O djelatniku
prof. dr. sc. Ivana Jaramaz-Reskušić
Soba:Ćirilometodska 4, soba 40
Telefon javni:4895 640
Telefon kućni:640
E-mail: E-mail
Zavod/Služba:Rimsko pravo
Prikaži sve podatke

prof. dr. sc. Ivana Jaramaz-Reskušić
prof. dr. sc.
Ivana Jaramaz-Reskušić

Ivana Jaramaz Reskušić (rođena 1962. u Šibeniku) redoviti je profesor na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu (upravno-pravnog smjera) završila je u Šibeniku, a studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je ak. god. 1981/1982 te diplomirala (iz područja građanskog prava) u svibnju 1986.g. s prosječnom ocjenom vrlo dobar. U razdoblju od 1986.g. do 1988.g. radila je kao volonter-pripravnik na Općinskom sudu u Zagrebu te na Okružnom sudu u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je u prosincu 1988.g. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi od rujna 1988.g. kao pripravnik-postdiplomant na Katedri za opću povijest države i prava. Iste godine upisuje Poslijediplomski studij pravno-povijesnog smjera na Pravnom fakultetu u Beogradu koji zbog ratnih događanja prekida pa u ožujku 1994.g. magistrira na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s radnjom Kazneni sustav Šibenika od XIV. do XVI. st. U rujnu 1994. godine izabrana je u suradničko zvanje asistenta na Katedri za rimsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je u srpnju 2002.g. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Kaznenopravni sustav u antičkom Rimu. U prosincu 2002.g. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u prosincu 2007.g. u zvanje izvanrednog profesora, a u rujnu 2013.g. u zvanje redovitog profesora na istoj Katedri. Od lipnja 2003. godine voditelj je izbornog predmeta Retorika i pravna argumentacija – povijesni aspekt koji se održava na četvrtoj godini dodiplomskog pravnog studija zagrebačkog fakulteta, a u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnivač je i nositelj izbornog kolegija - seminara Kazneno rimsko pravo i Europa (V semestar, u razdoblju od 2006.g. do 2010.g.) te doktorskog znanstveno-istraživačkog seminara Kazneno rimsko pravo i Europa: odabrane teme (IV semestar, od 2010.g.). U okviru svog znanstveno-istraživačkog rada objavila je dvije znanstvene knjige monografskog karaktera te 21 znanstveni rad iz područja rimskog (poglavito kaznenog) prava. Sudjelovala je na devet međunarodnih znanstvenih skupova, prezentirajući odgovarajuće radove, u pravilu, kao samostalni autor. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, zatim Društva sveučilišnih nastavnika te Hrvatsko-kanadskog akademskog društva. Osim toga član je uredništva Zagrebačke pravne revije – elektroničkog časopisa poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i međunarodnog uredništva makedonskog znanstvenog časopisa Balkan Social Science Review.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Islands of Exile in Roman Criminal Policy

Jaramaz Reskušić, Ivana ; Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici : s Kratkom raspravom o izbornom natjecanju Kvinta Tulija Cicerona i govorima Za Plancija i Za Murenu Marka Tulija Cicerona

Jaramaz Reskušić, Ivana
Autorske knjige, 2020.

Slučaj Roksolanskoga kralja Rasparagana: relegatio in insulam rimskoga kaznenog prava

Jaramaz Reskušić, Ivana ; Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Izbori u republikanskom Rimu: kandidiranje i glasovanje

Jaramaz Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Kvint Tulije Ciceron: Izborni priručnik sa govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji

Jaramaz Reskušić, Ivana ; Aličić, Samir
Autorske knjige, 2018.

Pro Plancio: pravne, političke i retoričke odrednice Ciceronova govora

Jaramaz Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Neki pravno-retorički aspekti Ciceronova govora Pro Murena

Jaramaz Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Ambitus: izborna korupcija u Rimskoj Republici

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Sudska korupcija u republikanskom Rimu: problem i rješenja

Jaramaz Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Odgovornost suca u rimskom pravu

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

La superficies - de Rome, a travers Paris, jusqu'au Quebec

Ivana Jaramaz Reskušić ; Zrinka Erent-Sunko
Poglavlja u knjigama, 2012.

Iniuria u pretklasičnom rimskom pravu: pojam i zaštita

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Iniuria u rimskom pravu

Jaramaz Reskušić, Ivana ; Pavičić Matko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Kvazidelikti u rimskom pravu: slučaj iudex qui litem suam fecit

Jaramaz Reskušić, Ivana ; Simonoski Bukovski, Dino
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Migration des idées du droit civil: Rome-France-Québec

Jaramaz-Reskušić, Ivana ; Erent-Sunko, Zrinka
Poglavlja u knjigama, 2010.

L'Emphyteusis comme exemple de migration des idees dans le droit civil:Rome - France - Quebec

Ivana Jaramaz Reskušić ; Zrinka Erent-Sunko
Poglavlja u knjigama, 2010.

Krađa u rimskom pravu: delictum publicum i delictum privatum

Jaramaz Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Furtum u rimskom privatnom pravu: pojam i pravna zaštita

Jaramaz Reskušić, Ivana ; Krka, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

CRIMEN ADULTERII - Postklasične inovacije

Jaramaz Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Augustove reforme kaznenog prava i pravosuđa

Jaramaz Reskušić Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Cognitio extra ordinem u rimskom pravu

Jaramaz Reskušić, Ivana ; Medančić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Osnovna obilježja kaznenog postupka u sustavu cognitio extra ordinem

Jaramaz Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Lex Iulia de adulteriis coercendis: pojam, optužba i represija preljuba

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Ciceronov govor Pro Cluentio : sadržaj optužnice protiv A. Kluencija Habita

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Kaznenopravni sustav u antičkom Rimu

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Autorske knjige, 2003.

Pravna priroda i uloga zatvora (carcer) u kaznenopravnom poretku rimske republike

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Funkcije zatvora u kazneno-postupovnom sustavu cognitio extra ordinem

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Opća obilježja rimskog kaznenog prava u razdoblju kraljevstva (754-509.g.pr.n.e.)

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Sustav kazni u rimskom pravu

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 1998.

Sustav kazni u rimskom pravu

Jaramaz-Reskušić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 1998.

Hrestomatija rimskog prava


Uredničke knjige, 1998.

Kaznenopravni sustav u Šibeniku od 14 do 16 stoljeća

Jaramaz Reskušić
Autorske knjige, 1996.

OSNOVNA OBILJEŽJA KAZNENOG SUSTAVA SREDNJOVJEKOVNE ŠIBENSKE KOMUNE

Ivana Jaramaz
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Izabrani projekti

Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava