Obavijesti
Sudjelovanje Pravnog fakulteta...
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u ožujku 2019. godine uključen je u međunarodni projekt Europske komisije "Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism“ (FIGHTER), kojeg financira JUST Criminal Justice. Projekt vodi Sveučilište u Modeni, a uključeno je još sedam europskih sveučilišta (Sveučilište u Ferrari, Sveučilište Saint-Louis-Bruxelles ASBL, Sveučilište u Luksemburgu, Sveučilište u Madridu, Sveučilište Ludwig-Maximilians u Münchenu, Sveučilište u Lilleu te Sveučilište  u Zagrebu). Projekt je usredotočen na implementaciju čl. 16. ( olakotne okolnosti )  Direktive 2017/541/EU koji daje mogućnost da države članice predvide mjere koje će potaknuti počinitelje terorističkih kaznenih djela da surađuju s pravosudnim tijelima.