izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak
izv. prof. dr. sc.
Marijana Majdak

Marijana Majdak rođena je 1970. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1995. godine,. Magistrirala je 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2009. godine je doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti, znanstvene grane teorija socijalnog rada. Doktorirala je na temu „Stigmatizacija i slika o sebi maloljetnih delinkvenata“. Godine 2011. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti.

Od 2000. godine sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod vodstvom prof. emeritusa Vlade Puljiza, „Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj“ (2002.-2004.) te prof. dr. sc. Marine Ajduković, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu” (2004.-2006.) te ''Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske'' (2006.–2012.), te na nekoliko manjih znanstvenih projekata financiranim od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1996. godine do danas završila je nekoliko dodatnih edukacija : iz Osnova dječje i adolescentne psihijatrije, Emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja, Applied Social Studies, Odnosne kompetentnosti , Gender Issues in Social Work,  Aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u visokoškolskoj nastavi Medijacije, Grupne supervizije u psihosocijalnom radu.

Nositeljica je kolegija Mladi u sukobu sa zakonom, Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela, Metode supervizije i Terenske prakse iz područja mladih društveno neprihvatljivog ponašanja. Sudjeluje na kolegijima Socijalni rad s mladima društveno neprihvatljivog ponašanja i Interpersonalna komunikacija.

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti socijalni rad s djecom i mladima društveno neprihvatljivog ponašanja, djecom i mladima u sukobu sa zakonom te počiniteljima kaznenih djela.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Ples na rubu: okolnosti i iskustva položaja mladih u NEET statusu na području Grada Zagreba

Majdak, Marijana ; Baturina, Danijel ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Perspektiva NEET populacije u urbanoj aglomeraciji Zagreb prema percepciji stručnjaka i mladih u NEET statusu - Kako im pomoći?

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Resocalization of treated alcohol addicts: personal and social context

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Strengthening Social Development to Achieve The Sustainable Development Goals

The connection between self-esteem, attachment style and experiences of violence in students' romantic relationships

Majdak, Marijana ; Petek Jelena ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2018 “Environmental and Community Sustainability: Human Solutions in Evolving Society”

Podizanje razine svijesti o osobama s duševnim smetnjama kao preventivno djelovanje na stigmu i predrasude u društvu Važnost individualnog pristupa i suradnog odnosa u pristupu i rehabilitaciji osoba s duševnim smetnjama Obitelj kao važan čimbenik podrške i suradnik u interdisciplinarnom pristupu rehabilitacije osobe s duševnim smetnjama Zapošljavanje i radno okupacijske aktivnosti u integraciji osoba s duševnim smetnjama u zajednici

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Stefanović, Mia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Rehabilitacija osoba s mentalnim teškoćama

FROM RISK BEHAVIOUR TO THE SAFE FUTURE – EXPERIENCES OF CROATIAN YOUTH WITH RISK BEHAVIOUR INCLUDED IN INDIVIDUAL PSYCHOSOCIAL TREATMENT

Berc, Gordana ; Rogina, Dalija ; Majdak Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018

Integracija počinitelja kaznenih djela kroz ostvarivanje njihove roditeljske uloge

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
1.Konferencija prevencije i smanjenja socijalne isključenosti: Integrirani osuđenici - socijalno pravednije društvo

Stigmatization of children who live in terms of poverty: can it be different?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
IFSW European Conference 2017: Marginalization and Social Work in a Changing Society

Forms of direct work of Educators in Educational institutions for children and youth with problems in behaviour

Majdak, Marijana ; Herceg Babić, Tamara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
4th International multidisciplinary scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017

Social work and Social Policy in Challenging the Risks of Contemporary Societies

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
SGEM Vienna 2017 Conference on Social Sciences and Arts

Framing the problem and challenges of dropouts in Croatia: Invisible people around us but not us

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Re-institutionalization of adopted children - does the system do enough for protection of their rights?

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Salmanić, Nikolina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
3rd International multidisciplinary scientific conference on Social sciences & Art SGEM 2016.

