KATEDRA ZA EKONOMSKE ZNANOSTI:
Katedra za ekonomske znanosti

2. kolokvij iz predmeta Osnove ekonomije održat će se u petak 17.01. dvorana 1 -  Nazorova 51 prema sljedećem rasporedu prezimena:

A – L (redoviti studentiu 11:30 h

M – Ž (redoviti i SVI IZVANREDNI studenti) u 12:15 h

Pravo izlaska na 2. kolokvij imaju svi studenti koji su ostvarili 2,5 ili više bodova.

 

Popis obavijesti