Obavijesti
Studentima/icama koji su položili oba kolokvija isti se priznaju kao pismeni dio ispita najkasnije do studenog 2019.