In search for problem framing: Current condition and challenges of dropouts in Croatia

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
ICSD 14th Biennal European Conference: The welfare society - an air for social development

Experiences and educational needs of social workers working with children and youth and perpetrators of criminal acts

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
EASSW 2015: Social Work Education in Europe: towards 2025

EXPERIENTIAL LEARNING THROUGH THE APPLICATION OF PROCESS DRAMA AND FORUM THEATER - EMPOWERING STUDENTS AND USERS FOR OVERCOMING THE POSITION OF OPPRESSION AND HELPLESSNESS

Blažeka Kokorić Slavica ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
EASSW 2015: Social Work Education in Europe: towards 2025

Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Supervizijska podrška u ostvarenju ishoda učenja terenske prakse

Majdak, Marijana ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Položaj i etičke dileme socijalnog radnika/ce u pravosuđu

Karačić, Štefica ; Katkić Stanić, Tatjana ; Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
IFSW European Conference and Social Services Expo

Experiences and Educational Needs of Social Workers Working with Children and Youth and Perpetrators of Criminal Acts

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Social Work Education in Europe: towards 2025

Perspektiva stručnih suradnika o ispadanju učenika iz srednjih škola kao novom socijalnom problemu

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana ; Bežovan, Gojko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Qualitative analysis of experiences with electronic violence in homes for children with behavioral problems

Vejmelka, Lucija ; Majdak, Marijana ; Rajhvajn Bulat, Linda
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global conference on psychological researches.

Coping with stress and adolescents' leisure time

Kušer, Marina ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global Conference on Psychology Research

The Purpose of Correctional measure form the perspective of young perpetrators in only Correctional Institution for young boys in Croatia

Radić, Sara ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global Conference on Psychology Research

Iskustvo odgajatelja s elektroničkim nasiljem u domu za odgoj djece i mladeži u Dugavama

Vejmelka, Lucija ; Majdak, Marijana ; Lisul, Ines
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
6. Konferencija socijalnih radnika: Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize

In search for problem framing: Current condition and challenges of dropouts in Croatia

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The Welfare society – an aim for social development.

Broken chances for the future – disadvantage and reality of secondary school students who drop-out

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana ; Bežovan, Gojko Baturina, Danijel ;
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
ICSD 14th Biennial European Conference "The Welfare society - an aim for social development"

Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems

Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

Internalizing and externalizing problems – How to plan appropriate prevention and intervention strategies for adolescents with different combination of mental problems?

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Rizici elektroničkog nasilja za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Nasilje na internetu među i nad djecom i mladima

Nevidljiv problem - stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanjaAn

Baturina, Danijel ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Značaj studentske prakse u obrazovanju socijalnih radnika: mogućnosti i perspektiva partnerstva Studijskog centra socijalnog rada i sustava socijalne skrbi

Urbanc, Kristina ; Majdak, Marijana ; Horvat Alalbegović, Božena ; Petran, Đurđa
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
VI. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA 16.-18.10.2013. TUHELJSKE TOPLICE

Izvori izazova za stručne suradnike u školama u radu s učenicima koji ispadaju iz obrazovnog sustava - potrebe za socijalnim radnicima

Majdak, Marijana ; Berc, Gordana ; Bežovan, Gojko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Profesija socijalnog rada:identitet, integritet i realitet

Kako korisnici odgojnog zavoda Turopolje doživljavaju mjeru i stručni rad

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Imamo li rehabilitacije u penalnom sustavu za maloljetnike

Problemi u ponašanju djece i potrebe nastavnika u osnovnim školama

Majdak, Marijana ; Kudek-Mirošević Jasna ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
2. Međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava

Doživljaj institucionalnog tretmana djevojaka s problemima u ponašanju u odgojnoj ustanovi

Tereza, Oreb ; Marijana Majdak
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Unapređenje kvalitete života djece i mladih

Kakvu podršku pružiti studentima u istraživanjima socijalno osjetljivih tema?

Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Postignuća i izazovi razvoja supervizije

Prava djece i mladih u odgojnim ustanovama

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Socijalni radnik i prava djece. Organizirala Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade.

