PODUZETNIŠTVO I MENADŽMENT:
Poduzetništvo i menadžment
Poduzetništvo i menadžment
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 143011
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Bajakić
izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović
Osnovni podaci
Poduzetništvo i menadžment Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 143011
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Bajakić

utorak u 13.00 sati

Tkalčićeva 48-50
izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović

Ponedjeljkom u 13 h (uživo ili online - uz prethodnu najavu e-mailom) 

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Literatura
OBVEZNA: Hisrich, R., Peters, M. i Shepherd, D; "Poduzetništvo", 7. izdanje; MATE, Zagreb (2008), str. 2.-26., 54.-84., 196.-232
OBVEZNA: Certo, S. i Certo, S; "Moderni menadžment", 10. izdanje; MATE, Zagreb, (2008), str. 2.-26., 132.-152., 226.-250., 324.-350., 478.-500
OBVEZNA: Singer, S., Šarlija, N., Pfeifer, S., Oberman, S.; Što čini Hrvatsku (ne) poduzetničkom zemljom? GEM Hrvatska 2002-2011; : http://www.cepor.hr/GEM-brosura-2002-2011.pdf (2012), str
OBVEZNA: WEF - World Economic Forum; The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe"; http://www3.weforum.org/docs/WEF_Europe2020_CompetitivenessReport_2014.pdf (2014), str
OBVEZNA: European Commission; "Building Entrepreneurial Mind-sets and skills in the EU"; http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/documents/no.1_entrepreneurial_mindsets_en.pdf (2012), str
PREPORUČENA: Europska komisija; Poduzetništvo. Politike Europske unije. Nova industrijska revolucija.",; http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hr/enterprise_hr.pdf (2014), str
PREPORUČENA: CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva; Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj - 2013. Uključujući rezultate GEM - Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2012."; http://www.cepor.hr/Izvjesce20o20malim20i20srednjim20poduzecima202013_CEPOR.pdf (2013), str
Opis predmeta
Uvod - osnovne postavke i predmet proučavanja poduzetništva i menadžmenta (2h)
Priroda i važnost poduzetništva (4h)
Poduzetničke namjere i korporacijsko poduzetništvo (2h)
Poslovni plan: Osnivanje i početak pothvata (4h)
Moderni menadžment: vještine za uspjeh (4 h)
Funkcija planiranja (2h)
Funkcija organiziranja (2h)
Utjecaj (2h)
Funkcija kontrole (2h)
Politike Europske unije: Poduzetništvo (2h)
Stanje poduzetništva u Hrvatskoj (4h)
Ispitni rokovi