NASTAVNI PLAN:
Politička ekonomija - seminar
Seminar iz predmeta Politička ekonomija - ljetni semestar 2018./19.

 

 

 

Seminar za 3. i 4. grupu (predavanja u 3. bloku od 12-16 sati)

održavat će se utorkom i četvrtkom, 9-12 i 13-16 sati u dv. 6, TRH 14/II.

 

SEMINARISTI – REDOVNI STUDENTI IZ PREDMETA „POLITIČKA EKONOMIJA“ U 2018./19.

Uvjeti za uspješno ocjenjivanje seminara iz „Političke ekonomije“:

 1. Ponavljači od prošle godine:
 1. Priznaje se pozitivno položen kolokvij od prošle ak.god. ili položen ispit iz predmeta Politička ekonomija – seminarist ponavljač ima pravo izaći na kolokvij i u tekućoj ak. god.
 2. Izlaganje – student mora održati izlaganje u ovoj ak.god.
 3. Obavezno (70%) 6/9 dolazaka na seminar
 4. Nije obavezno dolaziti na predavanja iz PE

 1. Redovni studenti – seminaristi:

 1. Položen kolokvij:

Kolokviji:

    1. kolokvij

Pogl.

Naziv:

str.

1.

Deset načela ekonomije

3.-18.

2.

Razmišljati kao ekonomist

19.-44.

3.

Međuovisnost i dobici od trgovine

45.-59.

4.

Tržišne sile ponude i potražnje

63.-88.

    1. kolokvij

I.-V.

O tradiciji izučavanja ekonomskih disciplina na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Uloga ekonomskih disciplina u obrazovanju pravnika

O porijeklu naziva politička ekonomija

Predmet političke ekonomije

Kratak pregled povijesti ekonomske misli

1.-39.

VII.

Proizvodnja

73.-87.

VIII.

Ljudski faktor

87.-110.

XI.-5.0.

Suvremeno poduzeće i proces globalizacije

275.-306.

XIII.

Mjerenje rezultata privređivanja

325.-360.

XV.-1.0.-4.0.

Kontroverzije procesa raspodjele

Opće karakteristike raspodjele

Suvremena uloga države u procesu raspodjele

Mehanizmi raspodjele

373.-379.

XVII.

Potrošnja

511.-527.

    1. kolokvij

6.

Ponuda, potražnja i vladine politike

113.-133.

10.

Eksternalije

203.-222.

11.

Javna dobra i zajednički resursi

223.-239.

13.

Troškovi proizvodnje

267.-288.

    1. kolokvij

15.

Monopol

313.-344.

17.

Oligopol

345.-372.

22.

Granice mikroekonomije

479.-495.

XVIII.

Ekonomski razvitak

527.-556.

UVJETI:

 • za pozitivno ocjenjivanje seminara: 8/24 boda

 • Ocjena iz seminara (prema broju bodova na kolokviju):
  • 8-10 bodova – dovoljan (2)
  • 11-14 bodova – dobar (3)
  • 15-18 bodova – vrlo dobar (4)
  • 19-24 bodova – odličan (5)
  • Ovisno o PPT i zalaganju povećanje ocjene
 • priznavanje ISPITA: 13/24 bodova (samo u ljetnom ispitnom roku !!!)

 1. Izlaganje
 • Svi seminaristi moraju održati usmeno izlaganje na zadanu temu prema utvrđenom rasporedu objavljenom na webu Katedre i uputama danim na seminaru
 • PPT poslati zadnje 1 dan prije izlaganja na mejl profesora kod kojeg imate prezentaciju (Bajakić – Pilipović – Rančić )
 • Knjižnica – fotokopije + PPT prezentacije
 • Literatura: paziti na naslov / autor + broj strana (bit će na webu Katedre)
 • „Nedolasci“
 1. 70% (6/9) dolazaka na seminar (ili liječnička potvrda za svaki nedolazak u roku od 7 dana predana tajnici Katedre gđi. Kaji Pavić ili na seminaru)
 2. 50% dolazaka na predavanje – ne treba

 • 13.6. – potpisi i ocjenjivanje seminara

„Seminarski rad“:

 • kritički osvrt na pročitani dio knjigu iz koje je izlaganje
  • 1-2 strane = max. 6.000 znakova bez praznina
  • Krajnji rok: najkasnije tjedan dana nakon završetka modula poslati na mejl profesora

 

Grupe za izlaganje - GR 3 - uto-četv 9-12h

­­Datum

Izlagači

Tema

Str.

