Rezultati predroka iz Ekonomske politike - redovni i izvanredni studenti - rok 30.05.2019.

 

 

Rezultati predroka iz Ekonomske politike – rok 30.05.2019

Uvid u pismeni ispit je u utorak 4.06. u 15:30 h kod doc. dr. Ružice Šimić Banović.

Redni broj

Ime

Prezime

Rezultati

predrok

 1.  

Ivan

Antunović

18

 1.  

Stella

Car

14

 1.  

Bepina

Franin Pečarica

9

 1.  

Karlo

Knežević

12

 1.  

Petra

Milić

0

 1.  

Filip

Obuljen

9

 1.  

Jurica

Ožegović

14

 1.  

Maja Marija

Pera

20

 1.  

Karla

Ressler

23

 1.  

Borna

Šarić

19

 1.  

Iva

Šinjori

20

 1.  

Tea

Tadić

9

 1.  

Iva

Vidaković

15

 1.  

Leonarda

Zorica

14

 1.  

Iva

Župetić

21

 

 

 

Rezultati 2. kolokvija iz Ekonomske politike – rok 23.05.2019 – redoviti studenti

Prošli su studenti koji su ostvarili 8 ili više bodova.

Uvid u kolokvije: Grupe koje su pisale u jutarnjem turnusu - uvid kod prof. Vedriša u vrijeme konzultacija.

Grupe koje su pisale u popodnevnom turnusu  i izvanredni studenti – uvid kod doc. dr. Ružice Šimić Banović u četvrtak 30.05. u 10 h .

Ime

Prezime

2.kolokvij

BODOVI

Anđela

Anđelić

8

Ivan

Antunović

6

Karmen

Barbić

11

Danijela

Blažeković

9

Lara

Bogdanović

10

Marijana

Bošnjak

10

Sandro

Briski

9

Marija

Budimir

8

Lana

Burazin

13

Nina

Bušić

8

Katarina

Cestar

10

Gabriela

Coha

10

Kristijan

Crnković

10

Lucija

Ćurić

9

Josipa

Dominović

13

Petra

Đivić

12

Lea

Feuerbach

10

Petra

Fiket

10

Marko

Gajski

12

Paula

Gajšak

10

Matko

Gelešić

10

Doris

Gulija

11

Doroteja

Horvat

12

Lucija

Hrustić

14

Dora

Iričanin

10

Sara

Ivanic

9

Luka

Ivanušević

10

Mateo

Ivec

10

Anamarija

Jukić

13

Petra

Jurasović

9

Petar

Jurilj

10

Paula

Juzbašić

10

Monika

Kantoci

9

Lucija

Katalinić

11

Karlo

Knežević

6

Filip

Kokorić

10

Laura

Kolenko

10

Hana

Kontrec

12

Marita

Kostanić

11

Marinela

Kovačević

9

Valentina

Kralj

10

Dorijan

Kremzir

13

Dora

Križnjak

10

Azra

Kulenović

11

Patricija

Kulji

9

Martina

Kvakan

11

Martina

Kolak

14

Antonio

Labaš

11

Paula

Lekić

14

Karlo

Lodović

11

Marta

Lončarević

12

Sara Ana

Lučin Stanić

9

Lucija

Maček

11

Jelena

Majdak

11

Ana

Mardešić

12

Mario Dzhovani

Marini

9

Katarina

Matić

12

Ema

Matijašević

12

Adrijana

Matković

12

Dora

Matoc

11

Mia

Mikulić

11

Lucija

Mlinarek

12

Gabriela

Ninić

12

Matija

Ninić

11

Petra

Ombla

12

Barbara

Pavlić

8

Kristijan

Pavlović

8

Veronika

Pepelko

10

Maja Marija

Pera

3

Lucija

Peroš

9

Ljubomir Frane

Peroš

8

Marija

Pištelek

8

Andrea

Pollak

8

Paula

Pralas

11

Petra

Pranjić

10

Lucija

Primorac

5

Nikolina

Pulić

9

Julija

Rebernak

8

Valentina

Rehak

8

Karla

Ressler

5

Katarina

Rođak

9

Ana

Sever

9

Madalena

Smoljan

11

Dora

Sobodić

8

Iva

Šinjori

3

Nikolina

Špoljarec

11

Marinela

Štrk

9

Željka

Tolić

8

Valerija

Topkin

8

Tomislav

Travnikar

10

Elena Ana

Troha

8

Lea

Truhan

11

Nina

Turković

8

Rafaela

Ukalović

8

Iva

Vidaković

5

Ana

Vidović

11

Tonka

Vrdoljak

10

Ema

Vučetić

11

Monika

Vujica

9

Leonarda

Zorica

5

Ana

Žagar

9

Karolina

Žalac

9

Laura

Žalac

8

Lucija

Žolnai

10

Iva

Župetić

3

Bez imena

?

