prof. dr. sc. Jasnica Garašić
prof. dr. sc.
Jasnica Garašić

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 526
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
Katedra/služba:
Građansko procesno pravo
Konzultacije:

utorkom u 10,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Croatia

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2019.

National Report for Croatia

Garašić, Jasnica ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2019.

Sudsko ukidanje odluke skupštine vjerovnika u stečajnom postupku

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2019.

Osvrt na novopredložene odredbe o reviziji u parničnom postupku u 18. Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Odvjetnik : glasilo, časopis Hrvatske odvjetničke komore

Svrsishodna delegacija nadležnosti prema hrvatskom Zakonu o parničnom postupku

Jasnica Garašić
Poglavlja u knjigama, 2018.

Izvanredna uprave države nad povezanim društvima

Garašić, Jasnica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
55. Susret pravnika - Opatija 2017

Das für die Aufrechnung der Forderungen massgebliche Recht nach der EuInsVO 2015

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2017.

NAJZNAČAJNIJE NOVINE STEČAJNOG ZAKONA IZ 2015. GODINE

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Kroatien

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2016.

PRIJAVA TRAŽBINA STRANIH VJEROVNIKA PREMA EUROPSKOJ UREDBI O INSOLVENCIJSKIM POSTUPCIMA

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ključna pitanja predstojećeg reguliranja osobnog stečaja u hrvatskom pravu

Garašić, Jasnica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
53. Susret pravnika - Opatija 2015

Reforma Europske uredbe o insolvencijskim postupcima

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2015.

Civil Procedure and Alternative Dispute Resolution

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2015.

Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava

Garašić, Jasnica ; Goreta, Miroslav ; Grđan, Kristijan ; Grozdanić, Velinka ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Škorić, Marissabell ; Tripalo, Dražen, Veselić, Ivica ;
Autorske knjige, 2015.

Croatia: Simplification of Debt Collection in Croatia - National and EU Perspective

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2014.

Izmjene i dopune Stečajnog zakona motivirane institutom predstečajne nagodbe

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2014.

Mjerodavno pravo za privilegirane tražbine i redoslijed namirenja u prekograničnim stečajnim postupcima

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2013.

Stečajni plan nakon izmjena i dopuna Stečajnog zakona iz 2012. godine

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2013.

Uvod u europsko građansko procesno pravo

Garašić, Jasnica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Europsko građansko procesno pravo - Aktualna pitanja

Europsko građansko procesno pravo - Izabrane teme


Uredničke knjige, 2013.

Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika


Uredničke knjige, 2013.

Insolvenzrecht Kroatien - Auswirkungen auf Kreditsicherheiten

Garašić, Jasnica ; Borić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

Entwicklung des kroatischen Zivilverfahrens (Erkenntnisverfahrens) in den letzten zwei Jahrzehnten in Umrissen

Garašić, Jasnica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende - Reform und Kodifikation - Tradition und Erneuerung

Posebni tzv. partikularni stečajni postupak u hrvatskom pravu

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Kako zakonski regulirati "osobni stečaj" u Hrvatskoj

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Experiences of the Permanent Arbitration Court at the Croatian Chamber of Economy Regarding the Application of Zagreb Rules in the Period 2005-2009 with Proposals for Their Amendment

Garašić, Jasnica
Stručni radovi, 2010.
Croatian arbitration yearbook

Grundlegende Unterschiede im Kroatischen und im Europaeischen Internationalen Insolvenzrecht bei der Anerkennung auslaendischer Insolvenzverfahren

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2009.

Zulaessigkeit der Eroeffnung eines Partikular- bzw. eines Sekundaerkonkursverfahrens und ihre Ausgestaltung im kroatischen Recht

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
ZIK Insolvenzrecht & Kreditschutz

Grunzuege des Verfahrens der Anerkennung eines auslaendisches Hauptkonkursverfahrens nach kroatischem Recht

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
ZIK Insolvenzrecht & Kreditschutz

Ovlaštenja i dužnosti stranog stečajnog upravitelja prema hrvatskom pravu

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2007.

Završna dioba u stečajnom postupku

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Otvaranje posebnog tzv. sekundarnoga stečajnog postupka u Hrvatskoj

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2007.

Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse - 2007

Buljan, Vesna ; Eraković, Andrija ; Garac, Slavica ; Garašić, Jasnica ; Hrastinski-Jurčec, Ljiljana ; Marković, Nevenka ; Nekić-Plevko, Nada ; Sessa, Đuro ; Šimundić, Mladen
Autorske knjige, 2007.

Tratamiento de los bienes al abrirse un procedimiento de insolvencia (Recomendaciones de la Segunda Parte Capitulo II, numeros 35 a 68

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2006.

What is Right and What is Wrong in the ECJ's Judgment on Eurofood IFSC Ltd.

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Yearbook of Private International Law

Pretpostavke za priznanje strane odluke o otvaranju stečajnog/insolvencijskog postupka prema hrvatskom pravu

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: The Rules That a Modern Model of International Insolvency Law Should Contain

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Yearbook of Private International Law

Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren: Ein Vergleich des kroatischen, des deutschen und des schweizerischen Recht sowie der Europäischer Verordnung über Insolvenzverfahren, des Istanbuler Übereinkommens und UNCITRAL-Modelgesetzes

Garašić, Jasnica
Doktorske disertacije, 2005.

Europska uredba o insolvencijskim postupcima

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Obustava otvorenog stečajnog postupka kad stečajna masa ne pokriva njegove troškove

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren: Ein Vergleich des kroatischen, des deutschen und des schweizerischen Recht sowie der Europäischer Verordnung über Insolvenzverfahren, des Istanbuler Übereinkommens und UNCITRAL-Modelgesetzes

Garašić, Jasnica
Autorske knjige, 2005.

Sudsko ispitivanje podobnosti stečajnoga plana

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Osobna uprava stečajnog dužnika

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Mogućnosti i ograničenja inherentna stečajnom planu

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2003.

Institut izuzeća sudaca i Novela Zakona o parničnom postupku 2003.

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Gerichtliche und notarielle freiwillige pfandrechtliche Sicherung von Forderungen im kroatischen Recht

Garašić, Jasnica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Zabezpečenie pohladavok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pravnicke dni, Medzinarodna vedecka konferencia

Sadržaj stečajnog plana

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2001.

Novosti u stečajnom pravu

Barbić, Jakša ; Dika, Mihajlo ; Garašić, Jasnica
Autorske knjige, 2001.

Die Anerkennung auslaendischer Konkurse in der Republik Kroatien - ein Vergleich mit dem deutschen und schweizerischen Recht sowie mit dem Europaeischen Insolvenzuebereinkommen, Istanbuler Uebereinkommen und UNCITRAL-Modellgesetz ueber grenzueberschreitende Insolvenzen

Garašić, Jasnica
, 1999.

O upravnom sporu pred Upravnim sudom RH u svjetlu čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci