OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ekonomika poduzeća
Ekonomika poduzeća
Studij: Upravno-ekonomski - 5. semestar
Šifra: 123673
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Bajakić
prof. dr. sc. Nenad Rančić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović - Predavanja
Osnovni podaci
Ekonomika poduzeća Upravno-ekonomski - 5. semestar
5.0 123673
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Bajakić

utorak u 13.00 sati

Tkalčićeva 48-50
prof. dr. sc. Nenad Rančić

Utorak 13:00 h

Tkalčićeva 48-50, soba xx
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović (Predavanja)

utorak 13:15-14:30

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Literatura
Vranjican, S.,; Politička ekonomija; Pravni fakultet, Zagreb (2007), str. 39-72; 87-109; 187-324; 414-462
Mankiw, G.,; Osnove ekonomije; Mate (2006), str. 313-369
Opis predmeta
Uvod: Predmet i sadržaj ekonomike poduzeća. Odnos s drugim ekonomskim disciplinama te povezanost s ostalim društvenim znanostima (4h)
Pravne forme: obrt, društva kapitala, mješovita društva. (4h)
Upravljanje poduzećem (menadžment): stvaranje vrijednosti -cilj, faze upravljanja, zadaci upravljanja, organizacija, tehnike upravljanja. (4)
Upravljanje informacijama: izvori informacija, bilanca, račun dobiti i gubitka, mjesta stvaranja vrijednosti, efikasnost stvaranja vrijednosti, break-even analiza, menadžment informacijski sustavi (MIS). (4h)
Upravljanje financijskim kapitalom: kapital i imovina, financiranje i investicije, likvidnost, rentabilnost, leasing, factoring, izračuni vrijednosti poduzeća. (4h)
Upravljanje intelektualnim kapitalom: humani kapital, strukturalni kapital, organizacijski kapital, potrošački kapital, procjena intelektualnog kapitala, unapređivanje intelektualnog kapitala. (4h)
Proizvodnja: tipovi proizvodnje, organizacijske forme, proizvodni procesi, robotizacija proizvodnje. (2h)
Marketing: istraživanje tržišta, segmentiranje tržišta, proizvodi, životni ciklus proizvoda, analiza proizvodnog programa, strategije cijena proizvoda, distribucija, promocija, promidžba. (4h)
Ispitni rokovi