BIOETHICS AND HUMAN RIGHTS:
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Bioethics and Human Rights
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 79153
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Bioethics and Human Rights Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 79153
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić

četvrtkom u 9 sati. Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski (Predavanja)

utorkom u 8 sati putem Google Meet-a (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
OBVEZNA: UNESCO Core Curriculum in Bioethics and Human Rights (Volume 1 and 2); UNESCO
OBVEZNA: COVID -19 Responses; , str. selected
PREPORUČENA: Amnon Carmi // Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička; Informirani pristanak; Unit of UNESCO Chair, Sveučilište u Zagrebu (2009), str. selected chapters
PREPORUČENA: Bernard M. Dickens, Rebecca J. Cook, Eszter Kismodi // Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski; Reproduktivno zdravlje: Analiza slučajeva s etičkim komentarom; Unit of UNESCO Chair in Bioethics, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011), str. selected
PREPORUČENA: A. Carmi, D. Moussaoui, J. Arboleda-Florez // Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski; Predavanja etike u psihijatriji; Unit of UNESCO Chair in Bioethics, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. selected chapters
PREPORUČENA: Silke Schicktanz, Claudia Wiesemann, Sabine Woehlke // Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski; Podučavanje etike u presađivanju organa i darivanju tkiva; Unit of UNESCO Chair in Bioethics, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. selected chapters
Opis predmeta
Predmet se bavi etičkim problemima u biomedicini te, dovodeći ih u vezu s ljudskim pravima, uključuje analizu razvoja moralnih i bioetičkih argumenata u zdravstvstvenom pravu u Hrvatskoj i svijetu. Predmet započinje pregledom zdravstvenog sustava te njegovog ustavnog i zakonskog okvira. Naglasak se stavlja na koncepte prava na zdravlje, medicinske etike, prava pacijenata te efikasnosti i sigurnosti zdravstvene skrbi. Posebne teme koje se obrađuju uključuju: širenje zaraznih bolesti, povjerljivost, informirani pristanak, lječničku grešku, oblike odgovornosti, vještačenja, medicinska istraživanja i eksperimente, doniranje i presađivanje organa, hitne situacije, intenzivnu njegu, pobačaj, korištenje lijekova i novih medicinskih tehnologija, regulaciju nanomedicine i biotehnologije, matične stanice, pitanja smrti i umiranja, tretman osoba s duševnim smetnjama itd. U različitim temama koje se obrađuju, glavni zadatak ovog predmeta jest naučiti primijeniti bioetičke teorije na slučajeve iz prakse i kritički analizirati uloge međunarodnih organizacija, države, poslovnih subjekata i pojedinaca u pristupu pravu na zdravlje. Poseban naglasak je dan i analizi globalnih odgovora na pandemiju COVID-19.
Ispitni rokovi
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.

the document drafted by prof.dr. Irina Pollard, head of the Austrian Unit of UNESCO Chair units on reproductive rights.

Module 1: Introduction to Bioscience Ethics & Reproduction
L1.1: Bioscience Ethics & Reproduction
The role of ethics in science and technology are explored using practical applications of reproductive functions in medicinehttp://www.youtube.com/watch?v=HIMFQAEKwbo

L1.2: Human Origins, Natural Selection & Evolution of Ethics
Traces the evolution of ethical consciousness and relates how ethics impacts on modern science and its applications.
http://www.youtube.com/watch?v=rSVqkVuGPJc

Module 2: Human Reproduction and Development
L2.1: Fertilization and the Initiation of Development
Provides an overview of human reproduction taking particular note of lifestyles, fertility and the ethics of preconceptional care.
http://www.youtube.com/watch?v=TW1YGbjVC4Q

L2.2: Development and Placentation: Maternal-Fetal Communication
Traces the evolution of bonding, the establishment of pregnancy, placentation and epigenetic gene regulation heritable down the generations.
http://www.youtube.com/watch?v=MAlmCoVWh4s

L2.3: Patterns of Human Growth
Traces life cycle as defined by biological characteristics such as critical periods during development and factors contributing to intrauterine growth restriction and preterm births.
http://www.youtube.com/watch?v=D7b83ylZOdM

L2.4: Sex Determination, Brain Sex & Postnatal Personality Development
Traces the foundation of adult sexuality in fetal life and explores the genetics of regular and ‘hidden genders’.  
http://www.youtube.com/watch?v=hcAfMrBDF_U

L2.5: Assisted Reproduction: At the Intersection of Ethics and Social Determination
Experience a realistic simulation of routine medical assisted treatments available to couples seeking fertility assistance at an IVF clinic.

http://www.youtube.com/watch?v=bW0iFX7rTq0

Module 3: Gender, Sexuality and Social Aspects
L3.1: GL1: Transgendered: A Personal Perspective – Katherine Cummings
Introduces the evolution and wide-ranging bases of the transgendered as lived by an XY woman.
http://www.youtube.com/watch?v=OPSdQRUNP6E

L3.2: GL2: Gender Diversity – Gina Wilson and Katherine Cummings
Traces current political activism supporting Intersex Rights and acceptance of sexual dive
http://www.youtube.com/watch?v=AyWtTaZe0eo

L3.3: Human Sexuality: Behaviour & Pheromones
Describes the chemistry of attachment, desire, kinship laws and incest.
http://www.youtube.com/watch?v=sMSSHu9r7YI

L3.4: Sociobiology
Describes the biological basis of social behaviour and fitness enhancing strategies such as sexual triggers and body image.
http://www.youtube.com/watch?v=fpAou13S4c0

Module 4: Considerations of Effective and Ethical Reproduction
L4.1: Principles of Toxicology & Teratology
Establishes a better understanding of the science of toxicology with special reference to human reproduction.
http://www.youtube.com/watch?v=lM268WpvA18

L4.2: Substance Abuse & Parenthood
Describes the physiochemical characteristics of drugs, the neuroendocrinology of addiction and socio-political responsibilities.
http://www.youtube.com/watch?v=z8uUnEBOHYg

L4.3: Fertility Awareness & the Aging Gamete
Causes of human congenital anomalies at birth are investigated from the biological, behavioural and bioethical perspectives.
http://www.youtube.com/watch?v=nsK2ySJBPms

L4.4: Parental Behaviour & the Neonate
Early developmental patterns and physiological adaptation to extrauterine life are discussed.
http://www.youtube.com/watch?v=gDHY6zwnwbU

L4.5 Stress and Adaption: Neuroscience & Neuroethics
The biology of stress from the perspectives of sickness and health, happiness and depression, advances in neuroscience and neuroethics are examined.
http://www.youtube.com/watch?v=dbzzNl8ckw4

 

                  

 

 

       

 

 

 

 

Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja