VIKTIMOLOGIJA:
Viktimologija
Viktimologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186930
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: doc. dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Viktimologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186930
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 14,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

utorkom u 11,45 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1 ili putem Google meeta (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Wallace, H.; Victimology: Legal, Psychological, and Social Perspectives; Pearson AB (2007), str. 403
Lyane, S. (2014); Viktimologie: Die Lehre von Verbrechensopfern; Verlag Oesterreich (2014), str. 250
Meško, G., Sarik, E. Getoš Kalac, A.-M.; Mapping the Victimological Landscape of the Balkans A Regional Study of Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies; Berlin: Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V. in coop. with Duncker Humblot. (2020), str. 581
Walklate S.; Handbook of Victims and Victimology; Routledge (2018), str. 410
Daigle, L.E.; Victimology: A Text/Reader; SAGE (2018), str. 692
Zvonimir Šeparović; Viktimologija; Informator (1998), str. 299
Ksenija Turković; Utjecaj međunarodnog kaznenog prava na razvoj prava žrtava međunarodnih kaznenih djela te žrtava općenito u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 865-937. (2004), str. 865-937
Opis predmeta
Jedan od ciljeva predmeta je predstaviti studentima nastanak i razvoj te prezentirati osnovne teorijske pravce u viktimologiji. Analizirat će se osnovni oblici viktimizacije s posebnim naglaskom na vrste kaznenog djela i žrtve. Interakcija između žrtve kaznenog djela i kaznenopravnog sustava u odnosu na ulogu žrtve unutar sustava te pomoć i podršku koju sustav omogućuje žrtvama kaznenog djela. Također, predmet će se baviti i samim metodama istraživanja u viktimologiji, kao i usmjeravanjem na aktualna empirijska istraživanja u svijetu (npr. International Crime Victim Surveys (ICVS)).
Ispitni rokovi
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti