izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
izv. prof. dr. sc.
Marijana Kletečki Radović

Marijana Kletečki Radović rođena je 1972. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1996. godine, a 2011. godine završila je doktorski studij iz teorije i metodologije socijalnog rada pri istom fakultetu te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti, znanstvene grane teorija socijalnog rada. Doktorirala je na temu „Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja djece“. Godine 2012. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti.

Od prosinca 2002. godine zaposlena je prvo kao asistentica – znanstvena novakinja, zatim od 2011. godine kao viša asistentica – znanstvena novakinja, a od 2015. godine kao docentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Od 2012. godine član je istraživačkog tima na UNICEF-ovom projektu „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“. Ranije je sudjelovala na znanstveno-istraživačkim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod vodstvom prof. emeritusa Vlade Puljiza, „Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj“ (2002.-2004.) te prof. dr. sc. Marine Ajduković, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu” (2004.-2006.) te ''Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske'' (2006.–2012.). Sudjelovala je na međunarodnom istraživačkom projektu „Service users as experience experts in social work education and research“ (2008.-2009.) kojeg je financijski podržala Međunarodna udruga škola socijalnog rada (IASSW). Kao dio ekspertnog tima sudjelovala je u radnoj skupini za stručnu analizu i izradu nacrta prijedloga „Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020.godine“ na području socijalne skrbi i siromaštva djece. Kao gost predavač sudjeluje na Specijalističkom studiju Prava djece na kolegiju „Siromaštvo i djeca“.

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti socijalni rad s pojedincem, socijalni rad u području mentalnog zdravlja, siromaštvo i socijalna isključenost te siromaštvo djece.  

Članica je Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika i Društva za psihološku pomoć.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Kvalitativna evaluacija primjene NLP-a u samoosnaživanju osoba sa psihosocijalnim teškoćama

Kletečki Radović, Marijana ; Šušnjara, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Tko i zbog čega napušta srednju školu? Poznavanje rizika kao prilika za intervencije

Ogresta, Jelena ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
X.Konferencija socijalnih radnika "Drugi i drugačiji"

Pristup usmjeren na oporavak osoba s problemima mentalnog zdravlja: Izazov za socijalnih rad u Hrvatskoj

Kletečki Radović, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Simpozij: Rehabilitacija osoba s mentalnim teškoćama

Pristupi u obrazovanju socijalnih radinika za rad u području mentalnog zdravlja

Kletečki Radović, Marijana ; Šušnjara, Martina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
2. Međunarodni transdisciplinarni simpozij BIOETIKA I APORIJE PSIHE

Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada

Kletečki Radović, Marijana ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
„Što i kako učimo jedni od drugih – iskustva provođenja terenske prakse preddiplomskog studija socijalnog rada”

Napuštanje srednjoškolskog obrazovanja adolescenata kao rizik od siromaštva – prilike za intervenciju

Kletečki Radović, Marijana ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Homelessness in Croatia: who needs researches at all?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Environmental and Community Sustainability ; Human Solutions in an Evolving Society

The Implications of Researches on Poverty to Education of Social Works in Croatia

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Environmental and Community Sustainability ; Human Solutins in an Evolving Society

Uloga i značaj socijalnog rada u osnaživanju osoba sa psihosocijalnim teškoćama

Kletečki Radović, Marijana ; Šušnjara, Martina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
BIOETHICS AND APORIA OF PSYCHE

Djeca i mladi u zamci "novog" siromaštva

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Socijalni rad u svijetu promjena

The effect of poverty on the well-being and quality of life of youth: qualitative perspective

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development

Život obitelji s djecom u uvjetima siromaštva iz perspektive roditelja

Družić Ljubotina, Olja ; Sabolić, Teodor ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Učinak siromaštva na dobrobit i kvalitetu života obitelji iz perspektive djece

Kletečki Radović, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Perceived Financial Difficulties and Adolescents’ Well-being: The Role of Parental Monitoring

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Kletečki Radović, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
ERFCON 2017 conference: Preconference Growing resilience: researching beyond academia

Service users involvement in social work research: homelessness in Croatia

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
EASSW - UNAFORIS 2017 European Conference

Stigmatization of children who live in terms of poverty: can it be different?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
IFSW European Conference 2017: Marginalization and Social Work in a Changing Society

Social work in the development of non- institutional care for people with mental health conditions: the case of Croatia

Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
IFSW European Conference 2017: Marginalization and Social Work in a Changing Society

Profesionalni stres medicinskih sestara u domovima za starije osobe

Rusac, Silvia ; Bošnjak, Matea ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Kako danas żive mladi u uvjetima siromaštva: perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Individualni i kontekstualni faktori rizika za zlostavljanje djece kod majki: Uloga socijalne podrške u vrijeme ekonomskih teškoća

Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici?

