Osoba X se prijavila na natječaj za rad na mjesto voditelja službe pravnih poslova u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. U natječajnoj dokumentaciji bilo je propisano da kandidat mora zadovoljavati slijedeće uvjete: mora biti državljanin Republike Hrvatske sa visokom stručnom spremom pravne struke, te radnim iskustvom na pravnim poslovima zastupanja pred sudbenim i drugim pravosudnim tijelima od najmanje 5 godina, nekažnjavan.

Osoba X se unutar propisanog roka prijavila na natječaj te dostavila domovnicu, uvjerenje Odvjetničke komore o upisu u registar Odvjetnika od 15. siječnja 2016., te ispisu iz Odvjetničke komore na dan 28. studenog 2018., te ovjerenu izjavu osobe Y, odvjetnika iz Zagreba, u kojoj je navedeno da je osoba X u njegovom odvjetničkom društvu obavljala pravne poslove zastupanja stranaka u vremenu od 2011. – 2016. godine.

Nakon zaprimanja natječajne dokumentacije, članovi natječajne komisije su zamijetili da je priložena ovjerena izjava neobična te je predsjednik natječajne komisije izvršio provjeru kod javnog bilježnika Z na što mu je javni bilježnik Z naveo da je zaista riječ o pisanoj izjavi koju je osoba X, odvjetnik iz Zagreba, sastavila i ovjerila u njegovom javnobilježničkom uredu, odnosno radi se o vjerodostojnom dokumentu.

Nakon toga, predsjednik komisije je izvršio provjere u službenim evidencijama Ministarstva rada i mirovinskog sustava te utvrdio da je osoba X bila registrirana kao osiguranik HZMO-a, te je u predmetu tog osiguranika pohranjen i primjerak ugovora o radu s odvjetnikom Y, a iz kojeg proizlazi da je osoba X bila zaposlena na radnom mjestu tajnika u tom odvjetničkom društvu. U ugovoru u radu u članku 2. navedeni su poslovi koje tajnik obavlja, a kako slijedi: obavlja poslove zaprimanja, razvrstavanja, arhiviranja i otpremanja poštanskih pošiljki, obavlja telefonsku komunikaciju, priprema i organizira sastanke, vodi raspored obveza za odvjetnike i vježbenike, te potrebi obavlja i druge poslove.

Nakon toga, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je protiv osobe X podnijelo kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.    

Zadaci: 1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

 2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike

 3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

Molimo najkasnije do 14 sati dana 13.12, poslati zadano na mail: Marta.samotagaljer@uskok.dorh.hr 

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Slučaj 1 (za vježbe koje će se održati dana 05.11.2015. god. u 16 h)

Trojica prijatelja (A,B i C), od kojih nitko nema novaca, dolaze u blizinu samoposluge osobnim vozilom kojim upravlja A  koji ga zaustavlja 30 metara od ulaza u samoposlugu. Osobe B i C izlaze van i dolaze do samoposluge, u kojoj osim prodavačice nema nikoga, te osoba B ostaje na vratima, dok osoba C ulazi u unutrašnjost samoposluge i uzima bocu vina i stavlja ispod jakne.

Prodavačica primjećuje da osoba C pokušava ukrasti bocu vina i kreće za njim te ga sustiže kod izlaznih vrata, međutim osoba B je odgurne te osobe C i B pobjegnu sa bocom vina i utrče u automobil koji se odmah udalji.

 

Zadaci

 

1. GRUPA - Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

2. GRUPA -Razraditi obranu za svakog optuženika

3. GRUPA - Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

 

Molimo dostaviti zadano do 16 sati u četvrtak, 05.11.2015.