OBAVIJESTI:
Kriminologija s osnovama kaznenog prava

Uvodno predavanje za redovite studente održat će se u četvrtak, 1. listopada 2020. god. u 11:30h.

 

Google meet poveznica - redovni studenti:

meet.google.com/gyj-kiyx-bwh

 

Uvodno predavanje za izvanredne studente održat će se u četvrtak, 1. listopada 2020. god. u 17:00h.

Google meet poveznica - izvanredni studenti:

meet.google.com/szj-ubiq-dko

Predavanju pristupate putem aplikacije Google meet (gore navedena poveznica) sa svojim korisničkim računom (student.pravo.hr).

Popis obavijesti