Kletečki Radović ; Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija ; Rimac, Ivan ; Sabolić, Teodor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada

Kakva je podrška obitelji beskućnicima u Hrvatskoj?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
7. Konferencija socijalnih radnika

Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Autorske knjige, 2016.

Siromaštvo i djeca

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Children in the social welfare during economic crisis: the case of Croatia

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
IFSW European Conference & Social Services Expo 2015

Integracija beskućnika u društvo kroz pružanje usluga podrške pri zapošljavanju

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Profesionala rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive

Korisnička perspektiva u planiranju programa socijalnog uključivanja beskućnika

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Profesionalna rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive

INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU, UDŽBENIK

KARAČIĆ, ŠTEFICA ; KLETEČKI RADOVIĆ, MARIJANA ; KRUŠELJ-GAČA, NATAŠA ; LAKLIJA, MAJA ; MILAS KLARIĆ, IVANA ; MUŽINIĆ, LANA ; RUSAC, SILVIA ; SLADOVIĆ FRANZ, BRANKA ; URBANC, KRISTINA
Ostalo, 2015.

Usluge i institucije u zajednici namijenjene predškolskoj djeci i njihovim roditeljima

Kletečki Radović, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Život i razvoj djece u uvjetima siromaštva

Kletečki Radović, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Utjecaji siromaštva u ranom djetinjstvu i mjerenje dječje dobrobiti

Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Uloga domova socijalne skrbi u individualnom planiranju za potrebe osoba s psihičkim teškoćama

Kletečki Radović, Marijana ; Krušelj-Gača, Nataša
Poglavlja u knjigama, 2015.

Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF.

Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko
Autorske knjige, 2015.

Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada

Kletečki Radović, Marijana ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Kako žive djeca u uvjetima siromaštva

Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize

U potrazi za profesionalnim integritetom

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
VI. Simpozij socijalnih radnika. Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet

U potrazi za profesionalnim integritetom

Ljubotina Družić, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet - VI. simpozij socijalnih radnika

Obrazovne aspiracije djece koja žive u uvjetima siromaštva

Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. dani Ramira i Zorana Bujasa

Male kreativne socijalizacijske skupine kao čimbenik osnaživanja djece u progonstvu

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Problem siromaštva iz perspektive osoba starije životne dobi

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja djece

Kletečki Radović, Marijana
Doktorske disertacije, 2011.

Siromaštvo i socijalni rad: koliko je siromaštvo doista "tema" socijalnog rada?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Jesu li siromašni korisnici zadovoljni odnosom sa svojim socijalnim radnikom?

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad

Doprinos udruge civilnog društva socijalnoj rekonstrukciji zajednice

Družić Ljubotina, Olja ; Delale, Eva Anđela ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Uključivanje i osnaživanje korisnika tijekom terenske prakse studenata socijalnog rada

Urbanc, Kristina ; Kletečki Radović, Marijana ; Delale, Eva Anđela
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Osobni odnos prema siromaštvu - važan pokretač u akciji suzbijanja siromaštva u zajednici

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Socijalni rad u zajednici - IV. simpozij socijalnih radnika

Involving Users in Social Work Education

Urbanc, Kristina ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Global Crisis in/and Social Work, The Ambiguities and Challenges, Indosow Inaugural Conference

Creating relationships with people in poverty: From service users' perspective

Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
International Conference on Coping & Resilience

Psychosocial work as facilitator of social capital in community

Družić Ljubotina, Olja ; Delale, Eva Anđela ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st European Network of Social Action (ENSACT) Joint European Conference

Challenges of users' participation in social work education

Kletečki Radović, Marijana ; Urbanc, Kristina ; Delale, Eva Anđela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st European Network of Social Action (ENSACT) Joint European Conference

Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2008.

Uloga obrazovanja u smanjenju posljedica siromaštva na djecu u zemljama u tranziciji

Kletečki Radović, Marijana
, 2008.

