OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ekonomska politika - seminar
Ekonomska politika - seminar
Studij: Pravo - 5. semestar
Šifra: 31829
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Rančić
izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović - Seminar
Osnovni podaci
Ekonomska politika - seminar Pravo - 5. semestar
4.0 31829
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nenad Rančić

Utorak 13:00 h

Tkalčićeva 48-50, soba xx
izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović

Ponedjeljkom u 13 h (uživo ili online - uz prethodnu najavu e-mailom) 

Tkalčićeva 48-50
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović (Seminar)

utorak 13:15-14:30

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Literatura
Samuelson, P. i Nordhaus, W. D.: Ekonomija (18. izdanje); MATE (2007), str. 3-62; 166-183; 225-444; 555-644; 709-730 Vedriš, M. i Dujšin, U. (ur.): Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj; Pravni fakultet u Zagrebu (2012), str. 1-47 (Doktrine ekonomske politike - žute stranice); 3-40 (Kornai, J.: Velika transformacija srednjoistočne Europe: Uspjeh i razočaranje); 113-148 (Babić, M.: Razvoj hrvatske privrede nakon Stabilizacijskog programa); 149-170 (Cvijanović, V. i Račić, D.: Privatizacija u Hrvatskoj: Početni uvjeti, procesi i implikacije); 245-258 (Kesner-Škreb, M.: Industrijska politika - teorijski okvir državne intervencije) Dujšin, U.: Privredna kriza u Hrvatskoj: Uzroci, obilježja i mogućnosti prevladavanja; http://www.rifin.com/images/stories/2013/07/20130703_dujsin_uros.pdf;
IRMO: Hrvatska i Europska unija - Prednosti i izazovi članstva - samo str. 23-28 i 101-136 http://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2013/11/hrvatska_i_eu_prednosti_izazovi_.pdf;
IRMO: Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj - samo str. 23-57 (Europski semestar) i str. 145-170 (Smanjenje nezaposlenosti mladih u HR) https://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2018/07/Izazovi-provedbe-europskih-politika-u-Hrvatskoj.pdf;
Družić, G. i Basarac Sertić, M.: Hrvatska i četvrta industrijska revolucija. http://web.efzg.hr/repec/Chapters/chapter18-12.pdf;
Jovančević, R.: Novi val velikih imigracija u Europi i ekonomske implikacije za Hrvatsku http://web.efzg.hr/RePEc/chapters/chapter18-02.pdf;
CEPOR: Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj - 2018. http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2015/03/SME-report-2018-HR.pdf;
Europska komisija: Izvješće za Hrvatsku 2019. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i uklanjanju makroekonomskih neravnoteža https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-croatia_hr.pdf;
Opis predmeta
Ekonomska znanost i ekonomska politika. Doktrine ekonomske politika. Elementi ekonomske politike kao akcije: nosioci, ciljevi, instrumenti, okruženje. Ekonomska politika i faktori proizvodnje. Ekonomska politika u procesu raspodjele i razmjene. Brutto domaći proizvod i njegova upotreba. Politika ekonomskih i financijskih odnosa s inozemstvom. Konjunkturna politika, razvojne strategije, strukturna i regionalna politika. Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi