OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Organizacijski razvoj
Organizacijski razvoj
Studij: Državna uprava - 3. semestar
Lokalna samouprava - 3. semestar
Šifra: 128004
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 06. 04. 2023.
  • 01. 06. 2023.
  • 15. 06. 2023.
  • 29. 06. 2023.
  • 31. 08. 2023.
  • 14. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Organizacijski razvoj Državna uprava - 3. semestar
Lokalna samouprava - 3. semestar
5.0 128004
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar (Predavanja)
Literatura
Opis predmeta
Pojam organizacije. pristupi proučavanju organizacije. Kratak pregled povijesnog razvoja organizacijske znanosti. Klasična, neoklasična organizacijska teorija. Oblikovanje radnih mjesta. proširenje, Obogaćenje radnih mjesta. Motivacija. Sadržajne i procesna teorije. Emocije i stavovi. Odnosi autoriteta. Pojam i uloga hijerarhija. Postupak oblikovanja organizacija. Koordinacijski mehanizmi u različitim organizacijskim obrascima. Organizacijska okolina. Ekonomika organizacija. Primjeri normativnog i pozitivističkog promišljanja organizacije. problemi empirijskog istraživanja organizacije. Problem definiranja granica organizacija kao cjelovitih sustava. Mrežne organizacije. Prilike i rizici izdvajanja aktivnosti. Privatne i javne organizacije. Ekonomika vlasničkih odnosa. Ograničena racionalnost. Oportunističko ponašanje. Problemi pri oblikovanju radnih mjesta profesionalnih djelatnika i javnih menadžera. Agencijski odnos. Agencijski troškovi.
Ispitni rokovi
06. 04. 2023.
01. 06. 2023.
15. 06. 2023.
29. 06. 2023.
31. 08. 2023.
14. 09. 2023.