POLITIČKA EKONOMIJA - SEMINAR:
Politička ekonomija - seminar
Obavijesti
Seminari će se održavati utorkom i četvrtkom, TRH 14/II, dv. 5, GR 1 – 16-18H GR 2 – 18-20H Iznimno, sutra, 20.2. će se uvodni seminar biti skraćen: GR 1- u 16 h, a GR 2 u 17h.