

Grgurev, Ivana
Doktorske disertacije, 2006.

Zabrana diskriminacije u radnom pravu

Grgurev, Ivana
Doktorske disertacije, 2006.

Equal Pay without Discrimination based on Sex

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Equality in the EU: Experience and Expectations

Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti

Grgurev, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Proširena primjena (ne)reprezentativnog kolektivnog ugovora

Grgurev, Ivana
, 2006.

Jednaka plaća za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti

Grgurev, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Jednaka plaća za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti

Kolektivni ugovor

Grgurev, Ivana
, 2004.

Diskriminacija na temelju tjelesnih ili duševnih poteškoća u radnom pravu

Grgurev, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Uvod u radno i socijalno pravo

Grgurev, Ivana
Ostalo, 2004.

Collective Agreements in Croatia

Grgurev, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
VIIth European Regional Congress of the International Society for Labour Law and Social Security Law

Fleksibilni radni odnosi u Republici Hrvatskoj

Grgurev, Ivana
, 2002.

Izvješće o aktivnoj politici zapošljavanja i nacrtu prijedloga Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Grgurev, Ivana
, 2002.

Ugovor člana uprave o obavljanju poslova u upravi društva kapitala

Grgurev, Ivana
Magistarski radovi, 2002.

Ugovor o menadžmentu

Grgurev, Ivana
, 2001.

Ugovor o službi - novi imenovani ugovor?

Grgurev, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Sudjelovanje zaposlenika u odlučivanju na razini poduzeća u zemljama Srednje i Istočne Europe

Grgurev, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 1997.