11

 

Rezultati 2. kolokvija iz Ekonomske politike– SVI IZVANREDNI studenti

Prošli su studenti koji su ostvarili 8 ili više bodova.

Uvid u kolokvije: Kod  doc. dr. Ružice Šimić Banović u četvrtak 30.05. u 10 h

 

Redni broj

Ime

Prezime

2.kolokvij

BODOVI

 1.  

Matea

Bogdan

8

 1.  

Lucija

Brkljača

8

 1.  

Margarita

Bulat

8

 1.  

Lucija

Ćurković

10

 1.  

Dan

Dragičević

11

 1.  

Lana

Fabijanec

12

 1.  

Ines

Ljubičić

12

 1.  

Vedran

Ljubičić

9

 1.  

Lena

Ostrongaj

3

 1.  

Jurica

Ožegović

4

 1.  

Tena

Pavelić

11

 1.  

Dino

Rakić

11

 1.  

Ivan

Vojvodić

13

 1.  

Domagoj

Šušak

4

 

 

 

Rezultati 1. kolokvija iz Ekonomske politike – rok 18.04.2019 – redoviti studenti

Prošli su studenti koji su ostvarili 8 ili više bodova.

Uvid u kolokvije: Grupe koje su pisale u jutarnjem turnusu - uvid kod prof. Vedriša u vrijeme konzultacija.

Grupe koje su pisale u popodnevnom turnusu – uvid kod doc. dr. Ružice Šimić Banović u 16 h u utorak 30.04.2019.

Redni broj

Ime

Prezime

1. kolokvij

BODOVI

 1.  

Anđela

Anđelić

15

 1.  

Ivan

Antunović

10

 1.  

Luka

Banožić

3

 1.  

Karmen

Barbić

12

 1.  

Danijela

Blažeković

8

 1.  

Lara

Bogdanović

14

 1.  

Marijana

Bošnjak

13

 1.  

Sandro

Briski

12

 1.  

Marija

Budimir

9

 1.  

Lana

Burazin

14

 1.  

Nina

Bušić

14

 1.  

Stella

Car

6

 1.  

Katarina

Cestar

8

 1.  

Gabriela

Coha

9

 1.  

Kristijan

Crnković

11

 1.  

Lucija

Ćurić

10

 1.  

Josipa

Dominović

11

 1.  

Petra

Đivić

10

 1.  

Lea

Feuerbach

12

 1.  

Petra

Fiket

10

 1.  

Marko

Gajski

10

 1.  

Paula

Gajšak

10

 1.  

Matko

Gelešić

9

 1.  

Doris

Gulija

15

 1.  

Maja

Hercigonja

0

 1.  

Doroteja

Horvat

9

 1.  

Lucija

Hrustić

8

 1.  

Dora

Iričanin

15

 1.  

Sara

Ivanic

15

 1.  

Luka

Ivanušević

10

 1.  

Mateo

Ivec

9

 1.  

Stanko

Jozak

8

 1.  

Anamarija

Jukić

15

 1.  

Petra

Jurasović

14

 1.  

Petar

Jurilj

12

 1.  

Paula

Juzbašić

15

 1.  

Monika

Kantoci

10

 1.  

Lucija

Katalinić

12

 1.  

Karlo

Knežević

9

 1.  

Filip

Kokorić

12

 1.  

Laura

Kolenko

9

 1.  

Hana

Kontrec

10

 1.  

Marita

Kostanić

15

 1.  

Marinela

Kovačević

8

 1.  

Valentina

Kralj

11

 1.  

Dorijan

Kremzir

11

 1.  

Sabina

Križanić

5

 1.  

Dora

Križnjak

11

 1.  

Azra

Kulenović

10

 1.  

Patricija

Kulji

9

 1.  

Matea

Kušević

5

 1.  

Martina

Kvakan

14

 1.  

Martina

Kolak

12

 1.  

Antonio

Labaš

14

 1.  

Doroteja

Latinac

6

 1.  

Paula

Lekić

12

 1.  

Karlo

Lodović

8

 1.  

Marta

Lončarević

14

 1.  

Sara Ana

Lučin Stanić

8

 1.  

Lucija

Maček

13

 1.  

Jelena

Majdak

8

 1.  

Ana

Mardešić

13

 1.  

Jakov

Maričić

12

 1.  

Mario Dzhovani

Marini

8

 1.  

