Nastavni plan za kolegij Ekonomska politika

Dolje navedeni termini predavanja odnose se na: predavanja ponedjeljkom za izvanredne studente i predavanja utorkom i četvrtkom za redovne studente.

Studenti koji sudjeluju na najmanje 80% predavanja i uspješno polože oba kolokvija mogu prihvatiti ocjenu iz kolokvija kao ukupnu ocjenu kolegija (bez usmenog dijela ispita) najkasnije do studenog 2019.

Osim navedenih tema, bit će uvršteni članci iz obvezne ispitne literature. Katedra zadržava pravo izmjene i dopune sadržaja predavanja ovisno o dolasku gostiju predavača. Imena gostiju predavača bit će naknadno objavljena na webu Katedre.

Tjedan

TEME PREDAVANJA

25.2.-

UVODNO PREDAVANJE – TEMELJNE DEFINICIJE I ODREDNICE EKONOMSKE POLITIKE

DOKTRINE EKONOMSKE POLITIKE

4.3.-

DOKTRINE EKONOMSKE POLITIKE

11.3.-

POČELA EKONOMIJE (Poglavlje 1, str. 3)

TRŽIŠTE I DRŽAVA U MODERNOJ EKONOMIJI (Poglavlje 2, str. 25)

OSNOVNI ELEMENTI PONUDE I POTRAŽNJE (Poglavlje 3, str. 45)

18.3.-.

NESAVRŠENA KONKURENCIJA I MONOPOL (Poglavlje 9, str. 166)

KAKO TRŽIŠTA ODREĐUJU DOHOTKE (Poglavlje 12, str. 225)

TRŽIŠTE RADA (Poglavlje 13, str. 243)

25.3.-

GOST PREDAVAČ

ZEMLJA I KAPITAL (Poglavlje 14, str. 264)

TRŽIŠTA I EKONOMSKA UČINKOVITOST (Dodatak 14, str. 283)

1.4.-

KOMPARATIVNA PREDNOST I PROTEKCIONIZAM (Poglavlje 15, str. 294) 

DRŽAVNO OPOREZIVANJE I RASHODI (Poglavlje 16, str. 318)

UPUTE ZA PISANJE PRVOG KOLOKVIJA

8.4.-13.4.

PROLJETNI ISPITNI ROK

15.4. -

PRVI KOLOKVIJ ZA IZVANREDNE STUDENTE (15.4.)

PROMICANJE UČINKOVITIJIH TRŽIŠTA (Poglavlje 17, str. 341)

PRVI KOLOKVIJ ZA REDOVNE STUDENTE (18.4.)

23.4.-

ZAŠTITA OKOLIŠA (Poglavlje 18, str. 361)

UČINKOVITOST PREMA JEDNAKOSTI: VELIKI KOMPROMIS

(Poglavlje 19, str. 382)

29.4.-

PREGLED MAKROEKONOMIKE (Poglavlje 20, str. 405)

MJERENJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI (Poglavlje 21, str. 424)

PROCES EKONOMSKOG RASTA (Poglavlje 27, str. 555)

IZAZOV EKONOMSKOG RAZVOJA (Poglavlje 28, str. 577

6.5.-

GOST PREDAVAČ

AKTUALNA TEMA - GLOBALNO & EU

13.5.-

DEVIZNI TEČAJEVI I MEĐUNARODNI FINANCIJSKI SUSTAV (Poglavlje 29, str. 598)

MAKROEKONOMIJA OTVORENOG GOSPODARSTVA (Poglavlje 30, str. 619)

PRIPREMA ZA PISANJE DRUGOG KOLOKVIJA

20.5. -

DRUGI KOLOKVIJ ZA  IZVANREDNE STUDENTE (20.5.)

