doc. dr. sc. Lucija Vejmelka
doc. dr. sc.
Lucija Vejmelka

Lucija Vejmelka rođena je 1983. u Zadru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2001. godine upisuje studij socijalnog rada u Zagrebu. Tijekom studija ističe se kao najbolji student generacije te biva nagrađena za poseban uspjeh u studiju. 2006. godine stječe diplomu iz socijalnog rada, a svoje obrazovanje nastavlja edukacijom za superviziju udomitelja od 2006. do 2008. godine,  te upisom poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 2007. godine na Studijskom centru socijalnog rada obranjenog 2012. Godine. 2014 godine upisuje Specijalistički poslijediplomski studij iz obiteljske medijacije.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

#like_share_slide_block: How social media are changing our behaviour?

Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Međunarodna konferencija "Prevencijom do kulture nenasilja" / International conference: "Through prevention to a culture of nonviolence"

Implementation of E-learning in Croatian High Education Institutions: Content Analysis of Academic Papers from 2007 to 2019

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija ; Lakatoš, Mia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
PUBMET 2020

Komunikacija među partnerima u digitalno doba: mogućnosti obiteljske medijacije

Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Vejmelka, Lucija
Autorske knjige, 2020.

Use of security settings on social networks of elementary and high school students in the Split- Dalmatia County

Matković, Roberta ; Vejmelka, Lucija ; Ključević, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)

Online at risk! Online activities of children in dormitories: experiences in a Croatian county

Vejmelka, Lucija ; Matković, Roberta ; Borković Kovačić, Davorka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Application of the General Data Protection Regulation in Schools: A Qualitative Study with Teachers, Professional Associates and Principals

Vejmelka, Lucija ; Katulić, Tihomir ; Jurić, Marko ; Lakatoš, Mia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO 2020)

Pametno starenje: izazovi (ne)korištenja tehnologije

Stojanović, Zrinka ; Štambuk, Ana ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Obiteljska medijacija u digitalno doba

Vejmelka, Lucija
Radovi u postupku objavljivanja, 2020.

Terminologija i konceptualizacija seksualnog iskorištavanja djece na internetu

Vejmelka, Lucija ; Jurinić, Jakov
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Seksualno iskorištavanje djece na internetu: od povijesnog prikaza do suvremenih trendova

Jurinić, Jakov ; Vejmelka, Lucija ; Galiot, Mijo
Stručni radovi, 2020.

Online risks for children and youth: how to enhance child safety in virtual world

Vejmelka, Lucija ; Matković, Roberta ; Kovčić Borković, Davorka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
21st Biennial Conference of International Consortium of Social Development

Online at Risk! Research of Online Activities of Children in Care Institutions: Experience of Croatia

Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
34th FICE International Congress

Internet addiction test: Croatian preliminary study

Černja Rajter, Iva ; Vejmelka, Lucija ; Rajter, Miroslav
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Kako se osjećaju djeca? Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Vejmelka, Lucija ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Šincek, Daniela ; Jukić, Renata ; Dubovicki, Snježana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija i digitalni svijet

Revizija etičkog kodeksa istraživanja s djecom: ravnoteža između potreba djece, roditelja, istraživača i psihologa praktičara

Ajduković, Marina ; Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija ; Šverko, Iva ; Vejmelka, Lucija ; Jukić, Renata
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija i digitalni svijet

Kako su naša djeca? Preliminarni rezultati nacionalnog istraživanja subjektivne dobrobiti djece

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija i digitalni svijet

Openness, Accessibility and Standardization: Ethics in Publishing and Social Work Profession Implemented in Annual of Social Work

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
PUBMET 2019 : The 6th conference on scholarly publishing in the context of open science

ZNAČAJ ŽIVOTINJA ZA DJECU: IMPLIKACIJE ZA POMAGAČKE PROFESIJE

Lakatoš, Mia ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Budi Izvor - Stručni priručnik za voditelje grupnih radionica za djecu i mlade


Uredničke knjige, 2018.

