Mate Matić je presudom Općinskog suda u…. broj K-111/13 od 2. siječnja 2014., a zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. t. 1. u vezi s čl. 228. st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, s tim da mu je kazna zatvora temeljem čl. 55. KZ/11 zamijenjena radom za opće dobro na slobodi na način da mu je jedan dan zatvora zamijenjen s dva sata rada za opće dobro, slijedom čega je bio obvezan odraditi ukupno 360 sati rada za opće dobro na slobodi i to u razdoblju od 2 godine od početka odrađivanja obveze na koju je osuđen.

 

S načelnikom Općine XY Josipom Josipovićem dogovorio je da će kaznu odraditi obavljajući komunalne poslove u toj Općini, a što je nakon toga rekao i voditeljici nadležnog Probacijskog ureda Mariji Marjanović koja se s tim složila i na koncu donijela rješenje s kojim se Mate Matić upućuje na rad za opće dobro na slobodi u Općinu XY, pri čemu je, u skladu sa svojim ovlastima, odredila da je 360 sati rada za opće dobro na slobodi dužan odraditi u roku od 6 mjeseci. Od strane nadležnog Probacijskog ureda Općini XY su dostavljene evidencijske liste koje su se trebale ispunjavati na tjednoj bazi i u kojima je trebalo precizno navesti dane na koje je osuđenik Mate Matić odrađivao obvezu na koju je osuđen, od kada do kada je tijekom tog dana radio i koje je poslove odrađivao.

 

Evidencijske liste ispunjavao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine XY Ivan Ivančić, koji je ujedno, a nakon što je osuđenik Mate Matić prividno odradio svih 360 sati rada za opće dobro na slobodi, o tome izvijestio nadležni Probacijski ured, koju obavijest je nadležni Probacijski ured zatim proslijedio Općinskom sudu u … i Ministarstvu pravosuđa, Upravi za kazneno pravo i probaciju, Odjelu za kaznene evidencije.

 

                        Nedugo nakon toga, anonimno je prijavljeno da su određene službene osobe u Općini XY omogućile osuđeniku Mati Matiću da  izbjegne uredno izvršavanje obveze na koju je osuđen. Radi provjere prijavljenih navoda, temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u …pribavljeni su izlisti poziva s mobitela kojim se osuđenik Mate Matić koristio u inkriminiranom razdoblju te je napravljena analiza lokacija na kojima se nalazio u vrijeme kada je zvao ili bio zvan, primao ili slao SMS poruke, a iz koje je proizlazilo da od 45 dana tijekom kojih je navodno odrađivao rad za opće dobro na slobodi, čak 15 dana uopće nije bio na području Općine XY, dok je na preostale dane na području te Općine boravio u pravilu tek sat ili dva.

 

Pored navedenog, ispitani su svi djelatnici Općine XY i to načelnik Josip Josipović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine XY Ivan Ivančić te zaposlenice Općine XY Iva Ivić i Ana Anić, pa su tako Iva Ivić i Ana Anić navele da su osuđenika Matu Matića, u vrijeme kada je navodno odrađivao rad za opće dobro na slobodi, u prostorijama Općine vidjele tek nekoliko puta te da nikada nije dolazio u prostorije Općine ujutro kako bi ga se uputilo koje komunalne poslove će tog dana obavljati, niti se na kraju radnog dana dolazio odjaviti, kako su to radili svi ostali osuđenici koji su u toj Općini na istim poslovima odrađivali obvezu rada za opće dobro na slobodi.

 

Načelnik Općine XY Josip Josipović naveo je kako je s poslovima vođenja evidencije dolazaka i odlazaka osuđenika Mate Matića u općinu XY, zadužio sebi podređenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Ivančića koji tu obvezu očito nije ozbiljno shvaćao te je propustio savjesno obavljati svoju dužnost. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela te Općine Ivan Ivančić naveo je da je podatke u evidenciju upisivao prema naputku načelnika Josipa Josipovića, pojasnivši kako mu je načelnik Općine već prilikom delegacije te dužnosti izrijekom rekao da će on (načelnik Općine) osuđenika Matu Matića svakodnevno upućivati na radne zadatke te da će mu govoriti što da upisuje u evidencijske liste.

 

Zaposlenice Općine XY Iva Ivić i Ana Anić potvrdile su citirane navode pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine XY Ivana Ivančića, s tim da su dodale da im se prilikom druženja na pauzi često znao požaliti da u evidencijske liste upisuje kako je osuđenik Mate Matić na poslu, iako gotovo uopće ne dolazi u Općinu XY.

 

                         

Zadaci:

 

1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

 

2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike

 

3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Slučaj 1 (za vježbe koje će se održati dana 05.11.2015. god. u 16 h)

Trojica prijatelja (A,B i C), od kojih nitko nema novaca, dolaze u blizinu samoposluge osobnim vozilom kojim upravlja A  koji ga zaustavlja 30 metara od ulaza u samoposlugu. Osobe B i C izlaze van i dolaze do samoposluge, u kojoj osim prodavačice nema nikoga, te osoba B ostaje na vratima, dok osoba C ulazi u unutrašnjost samoposluge i uzima bocu vina i stavlja ispod jakne.

Prodavačica primjećuje da osoba C pokušava ukrasti bocu vina i kreće za njim te ga sustiže kod izlaznih vrata, međutim osoba B je odgurne te osobe C i B pobjegnu sa bocom vina i utrče u automobil koji se odmah udalji.

 

Zadaci

 

1. GRUPA - Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

2. GRUPA -Razraditi obranu za svakog optuženika

3. GRUPA - Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

 

Molimo dostaviti zadano do 16 sati u četvrtak, 05.11.2015.