KATEDRA ZA EKONOMSKE ZNANOSTI:
Katedra za ekonomske znanosti

Raspored upisa ocjena iz Osnove ekonomije za studente Socijalnog studija koji su ispit položili putem kolokvija, na svakom kolokviju pojedinačno ostvarili 2,5 ili više bodova, održat će se 30.01.2020 prema sljedećem rasporedu prezimena:

 A - L  u 13:15 h - TRH 14 - soba br. 58

 M - Ž  u 13:45 h - TRH 14 - soba br. 58

Popis obavijesti