VJEŽBE IZV. PROF. DR. SC. MAJA MUNIVRANA VAJDA:
Repozitorij

VJEŽBE IZ KAZNENOG PRAVA

izvedbeni plan za akad. god. 2018/2019

 

Voditeljica vježbi:

Izv. prof.dr.sc. Maja Munivrana Vajda

 

Održavanje nastave:

četvrtkom od 16-18:15 sati, dvorana III, Trg Republike 3, nastava započinje 19. listopada 2017. godine.

Vježbe počinju u 16:00.

U izvođenju vježbi sudjeluju: Koraljka Bumči, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu; Tanja Vranjican Đerek- odvjetnica i Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

 

 

Literatura:

Kazneni zakon NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17.

Horvatić, Ž.; Derenčinović, D.; Cvitanović, L. (2016), Kazneno pravo – opći dio 1, Zagreb

Horvatić, Ž.; Derenčinović, D.; Cvitanović, L. (2017) Kazneno pravo-opći dio 2, Zagreb

Civtnoavić, L.;Derenčinović D.;Turković,K.; Munivrana Vajda, M.; Dragičević Prtenjača, M.; Maršavelski, A.; Roksandić Vidlička, S. (2018), Kazneno pravo posebni dio, Zagreb

 

Način provjere znanja:

Studenti obrađuju pojedine kaznene predmete iz sudske prakse zastupajući argumente optužbe, obrane i suda. Svoje pisane podneske su dužni poslati voditeljici vježbi najkasnije do utorka (koji prethodi vježbama na kojima će se raspravljati pojedini slučaj) u 12:00 sati.

 

Okvirni plan izvođenja nastavnih cjelina:

·    

·        18.10. Uvod u vježbe - dogovor o izvođenju vježbi i upoznavanje

·        25.10.  Slučaj I

         29.10. Posjet sudu 

·        1.11. Neradni rad

          5.11. Posjet sudu

         15. 11. 2018. Nema nastave (ispitni rok)

         20.11. Posjet sudu

·        23.11. Slučaj II (iznimno petak - o točnom vremenu i lokaciji naknadna obavijest

·        29.11. Slučaj III

·        6.12.   Slučaj IV

·        13.12. Slučaj V

·        20.12. Slučaj VI

·        17.1.  Simulirano suđenje

·        24.1. Završne vježbe i podjela potpisa

U okviru vježbi biti će organiziran i posjet raspravi na Županijskom ili Općinskom sudu u Zagrebu – o točnom terminu studenti će biti obaviješteni naknadno - te još neke aktivnosti (simulirano suđenje, posjet kaznionici, i sl.).

Popis obavijesti