EKONOMSKE POLITIKE ZA RAST I STABILNOST (Poglavlje 34, str. 709)

DRUGI KOLOKVIJ ZA REDOVNE STUDENTE (23.5)

27.5.-

GOST PREDAVAČ

ZAVRŠNO PREDAVANJE (UKLJ. POTPISI)

PRVI KOLOKVIJ obuhvaća sljedeće gradivo:

UDŽBENIK SAMUELSON & NORDHAUS:

Počela ekonomije (Poglavlje 1, str. 3)

Tržište i država u modernoj ekonomiji (Poglavlje 2, str. 25)

Osnovni elementi ponude i potražnje (Poglavlje 3, str. 45)

Nesavršena konkurencija i monopol (Poglavlje 9, str. 166)

Kako tržišta određuju dohotke (Poglavlje 12, str. 225)

Tržište rada (Poglavlje 13, str. 243)

Zemlja i kapital (Poglavlje 14, str. 264)

Tržišta i ekonomska učinkovitost (Dodatak 14, str. 283)

Komparativna prednost i protekcionizam (Poglavlje 15, str. 294)

Državno oporezivanje i rashodi (Poglavlje 16, str. 318)

 

ZBIRKA ČLANAKA I ČLANCI S WEBA:

Vedriš, M. i Dujšin, U. (ur.): Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj; Pravni fakultet u Zagrebu (2012), str. 1-47 (Doktrine ekonomske politike - žute stranice); 3-40 (Kornai, J.: Velika transformacija srednjoistočne Europe: Uspjeh i razočaranje); 113-148 (Babić, M.: Razvoj hrvatske privrede nakon Stabilizacijskog programa); 149-170 (Cvijanović, V. i Račić, D.: Privatizacija u Hrvatskoj: Početni uvjeti, procesi i implikacije); 

Dujšin, U.: Privredna kriza u Hrvatskoj: Uzroci, obilježja i mogućnosti prevladavanja; http://www.rifin.com/images/stories/2013/07/20130703_dujsin_uros.pdf  

IRMO: Hrvatska i Europska unija – Prednosti i izazovi članstva - samo str. 23-28 i 101-136 http://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2013/11/hrvatska_i_eu_prednosti_izazovi_.pdf   

 

 

DRUGI KOLOKVIJ obuhvaća sljedeće gradivo:

 

UDŽBENIK SAMUELSON & NORDHAUS:

Promicanje učinkovitijih tržišta (Poglavlje 17, str. 341)

Zaštita okoliša (Poglavlje 18, str. 361)

Učinkovitost prema jednakosti: veliki kompromis (Poglavlje 19, str. 382)

Pregled makroekonomike (Poglavlje 20, str. 405)

Mjerenje gospodarske aktivnosti (Poglavlje 21, str. 424)

Proces ekonomskog rasta (Poglavlje 27, str. 555)

Izazov ekonomskog razvoja (Poglavlje 28, str. 577)

Devizni tečajevi i međunarodni financijski sustav (Poglavlje 29, str. 598)

Makroekonomija otvorenog gospodarstva (Poglavlje 30, str. 619)

Ekonomske politike za rast i stabilnost (Poglavlje 34, str. 709)

 

ZBIRKA ČLANAKA I ČLANCI S WEBA:

 

Kesner-Škreb, M.: Industrijska politika – teorijski okvir državne intervencije u Vedriš, M. i Dujšin, U. (ur.): Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj, Pravni fakultet u Zagrebu (2012), str. 245-258

IRMO: Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj – samo str. 23-57 (Europski semestar) i str. 145-170 (Smanjenje nezaposlenosti mladih u HR) https://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2018/07/Izazovi-provedbe-europskih-politika-u-Hrvatskoj.pdf  

Družić, G. i Basarac Sertić, M.: Hrvatska i četvrta industrijska revolucija. http://web.efzg.hr/repec/Chapters/chapter18-12.pdf

Jovančević, R.: Novi val velikih imigracija u Europi i ekonomske implikacije za Hrvatsku http://web.efzg.hr/RePEc/chapters/chapter18-02.pdf

CEPOR: Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2018. http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2015/03/SME-report-2018-HR.pdf

Europska komisija: Izvješće za Hrvatsku 2019. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i uklanjanju makroekonomskih neravnoteža https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-croatia_hr.pdf