doc. dr. sc. Ivana Kanceljak
doc. dr. sc.
Ivana Kanceljak

Studirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radila u uredu javnog bilježnika od studenog 2008. do svibnja 2010.

Od svibnja 2010. radi kao asistent na katedri za građansko pravo.

U studenom 2010. položila pravosudni ispit.

Doktorirala je 12. 04. 2016. s temom "Pravo na vremenski ograničenu uporabu stvari (timeshare)".

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Application of algorithmic procedure for division of assets - challenges for digital transformation of Croatian private law

Josipović, Tatjana ; Kanceljak, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Kogentne odredbe hrvatskog građanskog prava kao moguća ograničenja primjeni algoritamskih postupaka

Josipović, Tatjana ; Kanceljak, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
“Algorithmic procedures in civil law matters" “Algoritamski postupci u građanskopravnim stvarima”

Croatia

Baretić, Marko ; Kanceljak, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Direktiva (EU) 2019/770 o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga - mogućnosti implementacije u hrvatsko privatno pravo

Kanceljak, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Druga regionalna naučna konferencija iz obligacionog prava

Does the right to use digital content affect our digital inheritance?

Matanovac Vučković, Romana ; Kanceljak, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference „EU and Member States – Legal and Economic Issues“

Consumer Protection in Sale of Goods and Supply of Digital Content – Croatian Private Law and New Directives Proposals

Kanceljak, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
8TH International Balkan Annual Conference – IBAC 2018, Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A complex Relationship in History, Arts, Economy and Law

Pravo na ponovnu uporabu informacija javnog sektora prema autorskom pravu i srodnim pravima – sukob javnopravnog i privatnopravnog načela

Matanovac Vučković, Romana ; Kanceljak, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Reform of Consumer Sales Law of Goods and Associated Guarantees - possible impact on Croatian private law

Kanceljak, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
EU Law in context – adjustment to membership and challenges of the enlargement

Alternative ispunjenju potrošačkih ugovora o kreditu

Kanceljak, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi

Aktualna pitanja zaštite potrošača kod ugovora o kreditu u hrvatskom pravu izazvana financijskom krizom

Kanceljak, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
XII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

Early Repayment of Consumer Credits - Influence of European Law and Croatian Reality

Kanceljak, Ivana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2017.
Law and Tranition

Consumer protection in games of chance

Kanceljak, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World"

Pravo vremenski ograničene uporabe (timeshare) na brodovima i jahtama

Kanceljak, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
1. međunarodna znanstvena konferencija pomorskog prava - "Suvremeni izazovi pomorske plovidbe"

Pravo vremenski ograničene uporabe stvari (timeshare)

Kanceljak, Ivana
Doktorske disertacije, 2016.

Prava i obveze davatelja timeshare usluge u obveznopravnom modelu

Kanceljak, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
V. zagrebačko - skopski pravni kolokvij

Notary in the aim of unburdening the courts: Country report for Croatia

Kanceljak, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2014.

European Union Law Application in Pre-Accession States with a Special Emphasis on Croatian Law

Kanceljak, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2013.

EULIS - European Land Information Service

Ivana Kanceljak
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Economy and Democracy

Notary in the aim of unburdening the courts – Croatia

Ivana Kanceljak
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Civil Law Forum III for South East Europe

Europski zajednički informacijski sustav o nekretninama

Ivana Kanceljak
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2012.
Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i prakse

First South East European (SEE) Post-Doc Colloquium in Private Law

Ivana Kanceljak
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Novine u pravnom uređenju nekretnina, s posebnim osvrtom na građevinsko, turističko i poljoprivredno zemljište, na pomorsko i vodno dobro te javne ceste (prikaz savjetovanja)- Zagrebačka pravna revija (1)

Ivana Kanceljak
, 2012.

Europski zajednički informacijski sustav o nekretninama - EULIS

Ivana Kanceljak
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Electronic Conclusion of Contracts: Country Report Croatia

Keglević, Ana ; Kanceljak, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Zaštita okoliša u građanskopravnom smislu

Ivana Kanceljak ; Iva Kuštrak Managić
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Pravo okoliša