Peer Review of Reviewers: The Author’s Perspective

Drvenica, Ivana ; Bravo, Giangiacomo ; Vejmelka, Lucija ; Dekanski, Aleksandar ; Nedić, Olgica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Korisnost i uloga virtualnog okruženja u pomažućoj praksi

Vidović, Petra ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Srednjoškolci online: Nadzor roditelja, sigurnost korištenja i ovisnost o internetu

Rajter, Miroslav ; Černja, Iva ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Međunarodni znanstveno-stručni skup XXI. dani psihologije u Zadru

Učinak siromaštva na dobrobit i kvalitetu života obitelji iz perspektive djece

Kletečki Radović, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Ovisnost o internetu kod učenika srednjih škola

Rajter, Miroslav ; Černja, Iva ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji

Why do we need to think of ethics? Development of reviewer and author guiedlines in Annual of social work

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
4.međunarodna konferencija o znanstvenom izdavaštvu u kontekstu otvorene znanosti PUBMET 2017

Internet addiction : A review of the first twenty years

Mihajlov, Martin ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Dječja pornografija na internetu- obilježja osuđenih počinitelja

Vejmelka, Lucija ; Brkić, Goran ; Radat, Katarina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

How can modern technologies bridge the gap and bring the world to our classrooms?vHow can modern technologies bridge the gap and bring the world to our classrooms?

Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Contemporary approach to education of social work in a virtual environment

Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
SOCIAL WORK EDUCATION IN EUROPE: CHALLENGING BOUNDARIES PROMOTING A SUSTAINABLE FUTURE

Residential Child Care in Croatia: Challenges and Opportunities

Vejmelka, Lucija
Poglavlja u knjigama, 2017.

Online aktivnosti i rizična ponašanja adolescenata u virtualnom okruženju

Vejmelka, Lucija ; Strabić, Nives ; Jazvo, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Podrška i pomoć obiteljima djece s teškoćama u razvoju: Iskustva s terapijskim psima

Lakatoš, Mia ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Possibilities of cooperation of institutions, NGO's and University: Needs assessment of residential care

Sabolić, Teodor ; Vejmelka, Lucija ; Ban, Ljiljana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
CHILD MALTREATMENT & WELL-BEING: CONTEMPORARY ISSUES, RESEARCH & PRACTICE

Etički izazovi korištenja modernih tehnologija u profesionalnoj komunikaciji

Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Znanstveni simpozij Savjeta i Koordinacije četiri Akademije- Moderne tehnologije: Etika korištenja i pravne regulacije

Child and Youth Care in Croatia

Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
International conference: Child and Youth Care in a Developing World- Global Perspective

Unapređenje alternativne skrbi za djecu: preporuke udomitelja, odgajatelja i stručnjaka iz centara za socijalnu skrb

Sabolić, Teodor ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi

Validacija Testa ovisnosti o internetu na hrvatskom uzorku

Černja, Iva ; Rajter, Miroslav ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Peti kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici?

Kletečki Radović ; Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija ; Rimac, Ivan ; Sabolić, Teodor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada

PODRŠKA STRUČNJACIMA U OBJAVLJIVANJU ISKUSTAVA IZ PRAKSE U LJETOPISU SOCIJALNOG RADA: ODABRANI STRUČNI RADOVI KAO PRIMJERI DOBRE PRAKSE SOCIJALNOG RADA S OBITELJI

Vejmelka, Lucija ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII. Konferencija socijalnih radnika Sigurna obitelj- stabilno društvo Obitelj u fokusu socijalnog rada

Human-Computer Interaction in Social Work Profession : Ethical Dillemas of Online Research and Online Practice

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
PubMet 2016.