Teorija osnaživanja u socijalnom radu

Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Doživljaj i uloga supervizije u dodiplomskoj nastavi studenata socijalnog rada

Žabo, Hana ; Urbanc, Kristina ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja

Uloga socijalnih radnika u zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama

Karačić, Štefica ; Klofutar, Ana ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
III. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske: Socijalni rad u promicanju ljudskih prava

Uloga socijalnog rada u osnaživanju osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja

Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
III. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske: Socijalni rad u promicanju ljudskih prava

Obrazovanje studenata socijalnog rada iz perspektive korisnika

Kletečki Radović, Marijana ; Delale, Eva Anđela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Korisnici kao iskustveni eksperti na području obrazovanja i istraživanja u socijalnom radu

Kaj lahko uporabniki storitev povejo o poučevanju delovne prakse v socijalnemu delu

Kletečki Radović, Marijana ; Urbanc, Kristina ; Delale, Eva Anđela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
3rd Congress of Social Work in Slovenia

Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
The 10th International Conference "Educational Research and School Practice"

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa

Urbanc, Kristina ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Aktivno učenje, kritičko mišljenje i supervizija u procesu profesionalne identifikacije

Urbanc, Kristina ; Kletečki Radović, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
1. hrvatska konferencija o superviziji: Supervizija - pretpostavka kvalitete rada s djecom, mladima i obiteljima

Izazovi istraživanja u području dječjeg siromaštva

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Delale, Eva Anđela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Što može škola učiniti za smanjenje posljedica siromaštva kod učenika

Pristup razvoju udomiteljstva djece iz perspektive udomitelja

Kletečki Radović, Marijana ; Kregar, Klaudija
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Izvaninstitucijski oblici skrbi

Specifičnosti forenzičnog intervjua sa spolno zlostavljanim djetetom

Kletečki Radović, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Kvalitativna analiza iskustva udomitelja

Kletečki Radović, Marijana ; Kregar Orešković, Klaudija
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Socio-demografska obilježja i iskustva udomiteljskih obitelji

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Jelača, Nataša
Stručni radovi, 2005.

Supervizija studentata socijalnog rada - osvrt i perspektiva

Urbanc, Kristina ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Supervizija: Izazovi supervizije u jugoistočnoj Europi. Regionalna konferencija

Psihosocijalni izazovi uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu

Urbanc, Kristina ; Kletečki, Marijana ; Jelača, Nataša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Obrazovanje odraslih - potpora politici uključivanja osoba s invaliditetom

Mogućnosti unapređenja udomiteljstva kao alternativnog oblika skrbi za djecu - izazov za socijalni rad

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki, Marijana ; Jelača, Nataša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
I. Hrvatska konferencija socijalnih radnika

Odnos teorije i prakse u obrazovanju socijalnih radnika

Jelača, Nataša ; Kletečki, Marijana
, 2003.

Nekateri etični izzivi socialnega dela na Hrvaškem

Urbanc, Kristina ; Kletečki, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Socialization Group for Older Elementary School Children

Družić, Olja ; Kletečki, Marijana
Poglavlja u knjigama, 1999.

Iskustva pružanja podrške i pomoći u procesu povratka i socijalne rekonstrukcije zajednice

Družić, Olja ; Kletečki, Marijana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 1998.
Prvi hrvatski žrtvoslovni kongres

Meeting the Needs of Children in Resettlement Process in Hrvatska Kostajnica

Družić, Olja ; Grl, Malvinka ; Kletečki, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1997.
Trauma Recovery Training: Lessons Learned. International Conference

Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatska udruga socijalnih radnika – članica Upravnog vijeća ispred Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu

Hrvatska komora socijalnih radnika – članica Etičkog povjerenstva Komore

Zagrebačka udruga socijalnih radnika – članica Upravnog vijeća

Društvo za psihološku pomoć

 


Izabrani projekti

Projekt: „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“ (UNICEF Hrvatska)

Projekt: “Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize” (Zaklada Adris)

Projekt: "ReStart - podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada" (Europski socijalni fond)

Projekt: "Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize(FEHAP) (Zaklada za znanost)


Povijest zaposlenja

Radno iskustvo:

2002 – sada                Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada

 

1998 – 2002                Centar za socijalnu skrb Zagreb – Ured zajedničkih poslova, Ured Centar i Ured Trnje

 

1993 – 1998                Društvo za psihološku pomoć, Društvo za kreativan rad – rad u organizacijama civilnog društva na programima pomoći i podrške prognanoj i izbjegloj djeci, mladima i obiteljima