OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Financijska tržišta i regulacija u EU
Financijska tržišta i regulacija u EU
Studij:
Šifra: 189359
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Financijska tržišta i regulacija u EU 4.0 189359
Literatura
Opis predmeta
Globalni financijski sustav i europska perspektiva
Što je financijski sustav? Vrste financijskih sustava; Financijska tržišta, usluge, instrumenti
Regulacija i supervizija: Zašto regulirati i nadzirati financijski sustav? Ciljevi, strategije i ograničenja regulacije i supervizije financijskog sustava
Financijski razvoj i ekonomski rast: prilike i prijetnje
Globalna financijska kriza i njene posljedice
Izgradnja integriranog financijskog tržišta EU: Financijska globalizacija, financijska integracija EU, Kriza Eurozone: uzroci i posljedice
Okvir Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS): Europska nadzorna tijela (ESA) i Europski odbor za sistemske rizike (ESRB)
Bankovna unija: Jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM), Jedinstveni sanacijski mehanizam (SRM), Europski sustav osiguranja depozita (EDIS)
Unija tržišta kapitala
Regulacija i supervizija banaka: EU i Republika Hrvatska
Regulacija i supervizija tržišta kapitala: EU i Republika Hrvatska
Budućnost financijskog sustava: financijske inovacije i / ili financijska stabilnost?
Ispitni rokovi
Literatura za predmet Financijska tržišta i regulacija u EU

Marta Božina Beroš „Financijske institucije i tržišta Europske unije – Regulacija i supervizija“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015., odabrana poglavlja, str. 53.-210.

John Armour, Dan Awrey, Paul Davies, Luca Enriques, Jeffrey N. Gordon, Colin Mayer, Jennifer Payne „Principles of Financial Regulation“, Oxford University Press, 2016., odabrana poglavlja, str. 51.-101.

Ostali članci koji će biti dodijeljeni tijekom predavanja.