doc. dr. sc. Marko Bratković
doc. dr. sc.
Marko Bratković

Marko Bratković rođen je 1986. u Čakovcu. U srpnju 2010. diplomirao je na studiju kroatistike i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu, a u svibnju 2011. na pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija višekratno je nagrađivan dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. Od 2012. radi na Katedri za građansko procesno pravo Pravnoga fakulteta. Stručno se usavršavao tijekom studijskih boravaka na Sveučilištu u Maastrichtu; Europa-Institutu u Saarbrückenu; Max-Planck-Institutu u Hamburgu i Max-Planck-Institutu u Luxembourgu. U prosincu 2014. položio je pravosudni ispit, a od 2017. godine član je Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. Doktorski rad Revizija po dopuštenju obranio je 2018. godine summa cum laude, a u zvanje docenta izabran je 2019. godine.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

In Search of Efficiency: Court Structure and Case Management in Croatia

Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2021.

Croatia: Supreme Court Between Individual Justice and System Management

Uzelac, Alan ; Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2021.

Novine u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave: nedostatni odgovori na reformske izazove

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Što je prijedlog za dopuštenje revizije, a što revizija u parničnom postupku

Bratković, Marko
Stručni radovi, 2020.

Revizija po dopuštenju i ustavna tužba

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Revizija po dopuštenju: izazovi i dvojbe

Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2020.

Građansko pravosuđe u službi građana

Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Novine u uređenju revizije u parničnom postupku

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Roots of the Resistance to the Change in the Supreme Court`s Role

Bratković, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Conference on Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity

Dostava preko sudske oglasne ploče: mogućnosti i ograničenja

Uzelac, Alan ; Bratković, Marko ; Mileković, Ella
Poglavlja u knjigama, 2018.

Revizija po dopuštenju

Bratković, Marko
Doktorske disertacije, 2018.

Is There a Cure for Legal Remedy? On the terminology of appellate proceedings in civil justice

Matijašević, Miljen ; Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Što je važno pravno pitanje u reviziji?

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Reforma revizije u parničnom postupku

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

De expensis non curat praetor supremus?

Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2017.

Revizija u parničnom postupku de lege ferenda: revizija po dopuštenju

Bratković, Marko
, 2017.

Zašto hrvatski javni bilježnici nisu sud? U povodu presuda Suda EU-a Pula parking i Zulfikarpašić

Bratković, Marko
, 2017.

Godišnjak Tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba Pravnika grada Zagreba

Barbić, Jakša ; Bratković, Marko (ur.)
, 2017.

Zašto hrvatski javni bilježnici nisu sud. U povodu tumačenja Uredbe br. 805/2004 i Uredbe Bruxelles I bis u presudama Zulfikarpašić i Pula parking

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Revizija po dopuštenju: hrvatske dvojbe i slovenska iskustva

Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2016.

Certificiranje nespornih tražbina u domaćem i poredbenom pravu

Uzelac, Alan ; Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Reorganizacija ovrhe na temelju vjerodostojne isprave u Sloveniji

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Alan Uzelac (ed.), Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems, Springer, 2014

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Civil Litigation in China and Europe

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Bibliografija prof. dr. sc. Mihajla Dike

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Bibliografija prof. dr. sc. Mihajla Dike

Bratković, Marko
, 2013.

Međunarodna znanstvena konferencija o europskom građanskom procesnom pravu. Zagreb, 27. i 28. rujna 2012.

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Razvrgnuće braka u rimskom, kanonskom i suvremenom hrvatskom obiteljskom pravu

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2011.