prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc.
Maja Seršić

Usavršavala se u Institutu Lester Pearson za međunarodni razvoj Sveučilišta Dalhousie u Halifaxu (Kanada), Istraživačkom centru Haaške akademije za međunarodno pravo, Asser institutu u Haagu, Institutu Max Planck u Heidelbergu, Institutu za međunarodno javno pravo i međunarodne odnose u Solunu, Međusveučilišnom institutu u Luksemburgu, Pravnom fakultetu u Nijmegenu, Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

Pozvani predavač na konferencijama i postdiplomskim studijima u Genovi, Nijmegenu, Anacapriju, Agrigentu, Haagu, Napulju, Tunisu, Ženevi, Ateni, Ljubljani, Splitu i Dubrovniku.
Suvoditeljica tečaja o pravu mora na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 1992.-2001.

Članstvo u međunarodnim tijelima:
1997.-2010., članica Savjetodavnog tijela stručnjaka Međuvladine oceanografske komisije UNESCO-a;
1998.-2008., članica Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) Vijeća Europe;
Od 2002., arbitar za rješavanje sporova o okolišu i prirodnim izvorima na Stalnom arbitražnom sudu u Haagu;
2004.-2006., predstavnica Hrvatske u Stalnom Odboru za društvene znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF);
2004.-2006., potpredsjednica Udruženja europskih pravnih fakulteta (ELFA);
Od 2008., članica Uredništva European Journal of Legal Education (EJLE);
2010.-2014., članica Biroa Konvencije UNESCO-a o zaštiti kulturnih dobara u vrijeme oružanih sukoba.

Članstvo u nacionalnim tijelima:
1999.-2001., članica Komisije za granice Republike Hrvatske;
1999.-2002., sudjeluje u izradi Nacionalne strategije zaštite okoliša Republike Hrvatske;
2004.-2005., članica Komisije za procjenu utjecaja na okoliš projekta „Družba Adria“ (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva);
2004., članica Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za izradu strategije za suzbijanje diskriminacije;
2006.-2008., članica Savjeta za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Ostalo:

1991.-2002., članica hrvatske delegacije na sastancima stranaka Barcelonske konvencije o zaštiti Sredozemnog mora;
1995.-1998., članica hrvatske delegacije na sastancima stranaka Konvencije UN-a o pravu mora;
1995.-1999., članica hrvatske delegacije na sastancima Radne grupe stručnjaka UNESCO-a za izmjenu Konvencije o zaštiti kulturnih dobara u vrijeme oružanih sukoba;

2007., imenovana za suzastupnika (koagenta) Republike Hrvatske u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu pred Međunarodnim sudom;
2008., članica tima RH pred Međunarodnim sudom u u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu (nadležnost);

2007.-2008., članica Mješovitog hrvatsko-slovenskog povjerenstva za pripremu okvira o podnošenju spora oko razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije pred međunarodno tijelo;
2008., članica Mješovitog hrvatsko-crnogorskog povjerenstva za pripremu pravnog postupka za razgraničenje na moru između Republike Hrvatske i Crne Gore pred Međunarodnim sudom u Den Haagu;

2010., imenovana zastupnicom Vlade RH pred arbitražom za rješavanje spora oko razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije;
2014., članica tima RH pred Međunarodnim sudom u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu (meritum);
2014., voditeljica tima RH pred Arbitražnim sudom za rješavanje spora oko razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Nagrade:
Priznanje Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za 2011. za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke dodijeljeno za knjigu „Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze“, grupe autora (prof.dr.sc. Igor Bojanić, prof.dr.sc. Davor Derenčinović, prof.emerit.dr.sc. Željko Horvatić, prof.dr.sc. Davor Krapac i prof.dr.sc. Maja Seršić).

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1980

Godina magistriranja: 1987

Godina doktoriranja: 1991

Na katedri od: 1992

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 619
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 19
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utorkom, od 10,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

Voditelj istraživanja o primjeni međunarodnog humanitarnog prava u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC); rezultati objavljeni u: Customary International Humanitarian Law, Volume 1, Rules, ur. J-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, ICRC, 2005.