 

23.5.

Klara Mrčela

Ema Ivanić

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 1.-4. pogl.: Nejednakost prirode, Odgovori zemljopisu: Europa i Kina, Europska iznimnost – drugačiji put, Pronalazak pronalaženj

23.-92.

 

23.5.

Borna Kovač

Krsto Bubaš

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 5.-8. pogl.: Veliko otvaranje, Na istok, Od otkrića do imperija, Gorko-slatki otoci

93.-166.

 

28.5.

Lucija Matijević

Borna Baksa

Marko Radoš

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 9.-12. pogl.: Imperij na Istoku, Iz ljubavi prema dobitku, Golconda, Dobitnici i gubitnici: bilanca imperija

167.-240

 

28.5.

Lea Martić

Mara Barbarić

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 13.-15. pogl.: Priroda industrijske revolucije, Zašto Europa? Zašto tada?, Britanija i ostali

241.-296.

 

28.5.

Marko Parlain

Antonija Bašić

Matija Repić

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 16.-18. pogl.: Tragom Albiona, Za stjecanje novca je potreban novac, Bogatstvo znanja

297.-368.

 

30.5.

Gea Amalija Deželjin

Laura Brtan

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 19.-21. pogl.: Granična područja, Južnoamerički način, Nebesko carstvo: zastoj i uzmak

369.-442.

 

30.5.

Dragan Dankić

Petra Bubić

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 22.-24. pogl.: Japan: Posljednji bit će prvi, Meiji restauracija, Povijest je pogriješila?

443.-528.

 

30.5.

Dorotea Štimac

Laura Čović

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 25.-27. pogl.: Imperij i poslije njega, Gubitak vodećeg položaja, Dobitnici i …

529.-586.

 

4.6.

Maris Brbora

Josip Fekeža

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 28.- kraja, pogl.: Gubitnici, Kako smo došli do ovdje? Kuda idemo? Epilog 1999

587.-670.

 

 

 

4.6.

Ružica Kozić

Dominik Harmat

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 1.-2. poglavlje: UVOD +  Europa: Pluralistički međunarodni poredak, Europski sustav ravnoteže moći i njegov kraj

9 – 88

 

4.6.

Nikolina Mihalić

Matea Jarnjak

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 3.-4. poglavlje: Islamizam i Bliski istok – svijet bez poretka, Sjedinjene Američke Države i Iran  - pristupi poretku

89 – 151

 

6.6.

Karlo Odak

Katarina Mandurić

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 5.-6. poglavlje: Mnogostrukost Azije, Prema azijskom poretku – konfrontacija ili partnerstvo?

152 – 203

 

6.6.

Dino Makarović

Fran Jurić

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 7.-8. poglavlje: Uime cijelog čovječanstva – SAD i njihova koncepcija poretka

204 – 284

 

 

6.6.

Lucija Rumora

Nikola Katić

Helena Prgomet

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 9. poglavlje i Zaključak: Tehnologija, ravnoteža i ljudska svijest, Svjetski poredak u naše vrijeme

285 – 322

 

 

11.6.

Martina Mikulić

Matija Lučić

Ferguson - Civilizacija: 1. konkurencija

Ferguson - Civilizacija: 2. Znanost

49 - 81

81 - 131

 
 

11.6.

Silvija Pokrajac

Marija Lukšić

Ferguson - Civilizacija:3.Vlasništvo

131 - 180

 

Ferguson - Civilizacija: 4.Medicina

180 - 240

 

 

11.6.

Lara Čvrljak

Lorena Meštrović

Karla Neubauer

Ferguson - Civilizacija: 5. Potrošnja

240 – 301

 

Ferguson - Civilizacija: 6. Rad

305 - 344

 

11.6.

Tonko Ninić

Lucija Novak

Antonio Obradović

Ferguson - Uspon novca: 1 povijest novca, razvoj banaka i bankarstva Ferguson - Uspon novca: 2. povijest obveznica i njihov današnji utjecaj na sve nas

23-65

65-111

 
 
 

 

 

Grupe za izlaganje GR 4 - uto-četv 16-19h:

­­Datum

Izlagači

Tema

Str.

