KATEDRA ZA EKONOMSKE ZNANOSTI:
Katedra za ekonomske znanosti

Rezultate pismenog ispita i raspored za usmeni ispit iz Ekonomske politike možete od ovog trenutka pogledati na studomatu kao i na oglasnoj ploči Katedre.

Studenti koji su putem kolokvija položili ispit, upis ocjene održat će se u četvrtak 14.11. u 15 h, kod doc. dr. Ružice Šimić Banović, soba br. 59. – TRH 14.

Studenti koji nisu prošli pismeni ispit na studomatu im neće pisati raspored (rubrika prazna).

Uvid u pismene zadaće je moguć u vrijeme konzultacija kod doc. dr. sc. Ružice Šimić Banović.

 

 

Popis obavijesti