Luka Petrović
Luka Petrović

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 54 A-D/II kat
Katedra/služba:
Europsko javno pravo
Konzultacije:

Uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.