Posjet Raspravama na Općinskom Kaznenom sudu u Zagrebu (sutkinja Pražetina)

Rasprave kod sutkinje Pražetine Kaleb održat će se po slijedećem rasporedu (s time da po svakoj raspravi može prisustvovati 10 studneta: 19.04.017. u 9,00; 20. travnja u 12,00; 21. travnja u 9,00; 3. Svibnja u 9,00- sudnica 121 8Općinski kazneni sud u Zagrebu, Ilica 207).

 

Molim studnete da mi se jave što prije radi rasporeda na mail kolegi Stjepanu Šikoronji: ssikoron@gmail.com 

Sunčana Roksandić Vidlička

Popis obavijesti
Repozitorij