KATEDRA ZA EKONOMSKE ZNANOSTI:
Katedra za ekonomske znanosti
Obavijesti
Rezultate pismenog ispita i raspored za usmeni ispit iz Ekonomske politike možete od ovog trenutka pogledati na studomatu kao i na oglasnoj ploči Katedre. Usmeni ispiti će se održati 29.01. u 13 h, kod doc.dr. Ružice Šimić Banović, soba br. 59 - TRH 14. Studenti koji nisu prošli pismeni ispit na studomatu im neće pisati raspored (rubrika prazna). Uvid u pismene zadaće je moguć u vrijeme konzultacija kod doc. dr. Ružice Šimić Banović
Rezultati su dostupni u rubrici predmeti -  Uvod u ekonomiju.