 

23.5.

Marija Zadravec

Karla Nogić

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 1.-4. pogl.: Nejednakost prirode, Odgovori zemljopisu: Europa i Kina, Europska iznimnost – drugačiji put, Pronalazak pronalaženj

23.-92.

 

23.5.

Nicole Blaženić

Paola Buškulić

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 5.-8. pogl.: Veliko otvaranje, Na istok, Od otkrića do imperija, Gorko-slatki otoci

93.-166.

 

28.5.

Lucija Ević

Ana Bekavac

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 9.-12. pogl.: Imperij na Istoku, Iz ljubavi prema dobitku, Golconda, Dobitnici i gubitnici: bilanca imperija

167.-240

 

28.5.

Marija Radović

Matea Brajdić

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 13.-15. pogl.: Priroda industrijske revolucije, Zašto Europa? Zašto tada?, Britanija i ostali

241.-296.

 

28.5.

Pavle Glamuzina

Iva Rezo

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 16.-18. pogl.: Tragom Albiona, Za stjecanje novca je potreban novac, Bogatstvo znanja

297.-368.

 

30.5.

Ana Džoja

Dominik Frančić

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 19.-21. pogl.: Granična područja, Južnoamerički način, Nebesko carstvo: zastoj i uzmak

369.-442.

 

30.5.

Đani Novaković

Petra Jarčov

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 22.-24. pogl.: Japan: Posljednji bit će prvi, Meiji restauracija, Povijest je pogriješila?

443.-528.

 

30.5.

Marija Čukelj

Katarina Jurčević

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 25.-27. pogl.: Imperij i poslije njega, Gubitak vodećeg položaja, Dobitnici i …

529.-586.

 

4.6.

Lea Dulić

Marija Markovinović

David S. Landes (2003) „Bogatstvo i siromaštvo naroda …“ – 28.- kraja, pogl.: Gubitnici, Kako smo došli do ovdje? Kuda idemo? Epilog 1999

587.-670.

 

 

 

4.6.

Željka Bagavac

Mihael Miklenić

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 1.-2. poglavlje: UVOD +  Europa: Pluralistički međunarodni poredak, Europski sustav ravnoteže moći i njegov kraj

9 – 88

 

4.6.

Ema Đurin

Margareta Mlinarić

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 3.-4. poglavlje: Islamizam i Bliski istok – svijet bez poretka, Sjedinjene Američke Države i Iran  - pristupi poretku

89 – 151

 

6.6.

Antonia Bibić

Genc Muhardi

Karla Tomec

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 5.-6. poglavlje: Mnogostrukost Azije, Prema azijskom poretku – konfrontacija ili partnerstvo?

152 – 203

 

6.6.

Lana Tješinski

Sara Petrač

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 7.-8. poglavlje: Uime cijelog čovječanstva – SAD i njihova koncepcija poretka

204 – 284

 

 

6.6.

Karla Ožvald

Karlo Putak

Henry Kissinger (2015) „Svjetski poredak“ - 9. poglavlje i Zaključak: Tehnologija, ravnoteža i ljudska svijest, Svjetski poredak u naše vrijeme

285 – 322

 

 

11.6.

Katarina Rašić

Iva Raguž

Ferguson - Civilizacija: 1. konkurencija

Ferguson - Civilizacija: 2. Znanost

49 - 81

81 - 131

 
 

11.6.

Martina Horvatek

Ferguson - Civilizacija:3.Vlasništvo

131 - 180

 

Ferguson - Civilizacija: 4.Medicina

180 - 240

 

 

11.6.

Bruno Tomić

Ivan Trajbar

Petar Žigante

Ferguson - Civilizacija: 5. Potrošnja

240 – 301

 

Ferguson - Civilizacija: 6. Rad

305 - 344

 

 

 

Obveza pisanja pisanog rada kod sljedećeg profesora:

G4

 

Ime

Prezime

 

