izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
izv. prof. dr. sc.
Ksenija Grubišić

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

AUTORSKA KNJIGA

 • Grubišić, K. (2018) Imoralizam Friedricha Nietzschea: društvena uvjetovanost i oslobađajući smisao morala, Naklada Breza, Zagreb.

 

UREDNIČKA KNJIGA

 • Grubišić, K. (ur.), (2018) Primjena kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Josipović, T., Ernst, H., Grubišić, K., Nikšić, S. (2018) Studija o primjeni i učinkovitosti građanskopravne zaštite potrošača kod financijskih, javnih i telekomunikacijskih usluga: analiza empirijskog istraživanja u okviru projekta građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi, anketa o financijskim uslugama anketa o javnim i telekomunikacijskim uslugama, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

 

RADOVI

 • Grubišić, K. (2019) »Kriteriji određivanja i sistematizacija pravnih načela u visokom obrazovanju i znanosti «, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 69 (4), str. 521-552.
 • Grubišić, K. (2019) »Primjena kvalifikacijskog okvira u sustavu visokog obrazovanja i znanosti: razvojne prepreke i mogućnosti za visoka učilišta«, u: Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja,  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, str. 129-155.
 • Matković, T., Ogresta, J., Grubišić, K., Zrinščak, S., Rimac, I. (2018) »Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu između 2004. i 2010. godine«, u: Ksenija Grubišić (ur.), Primjena kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 1-77.
 • Matković, T., Ogresta, J., Zrinščak, S., Rimac, I., Grubišić, K. (2018)  »Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu između 2004. i 2010. godine«, u: Ksenija Grubišić (ur.), Primjena kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 77-143.
 • Grubišić, K. (2018) »Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira«, u: Ksenija Grubišić (ur.), Primjena kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 227-253.
 • Grubišić, K. (2018) »Odgovorno informiranje i financijsko obrazovanje kao mjerilo učinkovite građanskopravne i socijalne zaštite potrošača«, u: Revija za socijalnu politiku,  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 25 (3), str. 327-349.
 • Grubišić, K. (2017) »Sistematizacija pravnih normi u visokom obrazovanju i znanosti«, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 67 (3-4), str. 565-599.
 • Grubišić, K. (2016) »Uvod u etiku: Osnovni etički problemi«, u: Kregar, J., Marčetić, G., Grubišić, K. Etika u politici i javnoj upravi, Novi informator d.o.o., Zagreb, str. 11-29.
 • Grubišić, K. (2014) »Sociologija prava - Jürgen Habermas«, u: Uvod u sociologiju, Sveučilišna tiskara, Zagreb, str. 179-189.
 • Grubišić, K. (2012) »Kategorički imperativ kao primjer protuideala«, u: Prolegomena, Udruga za promicanje filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 225-255.
 • Grubišić, K. (2014) »Erforschung des Ursprungs moralischer Empfindungen: Immoralismus als ethische Theorie« - Gefühle?, Studie philosophica Iaderensia, Wehrhahn-Verlag Hannover
 • Grubišić, K. (2011) »Normativne pretpostavke društva znanja«. u: Zbornik radova Društvene pretpostavke društva znanja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 105-119.
 • Grubišić, K. (2008) »Sociologija i psihoanaliza«, u: Uvod u sociologiju, Sveučilišna tiskara, Zagreb, str. 151-166.
 • Grubišić, K. (2008) »Sociologija znanosti i obrazovanja«, u: Uvod u sociologiju, Sveučilišna tiskara Zagreb, str. 481-493.
 • Grubišić, K. (2007) »Sociologija znanosti i obrazovanja«, u: Uvod u sociologiju, Sveučilišna tiskara, Zagreb, str. 381-392.
 • Grubišić, K. (2007) »Standardi integriranosti u statutima hrvatskih sveučilišta«, u: Zbornik radova Upravljanje sveučilištem, Sveučilišna tiskara, Zagreb, str. 91-105.
 • Grubišić, K. (2002) »Tragičan lik kao temelj razumijevanja dobra i zla kod Friedricha Nietzschea«, u: Nietzscheovo nasljeđe, Matica Hrvatska, Zagreb, str. 93-107.
 • Grubišić, K. (2001) »Historijska svijest kod Gadamera s osvrtom na Nietzscheov spis O koristi i šteti historije za život«, u: Gadamer i filozofska hermeneutika, Matica Hrvatska, Zagreb, str. 35-48.
 • Grubišić, K. (2000) »Halerova prosudba Gundulićeva Osmana u svjetlu spoznaje kao duhovnog čina«, u: Zbornik o Albertu Haleru, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, str. 183-193.
 • Grubišić, K. (1999) »Nesuvremenost – trajno obilježje Nietzscheovog poimanja odgoja«, u: Scopus 12, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, str. 31-44.
 • Grubišić, K. (1997) »Kantov pojam slobode«, u: Scopus 5, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, str. 22-39.
 • Grubišić, K. (1997) »Metafizičko opravdanje prisile«, u: Scopus 6, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, str. 28-33.