Djeca iz siromašnih obitelji u odgojnim domovima

Sabolić, Teodor ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA

The virtual environment on Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb : e- learning and e-library

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
ISIC : The Information Behaviour Conference

TEORIJSKI I ISKUSTVENI OKVIRI ZA RAZVOJ MODELA STUDENTSKE TERENSKE PRAKSE U PODRUČJU SOCIJALNIH DJELATNOSTI

Urbanc, Kristina ; Buljevac, Marko ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Macess 20th anniversary »Social work in Europe, where are we now?«

Matančević, Jelena ; Vejmelka, Lucija
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Project management in social work and social policy: new financial opportunities for research and practice

Matančević, Jelena ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
MACESS 20TH ANNIVERSARY: “Social Work in Europe, where are we now?”

The necessity and possibilities of social innovations in prevention and treatment of child poverty

Matančević, Jelena ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
IFSW European conference “Social work partnership in Europe”

Projektni menadžment u socijalnom radu i socijalnoj politici: nove mogućnosti financiranja u praksi

Šarin, Martina ; Vejmelka, Lucija ; Matančević, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
VII Simpozij Hrvatske udruge socijalnih radnika. „Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka“.

Potreba za tretmanom osuđenih počinitelja kaznenih djela iskorištavanja djece u svrhu dječje pornografije na internetu

Brkić, Goran ; Vejmelka, Lucija ; Radat, Katarina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Vii. Simpozij socijalnih radnika: Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka

Specifičnosti nasilja među djecom, prevencije i tretmana nasilnog ponašanja u predškolskoj dobi

Ksenija, Kraljic Babić ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Nonviolent conflict resolution in peer interactions: Croatian experience of peer mediation in school.

Peurača, Branka ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Cooperation between journals and library in the promotion of of social work

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
PubMet 2015

Zakon o sigurnosti na sportskim terenima: Perspektiva navijača i implikacije za praksu socijalnog rada

Kalandrin, Nina ; Nuredinović, Andrej Ivan ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. Simpozij socijalnih radnika

Potencijali domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz perspektive odgajatelja

Vejmelka, Lucija ; Sabolić, Teodor
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Najbolji interes djece u institucionalnoj skrbi i utjecaj na zdravlje

Vejmelka, Lucija ; Sabolić, Teodor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Aktualni trenutak Hrvatskog zdravstva VI: Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi

Pomoć i podrška udomiteljima – perspektiva udomitelja i stručnjaka

Sabolić, Teodor ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Aktualni trenutak Hrvatskog zdravstva VI: Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi

Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Iskustvo procesa udomljavanja i mogućnosti unapređenja udomiteljstva djece iz perspektive udomitelja i stručnjaka

Sabolić, Teodor ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. Simpozij socijalnih radnika

Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj iz perspektive udomitelja i stručnjaka

Teodor Sabolić ; Lucija Vejmelka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

E-science on Department of Social Work at University of Zagreb: e-learning, e-publishing, e-library

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija ; Šajfar, Petar
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Social Work Education in Europe : towards 2025

Ljetopis socijalnig rada (1994.-2013.) : dvadeset godina kontinuiranog izlaženja

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2014.

The complex world of science editing

Vejmelka, Lucija
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Qualitative analysis of experiences with electronic violence in homes for children with behavioral problems

Vejmelka, Lucija ; Majdak, Marijana ; Rajhvajn Bulat, Linda
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global conference on psychological researches.

Iskustva odgajatelja s elektroničkim nasiljem u domu za odgoj djece i mladeži Dugave i odgojnom domu Mali Lošinj

Vejmelka, Lucija ; Lisul, Ines ; Divić, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
V. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja "e-nasilje - izazovi proučavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija"

Coping with stress and adolescents' leisure time

Kušer, Marina ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global Conference on Psychology Research

The Purpose of Correctional measure form the perspective of young perpetrators in only Correctional Institution for young boys in Croatia

Radić, Sara ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global Conference on Psychology Research

Ljetopis socijalnog rada (1994.-2013.) - dvadeset godina kontintinuiranog izlaženja

Vejmelka, Lucija ; Švenda Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2014.

