Obavijesti
Nema vijesti!
Obavijesti
Obrazovanje i status knjižničara u...

NOVO

 

Naslov: Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva

Autor: Ksenija Švenda-Radeljak

Godina izdanja: 2018.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

16. 3. 2018. u 10:10
Uređeno: 22. 3. 2018. u 08:24
KAZNENO PRAVO - POSEBNI DIO
NOVO

 

Naslov: KAZNENO PRAVO - POSEBNI DIO

AutorI: Leo Cvitanović, Davor Derenčinović, Ksenija Turković, Maja MInuvrana Vajda, Marta Dragičević Prtenjača, Aleksandar Maršavelski, Sunčana Roksandić Vidlička

Godina izdanja: 2018.

Sadržaj knjige --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

 

Slavica Habijan

28. 2. 2018. u 14:28
Uređeno: 22. 3. 2018. u 08:24
Prosecuting Serious Economic Crimes...
NOVO

 

Naslov: Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes

Autor: Sunčana Roksandić Vidlička

Godina izdanja: 2018.

Veća slika naslovnice --> otvori <--

O knjizi --> otvori <--

Slavica Habijan

28. 2. 2018. u 13:43
Uređeno: 28. 2. 2018. u 14:20
Osnove prava društava

NOVO

 

Naslov: Osnove Prava društava

Autori: Siniša Petrović / Petar Ceronja

Godina izdanja: 2018.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

9. 11. 2017. u 09:30
Uređeno: 15. 11. 2017. u 13:50
RIMSKO PRAVO

NOVO

 

Naslov: Rimsko pravo

Autor: Marijan Horvat

Godina izdanja: 2017.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

20. 7. 2017. u 11:47
Uređeno: 9. 11. 2017. u 10:51
KAZNENO PRAVO - OPĆI DIO II

NOVO

 

 

Naslov: Kazneno pravo - opći dio II

Autor: Željko Horvatić, Davor Derenčinović, Leo Cvitanović

Godina izdanja: 2017.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

22. 3. 2017. u 12:34
Uređeno: 20. 7. 2017. u 11:51
LIBER CASUUM

NOVO

 

 

Naslov: Liber casuum

Autor: Tomislav Karlović

Godina izdanja: 2017.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

7. 10. 2016. u 11:08
Uređeno: 22. 3. 2017. u 12:18
HRESTOMATIJA HRVATSKOGA MEDICINSKOG...
NOVO

 

 

Naslov: Hrestomatija hrvatskog medicinskog prava

Urednici Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski

Godina izdanja: 2016.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

SNJEŽANA BAGIĆ - NAČELO RAZMJERNOSTI...

NOVO

Naslov: Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i hrvatskog ustavnog suda s posebnim osvrtom na vlasništvo

Autor: Snježana Bagić

Godina izdanja: 2016.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

9. 6. 2016. u 09:42
Uređeno: 7. 10. 2016. u 10:31
KAZNENO PRAVO - OPĆI DIO I

NOVO

Naslov: Kazneno pravo – opći dio I

Autori: Željko Horvatić, Davor Derenčinović, Leo Cvitanović

Godina izdanja: 2016.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

9. 6. 2016. u 13:23
Uređeno: 7. 10. 2016. u 10:13
PRAVA DJECE - MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP

NOVO

Naslov: Prava djece - multidisciplinarni pristu

Urednica: Dubravka Hrabar

Godina izdanja: 2016.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

13. 6. 2016. u 08:58
Uređeno: 21. 7. 2016. u 13:38
HRVATSKA PRAVNA POVIJEST U EUROPSKOM...

NOVO

Naslov: Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu

Autor: Dalibor Čepulo

Godina izdanja: 2016.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

5. 9. 2017. u 10:03
Uređeno: 5. 9. 2017. u 10:20
AZIL - Pravni i institucionalni aspekti

NOVO

 

Naslov: AZIL Pravni i institucionalni aspekti

Autor: Goranka Lalić Novak

Godina izdanja: 2016.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

13. 6. 2016. u 13:46
Uređeno: 21. 7. 2016. u 12:08
LJUDSKA PRAVA - uvod u studij

Naslov: LJudska prava - uvod u studij

Autori: Josip Kregar, Đorđe Gardaševć, Viktor Gotovac, Ivana Jelić, Marko Jurić, Lana Ofak, Antonija Petričušić, Goran      Selanec, Frane Staničić

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige:--<otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

13. 6. 2016. u 13:02
Uređeno: 21. 7. 2016. u 12:12
TRŽIŠNI REGULATORI - Quo vaditis?

Naslov: TRŽIŠNI REGULATORI - Quo vaditis?

Autor: Nikola Popović

Godina izdanja: 2015.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 14:04
Uređeno: 10. 10. 2016. u 08:33
UZDRŽAVANJE DJECE - SUDSKI...

