OBAVIJESTI:
Gospodarsko kazneno pravo

Iako će predavanja slijediti raspored (vidjeti dolje), biti će posvećena i raspravi o aktualnim slučajevima gospodarskog kriminaliteta u RH. Posebna pažnja bit će poklonjena i izučavanju transnacionalnih i međunarodnih ekonomskih zločina, kao i politčko-gospodarskom kriminalitetu. Teme koje će se raspravljati uključuju, ali nisu ograničena na: pojedinine specifične vrste gospodarskog kriminala, npr tranzicijska gospodarska kazena djela, zaštita financijskih interesa EU kroz mehanizam kaznenog prava itd. Nastavno, kako utvrditi da je manager kazneno odgovoran i što zanči takvo ponašanje gospodarstvenika koje vodi ka kaznenoj odgovornosti; preduvjeti iste itd., bit će predmetom raspravljanja na ovom predmetu 

Popis obavijesti