CRIME PREVENTION POLICY:
Crime Prevention Policy
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Crime Prevention Policy
Study: Criminal Law - 1. semester
Code: 166795
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Lecturers: prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić - Lectures
prof. dr. sc. Borislav Petrović - Lectures
Basic data
Crime Prevention Policy Criminal Law - 1. semester
3.0 166795
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Wednesday 5 p.m., room 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, room 41/II
Lecturer Consultations Location
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić (Lectures)
prof. dr. sc. Borislav Petrović (Lectures)
Literature
Derenčinović D.; Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije;
Derenčinović D.; Ogledi o terorizmu i antiterorizmu; Zagreb (2005)
Becker; Derenčinović (ed.); International Terrorism - The Future Unchained; Zagreb (2008)
Kurtović, A.; Organizirani kriminalitet - kaznenopravna pitanja odgovornosti (krivnje) i sankcija; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1999), str. 163-174
Kurtović; Tomašević; Organizirani kriminalitet: oduzimanje koristi stečene kaznenim djelom; Policija i sigurnost, 8(1999), 3-4 (1999), str. 171-185
Novoselec (ur.) i dr.; Posebni dio kaznenog prava; Zagreb (2011), str. odabrana poglavlja
Bačić F.; Neki kaznenopravni aspekti problematike organiziranog kriminaliteta; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo praksu, 6(1999).1 (1999), str. 37-54
Derenčinović D.; Mit(o) korupciji; Zagreb (2001)
Derenčinović D.; Nisu na prodaju - o pravima žrtava trgovanja ljudima nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 1(2010), 1 (2010), str. 53.-72
Derenčinović D.; Novi obzori terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište; Zagreb (2007)
Horvatić Ž.; Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala; Zagreb (2002)
Horvatić Ž,; Globalno suprotstavljanje kriminalu na prijelomu milenija; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51(2001), 2 (2001), str. 249-305
Horvatić; Đurđević; rogram Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminaliteta i kazneno pravosuđe; Hrvatska i Ujedinjeni narodi, Zagreb (1996), str. 215-236
Ivičević Karas E.; Komentar Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem; Zagreb (2011)
Krapac D.; Pogled na neke važnije odredbe novoga hrvatskoga kaznenog zakonodavstva o organiziranom kriminalitetu i pitanja njihove praktične primjene; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 511-543
Krapac D.; Posebne mjere i radnje za otkrivanje i suzbijanje kaznenih djela organiziranoga kriminaliteta u novom Zakonu o kaznenom postupku Republike Hrvatske; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 4(1997), 2 (1997), str. 403-418
Mrčela M.; Posjedovanje droge - oblik organiziranog kriminaliteta?; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 803-810
Novosel D.; Kaznenopravni aspekti i dometi Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta; Hrvatska pravna revija, 1(2001), 5 (2001), str. 122-133
Novoselec P.; Organizirani kriminal - pitanja kaznenopravnih inkriminacija nedozvoljenih ponašanja; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 763-778
Sačić Ž.; Suzbijanje organiziranog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj - kriminalistička stajališta; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 833-874
Sieber U.; Internationale Organisierte Kriminalitaet; Cologne: Carl Heymanns Verlag (1997)
Singer M.; Organizirani kriminal; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 547-576
Svedrović M.; Položaj branitelja u kaznenim postupcima za kaznena djela u svezi s organiziranim kriminalitetom; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 875- 900
Van Duyne et al.; Criminal Finances and Organising Crime in Europe; Nijmegen (2003)
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply