izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
izv. prof. dr. sc.
Ivana Vukorepa

Godine 1999. diplomirala je na studiju prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. je završila poslijediplomski studij iz prava Europske zajednice na College of Europe, Brugge. Pravosudni ispit je položila 2001. g. Tijekom akademske god. 2007/2008 je boravila na Georgetown University Law Center, Washington,  DC u svojstvu gostujućeg istraživača u okviru Fulbright Foreign Student Program. Doktorirala je 2011. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (disertacija pod naslovom „Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti). Vrlo dobro vlada engleskim i njemačkim jezikom, dobro se služi francuskim jezikom te se na osnovnoj razini služi talijanskim jezikom.

Radno iskustvo je stjecala kao odvjetnički vježbenik (1999.-2001., 2003.), te kao stručni suradnik, a potom i kao voditeljica odsjeka u Upravi za usklađivanje pravnog sustava Ministarstva za europske integracije (2001.-2003.). Bila je voditeljica radne skupine za područje pregovora „Sloboda kretanja radnika“ u pregovorima za  pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (2005.-2012). Na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od 2004.

Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i seminarima, u stručno-znanstvenim usavršavanjima, istraživanjima radno- i socijalno-pravne tematike. Iz tih je područja autorica i suautorica znanstvenih i stručnih članaka, te knjiga. Članica je nekoliko uredništava časopisa te strukovnih udruga. Suradnik je na nekoliko znanstvenih projekata, te djeluje kao nacionalni i analitčki ekspert u europskim mrežama nezavisnih stručnjaka, kao npr: ESPN (od 2014-2018) i FreSsco (koji je od 2018 postao MoveS). 

Cjelovita lista radova dostupna je na:

Više


Radovi