Emina i Kristina su sestrične koje su obilazile ljude starije životne dobi nudeći im usluge masaže i prodaju određene robe. Tako su stupile u kontakt sa Margitom starosti 80 godina koja se teže kretala, pa joj je bio otežan izlazak iz obiteljske kuće u kojoj je stanovala sa suprugom, koji tada nije bio kod kuće. Ponudile su joj uslugu masaže, koju je Margita prihvatila. Emina je masirala Margitu, za koje vrijeme joj je Kristina uzela novčanik u kojem su se nalazili dokumenti, bankovne kartice i obrasci sa PIN brojevima, na ime Margite  i njenog supruga. Nakon toga su u slijedeća tri dana, i to  18., 19. i 20. rujna 2014., bez znanja Margite i njenog supruga  s tekućeg računa u podigle novac u iznosu od po 2.000,00 kn u svakom navratu,  na način da je Emina umetnula karticu i utipkala PIN brojeve, a Kristina stajala kraj nje, što je vidljivo na snimkama video nadzora bankomata.

 

Zadaci

1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog(ih) djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

2. GRUPA-Razraditi obranu za optuženika/optuženike

3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

Molim vas da zadatke pošaljete na mail suncana.roksandic@pravo.hr, najkasnije do 15 h, četvrtak, 26.10.2017. 

 

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Slučaj 1 (za vježbe koje će se održati dana 05.11.2015. god. u 16 h)

Trojica prijatelja (A,B i C), od kojih nitko nema novaca, dolaze u blizinu samoposluge osobnim vozilom kojim upravlja A  koji ga zaustavlja 30 metara od ulaza u samoposlugu. Osobe B i C izlaze van i dolaze do samoposluge, u kojoj osim prodavačice nema nikoga, te osoba B ostaje na vratima, dok osoba C ulazi u unutrašnjost samoposluge i uzima bocu vina i stavlja ispod jakne.

Prodavačica primjećuje da osoba C pokušava ukrasti bocu vina i kreće za njim te ga sustiže kod izlaznih vrata, međutim osoba B je odgurne te osobe C i B pobjegnu sa bocom vina i utrče u automobil koji se odmah udalji.

 

Zadaci

 

1. GRUPA - Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

2. GRUPA -Razraditi obranu za svakog optuženika

3. GRUPA - Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

 

Molimo dostaviti zadano do 16 sati u četvrtak, 05.11.2015.