KATEDRA ZA EKONOMSKE ZNANOSTI:
Katedra za ekonomske znanosti

Rezultate pismenog ispita i raspored za usmeni ispit iz Ekonomske politike možete od ovog trenutka pogledati na studomatu kao i na oglasnoj ploči Katedre.

Prof. Vedriš – usmeni ispit danas 19.06. u 11:30 sati.

Doc. dr. Ružica Šimić Banović  - usmeni ispit 19.06. u 12:30 i 13:30 (prema rasporedu na studomatu.)

Studenti koji nisu prošli pismeni ispit na studomatu im neće pisati raspored (rubrika prazna).

Uvid u pismene zadaće kod doc. dr. Ružice Šimić Banović  u 12:30 h.

Popis obavijesti