doc. dr. sc. Marin Bonačić
doc. dr. sc.
Marin Bonačić

Dr. sc. Marin Bonačić docent je na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2016. godine. Prije toga od 2005. godine radio je kao znanstveni novak na projektu „Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje“, od 2009. kao asistent i od 2015. kao viši asistent na Katedri za kazneno procesno pravo. Na Pravnom fakultetu SVeučilišta u Zagrebu magistrirao je  2011. godine obranivši magistarski rad „Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja“, a doktorirao 2015. godine obranivši doktorsku disertaciju "Naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju". Pravosudni ispit položio je 2009. godine. Usavršavao se u inozemstvu, te je akademsku godinu 2010./11. u okviru ERASMUS programa proveo na Sveučilištu u Beču, a akademsku godinu 2013./14. na Slobodnom sveučilištu u Berlinu. Uz to, istraživački je boravio na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu i na Europa-Institutu Sveučilišta Saarland. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova iz područja kaznenog procesnog prava, međunarodnog kaznenog prava i prekršajnog prava u domaćim publikacijama te izlagao na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Više

EDUKACIJA

Godina magistriranja: 2011

Godina doktoriranja: 2015

Na katedri od: 2005

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4811 317
Adresa:
Tkalčićeva 48-50, soba 1
Katedra/služba:
Kazneno procesno pravo
Konzultacije:

Utorkom od 11 sati. Do daljnjega konzultacije se održavaju elektroničkim putem.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.