prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc.
Maja Seršić

Usavršavala se u Institutu Lester Pearson za međunarodni razvoj Sveučilišta Dalhousie u Halifaxu (Kanada), Istraživačkom centru Haaške akademije za međunarodno pravo, Asser institutu u Haagu, Institutu Max Planck u Heidelbergu, Institutu za međunarodno javno pravo i međunarodne odnose u Solunu, Međusveučilišnom institutu u Luksemburgu, Pravnom fakultetu u Nijmegenu, Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

Pozvani predavač na konferencijama i postdiplomskim studijima u Genovi, Nijmegenu, Anacapriju, Agrigentu, Haagu, Napulju, Tunisu, Ženevi, Ateni, Ljubljani, Splitu i Dubrovniku.
Suvoditeljica tečaja o pravu mora na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 1992.-2001.

Članstvo u međunarodnim tijelima:
1997.-2010., članica Savjetodavnog tijela stručnjaka Međuvladine oceanografske komisije UNESCO-a;
1998.-2008., članica Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) Vijeća Europe;
Od 2002., arbitar za rješavanje sporova o okolišu i prirodnim izvorima na Stalnom arbitražnom sudu u Haagu;
2004.-2006., predstavnica Hrvatske u Stalnom Odboru za društvene znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF);
2004.-2006., potpredsjednica Udruženja europskih pravnih fakulteta (ELFA);
Od 2008., članica Uredništva European Journal of Legal Education (EJLE);
2010.-2014., članica Biroa Konvencije UNESCO-a o zaštiti kulturnih dobara u vrijeme oružanih sukoba.

Članstvo u nacionalnim tijelima:
1999.-2001., članica Komisije za granice Republike Hrvatske;
1999.-2002., sudjeluje u izradi Nacionalne strategije zaštite okoliša Republike Hrvatske;
2004.-2005., članica Komisije za procjenu utjecaja na okoliš projekta „Družba Adria“ (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva);
2004., članica Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za izradu strategije za suzbijanje diskriminacije;
2006.-2008., članica Savjeta za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Ostalo:

1991.-2002., članica hrvatske delegacije na sastancima stranaka Barcelonske konvencije o zaštiti Sredozemnog mora;
1995.-1998., članica hrvatske delegacije na sastancima stranaka Konvencije UN-a o pravu mora;
1995.-1999., članica hrvatske delegacije na sastancima Radne grupe stručnjaka UNESCO-a za izmjenu Konvencije o zaštiti kulturnih dobara u vrijeme oružanih sukoba;

2007., imenovana za suzastupnika (koagenta) Republike Hrvatske u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu pred Međunarodnim sudom;
2008., članica tima RH pred Međunarodnim sudom u u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu (nadležnost);

2007.-2008., članica Mješovitog hrvatsko-slovenskog povjerenstva za pripremu okvira o podnošenju spora oko razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije pred međunarodno tijelo;
2008., članica Mješovitog hrvatsko-crnogorskog povjerenstva za pripremu pravnog postupka za razgraničenje na moru između Republike Hrvatske i Crne Gore pred Međunarodnim sudom u Den Haagu;

2010., imenovana zastupnicom Vlade RH pred arbitražom za rješavanje spora oko razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije;
2014., članica tima RH pred Međunarodnim sudom u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu (meritum);
2014., voditeljica tima RH pred Arbitražnim sudom za rješavanje spora oko razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Nagrade:
Priznanje Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za 2011. za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke dodijeljeno za knjigu „Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze“, grupe autora (prof.dr.sc. Igor Bojanić, prof.dr.sc. Davor Derenčinović, prof.emerit.dr.sc. Željko Horvatić, prof.dr.sc. Davor Krapac i prof.dr.sc. Maja Seršić).

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Bojanić, Igor; Krapac, Davor; Seršić, Maja.
Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze .
zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2011 (monografija).

2. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Bojanić, Igor; Krapac, Davor; Seršić, Maja.
Theory of joint criminal enterprise and international criminal law - challenges and controversies .
Zagreb : Croatian academy of legal sciences, 2011 (monografija).

3. Seršić, Maja.
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger; Seršić, Maja; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Seršić, Maja.
Due Diligence : Fault-Based Responsibility or Autonomous Standard? // Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger ; Seršić, Maja ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016. Str. 151-170.

2. Seršić, Maja.
Međunarodno pravo i njegovi podsustavi // "Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj" - projektni zbornik radova / Urednik izdanja: Šimonović, Ivan ; Izvršna urednica: Preložnjak, Barbara (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 3-14.

3. Seršić, Maja.
Neutrality in International Armed Conflicts at Sea // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 583-593.

4. Seršić, Maja.
Article 51 of the UN Charter and the "War" against Terrorism // International Terrorism: The Future Unchained? / Becker, Steven W. ; Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008. Str. 95-113.

5. Seršić, Maja.
The Impact of Multilateral Insurance and Compensation Funds on Liability for Environmental Harm // La politique de l'environnement. De la réglementation aux instruments économiques - Environmental Policy. From Regulation to Economic Instruments / Bothe, Michael ; Sand, Peter H. (ur.).
The Hague/Boston/London : Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Str. 583-606.

6. Seršić, Maja.
Međunarodnopravni aspekti zaštite i očuvanja okoliša // Pravo okoliša / Lončarić-Horvat, Olivera (ur.).
Zagreb : Organizator, 2003. Str. 247-282.

7. Seršić, Maja.
Okoliš s međunarodnopravnog stajališta // Osnove prava okoliša / Lončarić-Horvat, Olivera (ur.).
Zagreb : Organizator, 1997. Str. 193-226.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Andrassy, Juraj; Bakotić, Božidar; Lapaš, Davorin; Seršić, Maja; Vukas, Budislav.
Međunarodno pravo - 2. dio / Vuk, Blaženka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2012.

2. Andrassy, Juraj; Bakotić, Božidar; Seršić, Maja; Vukas, Budislav.
Međunarodno pravo - 1. dio .
Zagreb : Školska knjiga, 2010.

3. Seršić, Maja.
Međunarodnopravna odgovornost države .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.

4. Andrassy, Juraj; Bakotić, Božidar; Seršić, Maja; Vukas, Budislav.
Međunarodno pravo - 3. dio .
Zagreb : Školska knjiga, 2006.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Seršić, Maja.
Diplomatska zaštita. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 1-2; 735-751 (članak, znanstveni).

2. Seršić, Maja.
Odgovornost država za onečišćenje morskog okoliša: Međunarodnopravna odgovornost država i građanskopravna odgovornost. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 263-291 (članak, znanstveni).

3. Seršić, Maja.
Agresija, samoobrana i anticipatorna samoobrana. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 2; 271-290 (članak, znanstveni).

4. Seršić, Maja.
Praksa međunarodnih sudišta u formiranju institucija izvedene kaznene odgovornosti. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. XLV (2007) , 498; 249-261 (članak, znanstveni).

5. Seršić, Maja.
The American Pre-emptive Strike Doctrine and International Law. // Adrias (Split). 14 (2007) ; 97-102 (članak, znanstveni).

6. Seršić, Maja.
Odnos prava Europske unije i međunarodnog prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 5; 1201-1220 (članak, znanstveni).

7. Seršić, Maja.
Pravo Europske zajednice - "self contained" režim?. // ADRIAS - Zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu. 12 (2005) ; 65-72 (članak, znanstveni).

8. Seršić, Maja.
Protumjere u suvremenom međunarodnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 5; 803-823 (članak, znanstveni).

9. Seršić, Maja.
Načelo "uti possidetis" u međunarodnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 2; 309-324 (članak, znanstveni).

10. Seršić, Maja.
Nuclear Tests and International Law. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 5; 897-913 (članak, znanstveni).

11. Seršić, Maja.
The Exclusive Economic Zone in the Adriatic. // Periodicum Biologorum : Supplement 1 : Responsible Coastal Zone Management - The Challenge of the 21th Century. 102 (2000) , Suppl.1 (Sept.); 173-179 (članak, znanstveni).

12. Seršić, Maja.
Međunarodnopravna odgovornost država : pitanje krivnje i dužne pažnje. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 49 (1999) , 1; 5-22 (članak, znanstveni).

13. Seršić, Maja.
Međunarodni zločini država: posebna kategorija protupravnih čina?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 49 (1999) ; 731-750 (članak, znanstveni).

14. Seršić, Maja.
Međunarodna odgovornost za štetne posljedice čina koji nisu zabranjeni međunarodnim pravom. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 47 (1997) , 5; 475-496 (članak, znanstveni).

15. Seršić, Maja.
Protection of Cultural Property in Time of Armed Conflict. // Netherlands Yearbook of International Law. 27 (1996) ; 3-38 (članak, znanstveni).

16. Seršić, Maja.
Konferencija UN o okolišu i razvoju 1992. i Sredozemlje: izmjene Barcelonske konvencije i protokola 1995.. // Uporedno pomorsko pravo. 37 (1995) ; 221-236 (članak, znanstveni).

17. Seršić, Maja.
Šteta od onečišćenja naftom - obujam i popravljanje. // Uporedno pomorsko pravo. 36 (1994) ; 103-124 (članak, znanstveni).

18. Seršić, Maja.
The Crisis in the Eastern Adriatic and the Law of the Sea. // Ocean Development and International Law. 24 (1993) ; 291-299 (članak, znanstveni).

19. Seršić, Maja.
Sukcesija država u pogledu državnih arhiva. // Zakonitost. 46 (1992) ; 970-980 (članak, znanstveni).

20. Seršić, Maja.
Pravni status pokretnih naprava za istraživanje i iskorištavanje nafte i plina s podmorja u jugoslavenskom i komparativnom pomorskom pravu. // Uporedno pomorsko pravo. 33 (1991) ; 5-28 (članak, znanstveni).

21. Seršić, Maja.
Regional vs. Global Approach to Marine Environmental Protection. // Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno pravo. 21 (1990) ; 321-339 (članak, znanstveni).

22. Seršić, Maja.
Izvanugovorna odgovornost za štetu od zagađivanja zbog istraživanja i iskorištavanja mineralnih bogatstava morskog dna i podzemlja. // Uporedno pomorsko pravo. 31 (1989) ; 125-134 (članak, znanstveni).

23. Seršić, Maja.
Protection of the Mediterranean Sea against Pollution resulting from Exploration and Exploitation of the Seabed and its Subsoil, The Legal Regime of Enclosed or Semi-Enclosed Seas: The Particular Case of the Mediterranean. // Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno pravo. 19 (1988) ; 279-311 (članak, znanstveni).

24. Seršić, Maja.
Znanstveno istražvanje mora prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.. // Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja. 30 (1988) ; 227-248 (članak, znanstveni).

25. Seršić, Maja.
Međunarodno ribolovno pravo i položaj ribarskih brodova s posebnim osvrtom na odredbe Konvencije UN o pravu mora iz 1982.. // Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja. 30 (1988) ; 91-108 (članak, znanstveni).

26. Seršić, Maja.
Zaštita Sredozemnog mora od zagađivanja potapanjem otpadaka i drugih tvari s brodova i zrakoplova. // Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja. 29 (1987) ; 343-360 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Parać, Zoran; Derenčinović, Davor; Becker, Steven W.; Seršić, Maja; Bojanić, Igor, pravnik; Mikuličić, Goran; Kajić-Kudelić, Patricija; Kačić, Hrvoje; Jelinić, Srećko, pravnik; Horvatić, Željko.
Prijepis zvučnog zapisa sa znanstvenog skupa "Osobna kaznena odgovornost u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju", Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 28. studenoga 2011.. // Godišnjak - Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 3 (2012) , 1; 1-59 (članak, ostalo).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Seršić, Maja.
Razvoj međunarodnopravne zaštite morskog okoliša i aktualni problemi // Pravna zaštita mora / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2017. 45-57 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Seršić, Maja.
Međunarodnopravna i građanskopravna odgovornost za štete morskom okolišu // Građanskopravna zaštita okoliša / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2017. 95-108 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Seršić, Maja.
La Mediterranee et le droit de la mer a l'aube du 21e siecle // Actes du colloque inaugural de la Association Internationale du Droit de la Mer (Naples, 22 et 23 Mars 2001).
Bruxelles : Bruylant, 2002. 329-347 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Seršić, Maja; Šošić, Trpimir Mihael.
Granice Republike Hrvatske na moru, 2016. (transkript izlaganja).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 23.04. 2012., 528 str. Voditelj: Seršić, Maja.

2. Dodig, Zvonimir.
Imuniteti i privilegiji međunarodnih službenika / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 22.12. 2008., 126 str. Voditelj: Seršić, Maja.

3. Fabijanić, Sandra.
OVLAŠTENJA DRŽAVA PRI ONEČIŠĆENJU MORA S BRODOVA PREMA KONVENCIJI UJEDINJENIH NARODA O PRAVU MORA / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.12. 2000, 114 str. Voditelj: Seršić, Maja.

4. Lapaš, Davorin.
Međunarodne nevladine organizacije kao subjekti međunarodnog prava / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 26.01. 1999., 173 str. Voditelj: Seršić, Maja.
 

Izabrani projekti

Voditelj istraživanja o primjeni međunarodnog humanitarnog prava u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC); rezultati objavljeni u: Customary International Humanitarian Law, Volume 1, Rules, ur. J-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, ICRC, 2005.