Juraj Brozović, mag. iur.
Juraj Brozović,
mag. iur.

Juraj Brozović rođen je 1989. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirao je 2013. godine na Pravnom fakultetu Sveučišta u Zagrebu summa cum laude. Tijekom studiranja nagrađen je dekanovom nagradom, rektorovom nagradom i posebnom rektorovom nagradom. Sudjelovao je u radu Pravne klinike Pravnog fakuteta u Zagrebu gdje je obnašao dužnost jednog od studentskih administratora. Sudjelovao je i na Willem C. Vis arbitration moot natjecanju iz međunarodne trgovačke arbitraže. Za vrijeme studija u koautorstvu je objavio više znanstveno-stručnih radova. Prije rada na Katedri za građansko procesno pravo, 17 mjeseci je radio kao odvjetnički vježbenik u Laktić & partneri odvjetničkom društvu d.o.o. 

Nakon početka rada na Katedri, sudjelovao je u više domaćih i znanstvenih projekata (projekti Hrvatske zaklade za znanost i Europske komisije), a (ko)autor je i više znanstvenih i stručnih članaka. Pomoćnik je voditelja i jedan od akademskih mentora u Pravnoj klinici. Organizator je nacionalnog u pravnom savjetovanju i sudjeluje u treningu hrvatskih predstavnika u međunarodnom (Brown-Mosten) natjecanju. Sudjelevao je kao administrativni tajnik u međunarodnoj trgovačkoj arbitraži prema Bečkim i ICC Pravilima.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

What is Clinical Legal Education?

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Clinical Legal Education in Western Balkans

Best practices: Pravna klinika - Law Clinic Zagreb

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Intensive regional training of multipliers for legal clinics - workshop for professors "Access2Justice"

Transformation of the Croatian Legal Aid System: From Normative to Functional Insufficiency

Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2018.

L. Ervo, A. Nylund (eds.), Current Trends in Preparatory Proceedingsa Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries

Brozović, Juraj
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Utjecaj profesionalnih punomoćnika na trajanje i troškove parničnog postupka

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Preobrazba pravosuđa u Hrvatskoj i Sloveniji: Povijest i suvremenost

Legal Aid in Croatia. Between Normative Flexibility and Functional Insuficiency

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi kao preduvjet ostvarenja prava na pristup pravosuđu

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
In memoriam Srećko Zuglia. Reforme između brzine i kvalitete

Oslobođenje od sudskih pristojbi kao preduvjet ostvarenja prava na pristup pravosuđu

Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Arbitražni platni nalozi kao metoda certifikacije nespornih tražbina

Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2017.

Sudske pristojbe i pravo na pristup pravosuđu. Treba li Hrvatskoj povećanje sudskih pristojbi?

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
nterkatedarski sastanak građanskih procesualista

On Increasing „Judicialization“ of Arbitral Rules in Croatia:Evolution of Zagreb Rules in the 1992- 2016 Period

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Arbitration and Court Litigation: Cross- Fertilization or Complementarity?

Discouraging Unnecessary Litigation through the New Croatian Legal Aid System and Law Clinics

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

The financial challenges of clinical legal education: an example from a Zagreb law clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Mogućnost podnošenja tužbe na utvrđenje zastare u domaćem i poredbenom pravu

Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Pravni status embrija i istraživanje na embrionalnim matičnim stanicama - u vrtlogu biotehnologije, bioetike i prava

Brozović, Juraj ; Galiot, Vinko
Poglavlja u knjigama, 2016.

Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

Zadužnica: Evolucija, aktualno stanje i otvorena pitanja

Uzelac, Alan ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava


Uredničke knjige, 2016.

O mirovanju parničnog postupka i (ne)opravdanosti njegova napuštanja

Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

The Financial Challenges of Clinical Legal Education in Legal Aid Reform. Example from Zagreb Law Clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Arbitration and Court Litigation: Cross‐Fertilization or Complementarity? "

Je li napuštanje instituta mirovanja u Noveli ZPP iz 2013. godine bilo opravdano?

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Interkatedarski sastanak građanskih procesualista

A New Focus for Croatian Legal Aid System: encouraging early resolution and discouraging unnecessary litigation

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies Private Justice in Service of Public Goals? Outsourcing of Judicial Tasks and Functions - Blessing or Betrayal

Kazneno djelo nesavjesnog liječenja u hrvatskom zakonodavstvu

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Kongres Udruge pravnika u zdravstvu (4 ; 2011)

Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2011.

Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda

Turković, Ksenija ; Goldner Lang, Iris ; Nikšić, Saša ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar ; Brozović, Juraj
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Izabrani projekti

Prošli projekti:

Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost (Hrvatska zaklada za znanost)

Projekti u tijeku:

Legal Clinics in Service of Vulnerable Groups: Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education (Erasmus+ Capacity Building)

Towards more EFfective enFORcemenT of claimS in civil and commercial matters within the EU (EU Justice Programme)

Modernising European Legal Education (Erasmus+ Strategic partnership)