NASTAVNI PLAN:
Ekonomska politika - seminar
Ekonomska politika - SEMINAR: Nastavni plan

IV. blok modularne nastave

Informatička dvorana (TRH 14 / 1. kat lijevo)

Seminar se održava utorkom i petkom od 13 do 15:30 h

Sve informacije za seminariste dostupne su putem sustava Merlin.