Ivan je u vremenu od rujna 2018. do 1. siječnja 2019. u Zagrebu, gotovo svakodnevno kontaktirao bivšu izvanbračnu suprugu Marinu sa kojom ima zajedničko malodobno dijete, šaljući joj SMS poruke u kojima je naglašavao kako i dalje želi biti u izvanbračnoj zajednici sa imenovanom, kao i da ukoliko to ne želi, da će je ubiti. Marina mu je više puta uputila SMS poruke u kojima mu je jasno navela kako sa njim želi komunicirati samo u odnosu na viđanje zajedničkog djeteta.

 Dana 21. prosinca 2018. došao je do lokala u kojem je njegova bivša izvanbračna supruga zaposlena, te ju je čekao da izađe sa radnog mjesta pri čemu joj je istovremeno slao i SMS poruke da je mora vidjeti jer ne može živjeti bez nje,  te da će si pucati u glavu.  Isto tako je sa sa svog mobilnog telefona uputio više SMS poruka Marininom sinu Kristijanu, na njegov mobilni telefon u kojima je pisao kako želi biti u ljubavnoj vezi sa Marinom.

Marina jer zbog takvog postupanja Ivana  bila uznemirena i u strahu za svoju sigurnost i sigurnost svog  djeteta.

Nadalje je Ivan 1. siječnja 2019. oko 03,00 sati, u Zagrebu, za vrijeme dok se Marina nalazila u osobnom automobilu marke "Peugeot" kojim je upravljao njen prijatelj Denis, svojim osobnim vozilom, naglo krenuo prema navedenom vozilu te ga istim udario u lijevu bočnu stranu, nakon čega se svojim vozilom počeo kretati unazad te sa udaljenosti od oko dvadesetak metara ponovno svojim vozilom udario u automobil Denisa, a na  raskrižju sa Ulicom Donje Svetice ponovno prednjim dijelom svojeg osobnog vozila snažno udario u zadnji dio osobnog vozila kojim je upravljao Denis.

Zadaci:  

1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.  

 2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike. 

3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Slučaj 1 (za vježbe koje će se održati dana 05.11.2015. god. u 16 h)

Trojica prijatelja (A,B i C), od kojih nitko nema novaca, dolaze u blizinu samoposluge osobnim vozilom kojim upravlja A  koji ga zaustavlja 30 metara od ulaza u samoposlugu. Osobe B i C izlaze van i dolaze do samoposluge, u kojoj osim prodavačice nema nikoga, te osoba B ostaje na vratima, dok osoba C ulazi u unutrašnjost samoposluge i uzima bocu vina i stavlja ispod jakne.

Prodavačica primjećuje da osoba C pokušava ukrasti bocu vina i kreće za njim te ga sustiže kod izlaznih vrata, međutim osoba B je odgurne te osobe C i B pobjegnu sa bocom vina i utrče u automobil koji se odmah udalji.

 

Zadaci

 

1. GRUPA - Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

2. GRUPA -Razraditi obranu za svakog optuženika

3. GRUPA - Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

 

Molimo dostaviti zadano do 16 sati u četvrtak, 05.11.2015.