Katarina

Matić

9

 1.  

Neno

Matijaš

5

 1.  

Ema

Matijašević

11

 1.  

Adrijana

Matković

13

 1.  

Dora

Matoc

8

 1.  

Mia

Mikulić

9

 1.  

Matej

Mileusnić

5

 1.  

Lucija

Mlinarek

9

 1.  

Gabriela

Ninić

8

 1.  

Matija

Ninić

11

 1.  

Filip

Obuljen

6

 1.  

Petra

Ombla

10

 1.  

Tatjana

Pajtlar

9

 1.  

Barbara

Pavlić

10

 1.  

Kristijan

Pavlović

8

 1.  

Veronika

Pepelko

15

 1.  

Maja Marija

Pera

13

 1.  

Lucija

Peroš

10

 1.  

Ljubomir Frane

Peroš

11

 1.  

Marija

Pištelek

9

 1.  

Petra

Poje

6

 1.  

Andrea

Pollak

11

 1.  

Anamari

Pongrac

4

 1.  

Paula

Pralas

10

 1.  

Petra

Pranjić

10

 1.  

Lucija

Primorac

10

 1.  

Nikolina

Pulić

13

 1.  

Matea

Pušak

2

 1.  

Julija

Rebernak

8

 1.  

Valentina

Rehak

11

 1.  

Klara

Renić

6

 1.  

Karla

Ressler

11

 1.  

Katarina

Rođak

11

 1.  

Nikolina

Sertić

6

 1.  

Ana

Sever

11

 1.  

Madalena

Smoljan

12

 1.  

Dora

Sobodić

11

 1.  

Katarina

Strunjak

7

 1.  

Iva

Šinjori

10

 1.  

Vice

Šodan

6

 1.  

Nikolina

Špoljarec

15

 1.  

Andrea

Štefanec

5

 1.  

Marinela

Štrk

11

 1.  

Tea

Tadić

5

 1.  

Željka

Tolić

10

 1.  

Valerija

Topkin

11

 1.  

Tomislav

Travnikar

12

 1.  

Elena Ana

Troha

15

 1.  

Lea

Truhan

15

 1.  

Nina

Turković

10

 1.  

Rafaela

Ukalović

15

 1.  

Iva

Vidaković

10

 1.  

Ana

Vidović

15

 1.  

Luka

Virag

6

 1.  

Tonka

Vrdoljak

11

 1.  

Ema

Vučetić

15

 1.  

Monika

Vujica

14

 1.  

Leonarda

Zorica

10

 1.  

Klara

Žabek

2

 1.  

Ana

Žagar

11

 1.  

Lorena

Žagar

3

 1.  

Karolina

Žalac

10

 1.  

Laura

Žalac

12

 1.  

Lucija

Žolnai

14

 1.  

Iva

Župetić

9

 

 

 

 

Rezultati 1. kolokvija iz Ekonomske politike – rok 18.04.2019 – IZVANREDNI studenti

Prošli su studenti koji su ostvarili 8 ili više bodova.

Uvid u kolokvije:Kod  doc. dr. Ružice Šimić Banović u 16 h u utorak 30.04.2019.

 

Redni broj

Ime

Prezime

1.kolokvij

BODOVI

 1.  

Marina

Bakran

7

 1.  

Ante

Bašić

8

 1.  

Petra

Breznik

10

 1.  

Margarita

Bulat

10

 1.  

Valentina

Cigula

8

 1.  

Božo

Jurić-Grgić

4

 1.  

Vedran

Ljubičić

11

 1.  

Petra

Milić

5

 1.  

0066252442

 

10

 1.  

Jurica

Ožegović

8

 1.  

Tena

Pavelić

11

 1.  

Filip

Perinić

1

 1.  

Ines

Petrović

4

 1.  

Domagoj

Šušak

14

 

 

 

 

Kolokvij se smatra položenim s min. 8 bodova.

 

Redni broj

Ime

Prezime

1. kolokvij

BODOVI

 1.  

Matea

Bogdan

8

 1.  

Anđela

Brajković

2

 1.  

Lucija

Brkljača

8

 1.  

Lucija

Ćurković

8

 1.  

Dan

Dragičević

14

 1.  

Lana

Fabijanec

13

 1.  

Bepina

Franin-Pečarica

5

 1.  

Iva

Gržić

6

 1.  

Monika

Keserović

2

 1.  

Ines

Ljubičić

9

 1.  

Romana

Mišković

4

 1.  

Lena

Ostrongaj

8

 1.  

Dino

Rakić

8

 1.  

Ivan

Vojvodić

10