dr. sc. Lea Skokandić
dr. sc.
Lea Skokandić

Lea Skokandić (rođ. Zorec) rođena je 1983. u Varaždinu, Republika Hrvatska. 

Diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Rektorovu nagradu dobila je 2005. godine.

Završila je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2018. godine.

Od travnja 2009. godine je zaposlena u zvanju asistentana katedri za Metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te od svibnja 2018. godine u zvanju poslijedoktoranda.

Osim sudjelovanja u izvedbi nastave na Studijskom centru socijalnog rada, surađivala je kao član istraživačkog tima u provođenju dva međunarodna projekta: „European Values Study“ i „FP7 - Balkan Epidemiological Study on Child Abuse & Neglect“ te domaćim projektima, poput projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“ (IP-2014-09-8546).

Izradila je i objavila u koautorstvu četiri izvorna znanstvena rada. Aktivno je sudjelovala na raznim međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim skupovima.

Njen znanstveni interes usmjeren je na istraživanje međugrupnih odnosa unutar socijalne psihologije te na ispitivanje mogućnosti primjene kvalitativne i kvantitativne metodologije u istraživanjima unutar područja socijalnih djelatnosti.  

Više

Edukacija

Na katedri od: 2009

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 884
Adresa:
Nazorova 51, soba 2A
Katedra/služba:
Metodologija istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 10:00 do 11:00

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

PROFESIONALNA DOBROBIT ZAPOSLENIH U PODRUČJU PALIJATIVNE SKRBI

Macuka, ivana ; Tucak Junaković, Ivana ; Skokandić, Lea, Božić, Danijela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
22. Dani psihologije u Zadru

IZAZOVI RADA ZAPOSLENIH U PODRUČJU PALIJATIVNE SKRBI

Macuka, Ivana ; Tucak Junaković, Ivana ; Skokandić, Lea, Božić, Danijela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
2. Međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju, Hrvatskog katoličkog sveučilišta - Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice

Profesionalni stres, zadovoljstvo poslom i sagorijevanje medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u području palijativne skrbi.

Tucak Junaković, Ivana ; Macuka, Ivana ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Profil neformalnih njegovatelja starijih osoba u gradu Zagrebu

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Odrednice predrasuda prema nacionalnim manjinama: provjera uloge različitih oblika nacionalne vezanosti

Skokandić, Lea ; Čorkalo Biruški, Dinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

DISPOZICIJSKE DIMENZIJE, SOCIJALNI IDENTITET I PERCEPCIJA MEĐUGRUPNE PRIJETNJE KAO ODREDNICE ETNIČKIH PREDRASUDA

Skokandić, Lea
Doktorske disertacije, 2018.

Neke obiteljske i školske odrednice otpornosti kod adolescenata

Skokandić, Lea ; Rezo, Ines ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih

Sušac, Nika ; Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Neka obilježja obiteljskih njegovatelja starijih osoba na području grada Zagreba

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
23.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija starenja - pogled u budućnost

Prediktori predrasuda prema pripadnicima nacionalnih manjina u Hrvatskoj

Skokandić, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Međunarodni psihologijski znanstveni skup 21. Ramira i Zorana Bujasa

Analiza obilježja prijavljenih događaja nasilja nad djecom u obitelji evidentiranih u centrima za socijalnu skrb

Ogresta, Jelena ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Prevalence and risk factors for children exposure to different types of abuse in family and peer relations: National results for Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Skokandić, Lea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
B.E.C.A.N. International Conference - Inquiring Child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence

Motherhood attitudes in European countries - conflict of woman roles in different cultures

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Skokandić, Lea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
The fourth Conference of the European Survey Research Association (ESRA)

Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Rajter, Miroslav ; Skokandić, Lea ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect

Kvalitativna analiza sadržaja stereotipa prema pripadnicima nacionalnih manjina u Hrvatskoj

Zorec, Lea ; Čorkalo Biruški, Dinka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Dani psihologije u Zadru (17 ; 2010)

Determinants of survey response in Croatian EVS 2008

Rimac, Ivan ; Zorec, Lea ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
EVS workshop after the 2008 wave (2 ; 2010)

Primjena metode fokus grupa u pilot istraživanjima: iskustva sa BECAN projekta

Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici

Etičke dileme u kvalitativnom istraživanju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Rimac, Ivan ; Skokandić, Lea ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici

Analiza determinanti odaziva u anketnom istraživanju Europska studija vrijednosti

Rimac, Ivan ; Zorec, Lea ; Ogresta, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

College Adjustment in Bologna process : Mixed Method Approach

Ogresta, Jelena ; Zorec, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Dani Ramira i Zorana Bujasa (19 ; 2009)

The relation between coping strategies and burnout among mental health workers in Croatia

Ogresta, Jelena ; Zorec, Lea ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Coping & Resilience International Conference

Osobine Ličnosti i Društveni Stavovi : Mogućnost Predviđanja Društvenih Stavova na temelju Big Five Modela Ličnosti

Mikloušić, Igor ; Tadić, Maja ; Zorec, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Dani Psihologije u Zadru (16 ; 2006)

Relation Beetwen Burnout Syndrome and Job Satisfaction Among Mental Heath Workers

Ogresta, Jelena ; Rusac, Silvia ; Zorec, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Povezanost autoritarnosti sa nacionalnim i europskim identitetom te sa političkim stavovima o Hrvatskoj i Europskoj uniji

Rimac, Ivan ; Cvetković-Lukačić, Lana ; Zorec, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Dani psihologije (15 ; 2006)

Test kvantitativno-relacijskih sposobnosti : Prikaz, svojstva i razvojne promjene

Žebec, Mislav-Stjepan ; Dumbović, Ivana ; Zorec, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Dani psihologije (14 ; 2004)