The stigma of disability : Croatian experiences

Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Stigmatizacija i samopoimanje maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Youth Justice

Odrednice samopoimanja i samopoštovanja maloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja

Majdak, Marijana ; Kamenov, Željka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Stigmatiziranost maloljetnih počinitelja kaznenih djela od strane njihovih vršnjaka u Zagrebu (RH) i Posušju (BiH)

Majdak, Marijana ; Mirjana, Sabljo ; Ilija Krišto
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Primjena odgojne drame u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela

Blažeka Kokorić, Slavica ; Majdak, Marijana ; Rumenović, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Support to Successful Socialization of the Youth - The Role of School Social Work

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Good Governance : Building Knowledge for Social Development Worldwide

Razvoj upitnika za procjenu doživljaja neformalne stigmatizacije mloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja (UNS-D)

Kamenov, Željka ; Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Stigmatiziranost maloljetnih počinitelja kaznenih djela od strane njihovih vršnjaka u Zagrebu (RH) i Posušju (BIH)

Majdak, Marijana ; Mirjana Sabljo ; Ilija Krišto
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Primjena odgojne drame u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela - primjer suradnje institucije s nevladinim sektorom

Blažeka Kokorić, Slavica ; Majdak, Marijana ; Rumenović, Martina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
"Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudkih prava" Međunarodna znanstvena konferencija

Stigmatiziranost maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj i BiH od strane njihovih vršnjaka

Majdak, Marijana ; Sabljo, Mirjana i Krišto Ilija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Zloporaba opojnih droga među adolescentima na području grada Splita

Unković, Lasta ; Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Comparison of perception of social-self concept in juvenile offenders and their peers

Majdak, Marijana ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Social action in Europe : different legacies & common challenges?

Stigmatizacija i samopoimanje maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Children, Young people and the Law Research Group Seminar

Stigmatizacija i slika o sebi maloljetnih počinitelja kaznenih djela

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Kako kontaktirati

Stigmatizacija maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Youth criminology/Youth justice network conferences 2009

Stigmatiziranost i slika o sebi maloljetnih počinitelja kaznenih djela

Majdak, Marijana ; Kamenov, Željka
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

The comparison of attributes of migration and non- migration families.

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint European Conference, Social action in Europe: different legacies & common challenges?

Maloljetni počinitelji kaznenih djela u Hrvatskoj i stigmatizacija: mišljenje adolescenata i delinkvenata

Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse

Poremećaji u školovanju maloljetnih počinitelja kaznenih djela koji su migrirali

Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
A World out of balance-working for a new social equilibrium

Socijalna skrb iza 'željezne zavjese'. Povijest socijalnog rada u istočnoj Europi 1900.– 1960.

Majdak, Marijana ; Prlenda, Sandra
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Crtice iz povijesti socijalnog rada s djecom i mladima u rizičnim okolnostima

Majdak, Marijana
Stručni radovi, 2006.

Utjecaj migracija maloljetnih delinkvenata na objektivne uvjete života obitelji

Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Utjecaj migracija obitelji maloljetnih delinkvenata na poremećaje u školovanju

Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Položaj zlostavljane djece u kaznenom postupku u svjetlu konvencije o pravima djeteta

Ajduković, Marina ; Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Utjecaj promjene mjesta prebivališta obitelji na obilježja delinkventne aktivnosti maloljetnika

Majdak, Marijana
Magistarski radovi, 2004.

Aktivno učenje i kritičko djelovanje u sklopu kolegija Delinkvencija i socijalni rad

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Međunarodna Ljetna škola u Dubrovniku

Kako pripremiti studnete socijalnog rada za kritičko mišljenje i djelovanje u području maloljetničke delinkvencije

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Socijalni rad za socijalnu Hrvatsku. I. hrvatska konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem

Kako pripremiti studente socijalnog rada za kritičko mišljenje i djelovanje u području maloljetničke delinkvencije

Majdak, Marijana ; Ajduković, Marina
Stručni radovi, 2003.

Child abuse and neglect

Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Social Work education

Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2001.

European Journal of Social Work

Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 1998.

Individualna podrška prognanoj djeci

Janković, Josip ; Leutar, Zdravka ; Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 1995.

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Hrvatske udruge socijalnih radnika i Udruge sudaca za mladež, državnih odvjetnika i stručnjaka za djecu i mlade.


Povijest zaposlenja

Od 1995. Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu