Branko je direktor trgovačkog društva ABC d.o.o. koji je  dana 27. svibnja 2011. u Zagrebu, na nagovor  Mirka, koji mu je i prodao navedeno društvo, potpisao dopis kojim navedeno trgovačko društvo dostavlja Raiffeisenbank Austria d.d., Odjelu blokada, Zagreb, mjenicu dužnika Franck d.o.o., serijski broj A 0550291.

Nakon toga je  Mirko otišao do poslovnice banke sa prijateljem Željkom, kojeg je putem sreo,  kako bi predao navedeni dopis i mjenicu dužnika na naplatu, a kako nije bilo mjesta za parkiranje, zamolio je Željka da  predmetnu mjenicu preda i prezentira na naplatu u poslovnici Raiffeisenbank Austria d.d.

Mirko i Branko su znali da društvo ABC d.o.o. nije imalo nikakav poslovni odnos sa društvom Franck d.o.o, i da nije dužnik tog društva.

Na mjenici su se nalazili bjanko potpis i pečat ovlaštene osobe trgovačkog društva Franck d.o.o , a nakon toga od strane NN osobe mjenica je neovlašteno popunjena na način da je upisan datum dospijeća 27. svibnja 2011., iznos od 350.000,00 kuna i naredba društva ABC d.o.o., pa su djelatnici Raiffeisenbank Austria d.d. vjerujući u vjerodostojnost predočene dokumentacije dana 27. svibnja 2011. sa žiro-računa trgovačkog društva Franck d.o.o. otvorenog u Raiffeisenbank Austria d.d., prenijeli iznos od 258.084,61 kuna na žiro-račun trgovačkog društva ABC d.o.o. br.  otvorenog u Zagrebačkoj banci d.d.

Zadaci

 

1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog(ih) djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

 

2. GRUPA-Razraditi obranu za optuženika/optuženike

 

3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Slučaj 1 (za vježbe koje će se održati dana 05.11.2015. god. u 16 h)

Trojica prijatelja (A,B i C), od kojih nitko nema novaca, dolaze u blizinu samoposluge osobnim vozilom kojim upravlja A  koji ga zaustavlja 30 metara od ulaza u samoposlugu. Osobe B i C izlaze van i dolaze do samoposluge, u kojoj osim prodavačice nema nikoga, te osoba B ostaje na vratima, dok osoba C ulazi u unutrašnjost samoposluge i uzima bocu vina i stavlja ispod jakne.

Prodavačica primjećuje da osoba C pokušava ukrasti bocu vina i kreće za njim te ga sustiže kod izlaznih vrata, međutim osoba B je odgurne te osobe C i B pobjegnu sa bocom vina i utrče u automobil koji se odmah udalji.

 

Zadaci

 

1. GRUPA - Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

2. GRUPA -Razraditi obranu za svakog optuženika

3. GRUPA - Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

 

Molimo dostaviti zadano do 16 sati u četvrtak, 05.11.2015.