Plan rada

Seminar kod  će se održavati četvrkom od 13:30 do  15 sati u dv. 7. na ĆM 4 (ako drugačije nije naznačeno).

PLAN RADA:

1. 16. 3. 2017. uvod s upoznavanjem

2. 23.3.2017 (13:30, ĆM 4, dv. 7, 2h) - analiza presuda ESLJP - sutkinja Ksenija Turković (video link)

3. 30.3.2017. (3h) - Što je to kazneno pravo? Praktična radionica (obrada presuda u slučaju I.S.)

4. 20.4.2017. (3h) - studentske prezentacije slučajeva

5. 27.4.2017, (3h) -studentske prezentacije slučajeva

6. 11.5.2017. (3h) - studentske prezentacije slučajeva

9. 16.5.2017, (2h) -gledanje filma

10. 25.5.2017.(3h) - studentske prezentacije slučajeva (3.seminarski kolokvij/predrok)

11. 1.6.2017. (2h) - završna evaluacija seminara, podjela potpisa

 

U okviru seminara organizirat će se posjet Zavodu za sudsku medicinu, prisustvovanje na rapsravama te posjet Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, a o točnim terminima seminaristi će biti obaviješteni naknadno, Ovisno o iskazanom interesu, moguće je organizirati i neke druge institucionalne posjete.

Popis obavijesti
Repozitorij