KATEDRA ZA EKONOMSKE ZNANOSTI:
Katedra za ekonomske znanosti

Rezultate pismenog ispita i raspored za usmeni ispit iz Ekonomske politike možete od ovog trenutka pogledati na studomatu kao i na oglasnoj ploči Katedre.

 

Studenti koji nisu prošli pismeni ispit na studomatu im neće pisati raspored (rubrika prazna).

Uvid je moguć u terminu konzultacija ili usmenog ispita.

Popis obavijesti