Tijekom vježbi iz kaznenog prava potrebno je izraditi dva pismena.

Obvezno se mora izraditi presuda o jednom predmetu koji se obrađivao na vježbama, a koji će to predmet biti, izabrat će nastavnik i izvođači vježbi, te o tome obavijestiti studente na vrijeme. Pisanje presude započet će na jednom satu, a studenti će dovršiti pisanje presude kući prema obrascu u privitku.

Studenti moraju napisati i drugo pismeno po svojem izboru, odnosno sami se mogu odlučiti žele li napisati optužnicu ili odgovor na optužnicu. Optužnica ili odgovor na optužnicu se piše iz bilo kojeg predmeta koji je bio obrađivan na vježbama, prema izboru studenata i to samostalno, izvan vježbi.

Oba pismena su među ostalim rečenim obvezama (dolazak, aktivnost, sudjelovanje u simulaciji suđenja, odlazak na rasprave) uvjet za ostvarivanje prava na potpis i utjecat će na ocjenu iz vježbi.

Pismena je potrebno predati do 15. siječnja 2020. 

 

Popis obavijesti

VJEŽBE IZ KAZNENOG PRAVA

izvedbeni plan za akad. god. 2019/20

Voditelj vježbi:

Doc. dr. sc Marta Dragičević Prtenjača,

konzultacije: petkom u 12 sati (TRH 14, soba 36/II kat)

Održavanje nastave:

Srijedom od 16:00-18:00h, Dv. V, TRH 14

Nastava započinje 16. listopada 2019. godine

U izvođenju vježbi sudjeluju: Lidija Horvat odvjetnica u Zagrebu; mr. sc. Danka Hržina zamjenica Općinske državne odvjetnice (Kaznenog odjela); Gordana Mihela Grahovac- sutkinja Županijskog suda u Zagrebu (odjel za USKOK);

Literatura:

Horvatić, Ž.; Derenčinović, D.; Cvitanović, L. (2016), Kazneno pravo – opći dio 1, Zagreb

Horvatić, Ž.; Derenčinović, D.; Cvitanović, L. (2017) Kazneno pravo-opći dio 2, Zagreb

Civtnoavić, L.;Derenčinović D.;Turković,K.; Munivrana Vajda, M.; Dragičević Prtenjača, M.; Maršavelski, A.; Roksandić Vidlička, S. (2018), Kazneno pravo posebni dio, Zagreb

Kazneni zakon, NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18

Način provjere znanja:

Vođenje dnevnika vježbi, pisanje pismena na vježbama, odlazak na rasprave i aktivno sudjelovanje na vježbama, što sve u konačnici se ocjenjuje i predstavlja ocjenu iz vježbi. Studenti obrađuju pojedine kaznene predmete iz sudske prakse zastupajući argumente optužbe, obrane i suda.

Plan izvođenja nastavnih cjelina:

 • 16.10.  Uvod u vježbe
 •  23.10. Obrana
 •  30.10.  Optužba 
 •  06.11.  Sud

11.-15. 11.  Nema nastave (ispitni rok)

 • 20.11. Optužba 
 • 27.11.  Obrana
 • 04.12.   Nema nastave
 • 11.12. Optužba
 • 18.12. Obrana 
 • 08.1.  Sud
 • 15.1. Simulacija suđenja  
 • 22.1. Završne vježbe i podjela potpisa


Repozitorij