Specifičnosti nasilja kod djece smještene u domovima

Vejmelka, Lucija ; Majdak, Marijana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2014.
Nasilje na Internetu među i nad djecom i mladima

Iskustvo odgajatelja s elektroničkim nasiljem u domu za odgoj djece i mladeži u Dugavama

Vejmelka, Lucija ; Majdak, Marijana ; Lisul, Ines
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
6. Konferencija socijalnih radnika: Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize

Psihosocijalna klima i socijalna podrška u domovima skrbi za djecu u Hrvatskoj

Vejmelka, Lucija ; Sušac, Nika
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
6. Konferencija socijalnih radnika: Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize

Differences between children according their involvement in peer violence in children's homes

Vejmelka, Lucija ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adelescence

Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems

Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

Differences between categories of school children according to their peer violence perpetration and victimization status

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Annual of Social Work : 20th anniversary

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The complex world of science editing - Twelfth general assembly and conference

lV međunarodna ENSEC konferencija: socijalna i emocionalna kompetencija u promjenjivom svijetu

Vejmelka, Lucija
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Individual and environmental determinants of peer violence in children homes in Croatia

Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
4th ENSEC Conference: Social and emotional competence in a changing world

Prediktori počinjenog i doživljenog nasilja među djecom u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Vejmelka, Lucija ; Rajter, Miroslav
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Neke determinante vršnjačkog nasilja u adolescenciji

Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Okolinske i osobne odrednice nasilja među djecom u dječjim domovima

Vejmelka, Lucija
Doktorske disertacije, 2012.

V. simpozij socijalnih radnika: Volonterizam i socijalni rad- zajedno za humanije društvo.

Vejmelka, Lucija ; Miljenović, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Ljetopis socijalnog rada 1994.-2011. godine

Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
5. simpozij socijalnih radnika

Uspješno poučavanje i učenje u visokom obrazovanju

Vejmelka, Lucija
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Dječiji dom Izvor Selce

Vejmelka, Lucija
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Premošćivanje globalno - lokalnih razgraničenja

Vejmelka, Lucija
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Iskustva vođenja supervizije polaznika edukacije „ Supervizija udomitelja“

Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja

Interna evaluacija projekta "Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom"

Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Poglavlja u knjigama, 2008.

The analysis of the courses wich relate to comunication on internet pages of the universities of social work in Europe and USA

Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work ; Theme: Transcending Global-Local Divides: Challenges for Social work Education and Practice

Politika za najmlađu djecu u javnoj skrbi.

Vejmelka, Lucija
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Hrvatski znanstveni elektronički časopisi.

Vejmelka, Lucija
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Iskustvo života u dječjem domu: Kvalitativna analiza izjava mladih

Sladović Franz, Branka ; Kregar Orešković, Klaudija ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

The Male and/or Female Beginnings of Social Work Education in Croatia: An Analysis of Graduation Theses Topics

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja ; Vejmelka, Lucija
Poglavlja u knjigama, 2007.

Kvalitativna analiza intervjua s djecom u dječjim domovima

Vejmelka, Lucija
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2006.

Profesionalni interesi i članstva

Članica Udruge stručnjaka u području udomiteljstva

Članica radnih skupina i stručnih odbora za procjenu projekata pri Ministarstvu Socijalne politike i mladih 2013. i 2014. godine

Osnivačica  i predsjednica udruge SAL-Ciec: Skupa Aktivno Lakše: Centar za istraživanja, edukacije i cjeloživotno obrazovanje


Izabrani projekti

1. Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

2.Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske(glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

3. UNICEF- Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb

4. Višestruka viktimizacija u djetinjstvu, izloženost obitelji stresorima i rizici po psihosocijalnu prilagodbu adolescenata (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

5.Čimbenici rizika za razvoj internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih iz perspektive adolescenata (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)


Povijest zaposlenja

Neposredno nakon stjecanja diplome, zapošljava se na fakultetu kao asistentica. Uz održavanje vježbi na kolegijima Interpersonalna komunikacija i Socijalni rad s grupom, aktivno doprinosi pri uređivanju Ljetopisa socijalnog rada gdje kao tajnica sudjeluje u procesu objave ovog znanstvenog časopisa.