1

Željka

Bagavac

Izv. prof. Bajakić

2

Ana

Bekavac

Izv. prof. Bajakić

3

Antonia Marija

Bibić

Izv. prof. Bajakić

4

Nicole

Blaženić

Izv. prof. Bajakić

5

Matea

Brajdić

Izv. prof. Bajakić

6

Paola

Buškulić

Izv. prof. Bajakić

7

Marija

Čukelj

Izv. prof. Bajakić

8

Lea

Dulić

Izv. prof. Bajakić

9

Ana

Džoja

Izv. prof. Bajakić

10

Ema

Đurin

Izv. prof. Bajakić

11

Lucija

Ević

Izv. prof. Bajakić

12

Dominik

Frančić

Izv. prof. Bajakić

13

Pavle

Glamuzina

Izv. prof. Rančić

14

Martina

Horvatek

Izv. prof. Rančić

15

Petra

Jarčov

Izv. prof. Rančić

16

Katarina

Jurčević

Izv. prof. Rančić

17

Katarina

Mandurić

Izv. prof. Rančić

18

Marija Isabela

Markovinović

Izv. prof. Rančić

19

Mihael

Miklenić

Izv. prof. Rančić

20

Margareta

Mlinarić

Izv. prof. Rančić

21

Genc

Muhadri

Izv. prof. Rančić

22

Karla

Nogić

Izv. prof. Rančić

23

Đani

Novaković

Izv. prof. Rančić

24

Karla

Ožvald

Izv. prof. Rančić

25

Sara

Petrač

Izv. prof. Pilipović

26

Karlo

Putak

Izv. prof. Pilipović

27

Marija

Radović

Izv. prof. Pilipović

28

Iva

Raguž

Izv. prof. Pilipović

29

Katarina

Rašić

Izv. prof. Pilipović

30

Iva

Rezo

Izv. prof. Pilipović

31

Lana

Tješinski

Izv. prof. Pilipović

32

Karla

Tomec

Izv. prof. Pilipović

33

Bruno

Tomić

Izv. prof. Pilipović

34

Ivan Luka

Trajbar

Izv. prof. Pilipović

35

Marija

Zadravec

Izv. prof. Pilipović

36

Petar

Žigante

Izv. prof. Pilipović

G3

 

Ime

Prezime

 

1

Borna

Baksa

Izv. prof. Bajakić

2

Mara

Barbarić

Izv. prof. Bajakić

3

Antonija

Bašić

Izv. prof. Bajakić

4

Maris

Brbora

Izv. prof. Bajakić

5

Laura

Brtan

Izv. prof. Bajakić

6

Krsto

Bubaš

Izv. prof. Bajakić

7

Petra

Bubić

Izv. prof. Bajakić

8

Laura

Čović

Izv. prof. Bajakić

9

Lara

Čvrljak

Izv. prof. Bajakić

10

Dragan

Dankić

Izv. prof. Bajakić

11

Gea Amalija

Deželjin

Izv. prof. Bajakić

12

Josip

Fekeža

Izv. prof. Bajakić

13

Dominik

Harmat

Izv. prof. Rančić

14

Ema

Ivanić

Izv. prof. Rančić

15

Matea

Jarnjak

Izv. prof. Rančić

16

Fran

Jurić

Izv. prof. Rančić

17

Nikola

Katić

Izv. prof. Rančić

18

Borna

Kovač

Izv. prof. Rančić

19

Ružica

Kozić

Izv. prof. Rančić

20

Matija

Lučić

Izv. prof. Rančić

21

Marija

Lukšić

Izv. prof. Rančić

22

Dino

Makarović

Izv. prof. Rančić

23

Lea

Martić

Izv. prof. Rančić

24

Lucija

Matijević

Izv. prof. Rančić

25

Lorena

Meštrović

Izv. prof. Rančić

26

Nikolina

Mihalić

Izv. prof. Pilipović

27

Martina

Mikulić

Izv. prof. Pilipović

28

Klara

Mrčela

Izv. prof. Pilipović

29

Karla

Neubauer

Izv. prof. Pilipović

30

Tonko

Ninić

Izv. prof. Pilipović

31

Lucija

Novak

Izv. prof. Pilipović

32

Antonio

Obradović

Izv. prof. Pilipović

33

Karlo

Odak

Izv. prof. Pilipović

34

Marko

Parlain

Izv. prof. Pilipović

35

Silvia

Pokrajac

Izv. prof. Pilipović

36

Helena

Prgomet

Izv. prof. Pilipović

37

Marko

Radoš

Izv. prof. Pilipović

38

Matija

Repić

Izv. prof. Pilipović

39

Lucija

Rumora

Izv. prof. Pilipović

40

Doroteja

Štimac

Izv. prof. Pilipović