Naslov: Uzdržavanje djece - Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu

Autor: Slađana Aras

Godina izdanja: 2013

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

14. 6. 2016. u 08:20
Uređeno: 22. 7. 2016. u 09:58
PRAVO NA TUŽBU

Naslov: Pravo na tužbu

Autor: Mihajlo Dika

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

13. 6. 2016. u 14:21
Uređeno: 21. 7. 2016. u 13:37
PERSPEKTIVE ANTIDISKRIMINACIJSKOG PRAVA

Naslov: Perspektive antidiskriminacijskog prava

Autori: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev, Andrea Grgić

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

13. 6. 2016. u 13:51
Uređeno: 21. 7. 2016. u 12:02
UVOD U SOCIOLOGIJU

Naslov: Uvod u sociologiju

Autori: Josip Kregar, Duško Sekulić, Slaven Ravlić, Siniša Zrinščak, Ksenija Grubišić, Antonija Petričušić

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: --<otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

13. 6. 2016. u 13:43
Uređeno: 21. 7. 2016. u 12:17
SOCIOLOGIJA UPRAVE

Naslov: Sociologija uprave

Autor: Josip Kregar

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige:--<otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

14. 6. 2016. u 12:31
Uređeno: 21. 7. 2016. u 13:52
POSEBNI DIO KAZNENOG PRAVA

Naslov: Posebni dio kaznenog prava

Autori: Davor Derenčinović, Leo Cvitanović, Maja Munivrana Vajda, Ksenija Turković

Godina izdanja: 2013.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 11:22
Uređeno: 7. 10. 2016. u 14:11
OPOREZIVANJE MULTINACIONALNIH...

Naslov: Oporezivanje multinacionalnih korporacija

Autor: Jasna Bogovac

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:46
Uređeno: 7. 10. 2016. u 14:13
UVOD U POLITIČKU ZNANOST

Naslov: Uvod u poltičku znanost

Autori: Slaven RAvlić, Dario Čepo

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:38
Uređeno: 22. 7. 2016. u 13:53
UPRAVNA ZNANOST - JAVNA UPRAVA U...

Naslov: Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Autori: I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:30
Uređeno: 22. 7. 2016. u 13:54
EUROPEIZACIJA HRVATSKE JAVNE UPRAVE

Naslov: Europeizacija hrvatske javne uprave

Autor: Ivan Koprić

Godina izdanja: 2015.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:22
Uređeno: 7. 10. 2016. u 14:18
HRESTOMATIJA HRVATSKOG OBITELJSKOG PRAVA

naslov: Hrestomatija hrvatskog obiteljskog prava

Autori: grupa autora obiteljskog prava

Godina izdanja: 2010.

Sadržaj knjige:--<otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:11
Uređeno: 10. 10. 2016. u 08:40
PRAVNI STATUS SKRBNIKA KAO JAMSTVO...

Naslov: Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih

Autor: Ivana MIlas Klarić

Godina izdanja: 2010.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 08:31
Uređeno: 22. 7. 2016. u 10:18
SUSTAV SPRJEČAVANJA NOVCA

Naslov: Sustav sprječavanja novca

Autor: Sonja Cindori

Godina izdanja: 2010.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 14:16
Uređeno: 22. 7. 2016. u 10:02
EUROPSKO PROMETNO PRAVO

Naslov: Europsko prometno pravo

Autori: N. RAdionov, T. Ćapeta, J. Marin, B. Bulum, A. Kumpa, N. Popović, I. Savić

Godina izdanja: 2011.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 14:12
Uređeno: 22. 7. 2016. u 10:02
EKONOMSKA POLITIKA U RH

Naslov: Ekonomska politika u RH

Autori: Mladen Vedriš, Uroš Dujšin

Godina izdanja: 2012.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 14:09
Uređeno: 7. 10. 2016. u 14:23
MIROVINSKI SUSTAVI

Naslov: Mirovinski sustavi

Autor: Ivana Vukorepa

Godina izdanja: 2012.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 13:58
Uređeno: 22. 7. 2016. u 14:19
OSNOVE PRAVA DRUŠTAVA

Naslov: Osnove prava društava

Autori: Siniša Petrović, Petar Ceronja

Godina izdanja: 2013.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 13:42
Uređeno: 21. 7. 2016. u 13:54
RAZUMJETI KAZNENU ODGOVORNOST PRAVNIH...

Naslov: RAzumjeti kaznenu odgovornost pravnih osoba

Autor: Vanja-Ivan Savić

Godina izdanja: 2013.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 13:16
Uređeno: 7. 10. 2016. u 14:25
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

Naslov: Pravo tržišnog natjecanja

Autori: Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman, Siniša Petrović

Godina izdanja: 2013.

Sadržaj knjige:-->otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 12:31
Uređeno: 10. 10. 2016. u 11:30
ZBIRKA ZAKONA IZ KAZNENOG PROCESNOG...

Naslov: Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Urednica: Zlata Đurđević

Godina izdanja: 2013.

Sadržaj knjige:--<otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 12:24
Uređeno: 21. 7. 2016. u 12:29
BALKAN CRIMINOLOGY

Naslov: Balkan Criminology

Autori: Ana Marija Getoš Kalac, Hans-Jorg Albrecht, Michael Kilchling

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige:

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana