Gost predavač na seminaru koji će se održati u četvrtak, 12.05. (iznimno u 10:30h, dvorana IV, CM) bit će umirovljeni prof.dr.sc. Petar Novoselec. Tema seminara biti će sudska praksa, tj. rješavanje slučajeva. Molim sve seminariste da pažljivo pročitaju zadane slučajeve (vidjeti repozitorij) i pripreme se za raspravu.

Nakon rasprave, proći će se i kroz već dostavljenje seminarske radove.  

Popis obavijesti
Repozitorij